Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dozownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Spring-loaded batcher
EN
On the base of the analysis of the application of vibration mechanisms in the motor transport vehicles, considering the possibilities of fuel injection systems, the study presents survey of possibilities the usage of the devices micro-dosing and spraying apparatus, the construction and the principle of the operation of vibration-assisted spring-loaded batcher, the necessary for its functioning vibration operation forms and the dependences of measured fuel amount on the leakage chamber width and how it is related to vibration frequency and amplitude. The results of mathematical modeling and experimental analysis based on laser holographic interferometry are presented.
PL
Poniższy artykuł stanowi przegląd sposobów dozowania roztworów likworowych oraz używanej do tego aparatury. Wyjaśnia złożoność procesu oraz wynikające z tego trudności. Na podstawie przeprowadzonych porównań i badań stwierdza się, że istnieje możliwość produkcji pralin likworowych z użyciem dostępnego dozownika wielokrotnego z rozdzielaczem obrotowym. Należy jednak zwiększyć jego szczelność oraz stworzyć możliwość regulacji ciśnienia dozowanego likworu. Prace ręczne nad wytwarzaniem pralin likworowych wskazują na zależność między intensywnością dozowania, a jakością skorupki cukrowej.
EN
The following article presents ways of dosing liquor solutions and equipment which is used to this. Explains process complexity and corning from that difficulties. Basing on conducted studies it can be stated that there is possibllity of productlon liquor pralines with using available feeder. However necessary will be to increase its tight-ness and mąkę pressure regulation of dosing liquor. Handmade works which concerned making of liquor pralines shows that there is a relationship between intensity of dosing and quality of sugar crust.
3
Content available remote Precyzyjne dozowanie. Genialne i proste rozwiązania
PL
Produkowane przez firmę Fricke Abfülltechnik urządzenia służące do dozowania, które są wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym i do produkcji aromatów, zapewniają tej firmie wiodącą rolę na świecie. Około jedna trzecia wszystkich aromatów wykorzystywanych na całym świecie wyprodukowana została przy pomocy urządzeń Fricke. Ponieważ firma ta, która pochodzi z Niemiec (Minden), jest zorientowana na rynek globalny, każde nowe czy udoskonalone rozwiązanie jest przygotowywane z uwzględnieniem normalizacji i standaryzacji. Najważniejsze pytanie brzmi: Jakie komponenty można wykorzystać w sposób uniwersalny i jak skonstruować podzespoły, które będzie można zastosować w wielu różnych innych aplikacjach? W swoich napędach firma Fricke wykorzystuje obecnie nowe serwoprzemienniki częstotliwości i700 Lenze – przemienniki częstotliwości, które dzięki swoim własnościom używane są na całym świecie i można je zastosować niemal do każdego elektrycznego silnika napędowego.
4
PL
W pracy badano wibracyjny dozownik sitowy. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące dozowanie materiału i stwierdzono, że gęstość strumienia masowego wysypu dla poszczególnych frakcji i sit jest funkcją średnicy otworu sita w potędze 2,5, powierzchni i przesłonięcia sita.
EN
A vibration type volumetric sieve batcher was examined in this work. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying material batching was determined. It has been observed that the density of pour mass stream for individual fractions and sieves is a function of the sieve hole/mesh diameter raised to the power of 2.5, area, and covered the sieve area percentage.
5
Content available remote Modernizacja układu dozowania likworu i marshmallow
PL
Istniejący układ dozowania likworu i spienionej galaretki zawierający stację stemplowania mąki formierskiej został rozbudowany o dozownik pomady. Konieczne było dostosowanie nowego dozownika do systemu sterowania istniejącej linii produkcyjnej. Technologiczne próby przemysłowe potwierdziły skuteczność działania przebudowanego układu. Słowa kluczowe: dozownik, pomada, marshmallow
EN
The existing liquor and marshmallow feeding system containing flour stan ping station was extended with a pomade feeder. It was necessary to adju the purchased feeder to control parameters of existing process line. Techni logical manufacturing tests confirmed the action efficiency of reconstructe system.
PL
W artykule opisano technologię dozowania próżniowego, która bazuje na jednej z najnowszych metod dozowania materiałów sypkich, wykorzystującej technikę próżniową. W artykule przedstawiono zaprojektowany i wykonany w ITR, system próżniowego dozowania materiałów sypkich. System ten wyposażony jest między innymi w wielostopniową pompę eżektorową, przetwornik wagowy i zaprojektowaną orginalną głowicę dozującą umożliwiającą dokładne i wydajne dozowanie.
EN
The technology of the vacuum dosage was described in the article, which is based on one of the newest methods of the dosage of loose materials. Its utilization, in designed and manufactured in ITR system for the vacuum dosage of loose materials, was presented. This system is equipped, among others, with multistage ejector pump, weight transducer and newly designed unique dosing head, enabling the exact and effective dosage.
EN
In the article the method of definition of the optimum variant of the mixer-feeder providing distribution of forages depending on the size of a cattle-breeding farm and the distance of transportation of forages is presented.
EN
The laboratory tests conducted in the studies concerned radial-blade and stake batchers for granular fertilizers, applied in a ew technology of potato cultivation. The paper presents a method allowing to determine the efficiency of such batchers and the index uneven lengthwise fertilizer distribution. Symbols are in the text.
PL
Wykonano badania laboratoryjne dozowników typu promieniowo-łopatkowego i kołeczkowego proponowanych do dozowania granulowanych nawozów mineralnych (drobnej granulacji) w nowej technologii uprawy ziemniaków. Przedstawiono metodę pomiarów wydajności efektywnej i nierównomierności podłużnej tych dozowników. Wykaz oznaczeń przedstawiono w artykule.
PL
Przeprowadzono analizę metod i technik dodawania różnych dodatków sterujących procesem fermentacji w czasie zakiszania zielonek. W oparciu o wieloletnie wyniki badań nad jakością procesu mieszania preparatów z zielonką opracowano i przedstawiono metodę aplikacji ciekłych preparatów do zielonek w czasie ich zbiorów na kiszonki sieczkarnią zbierającą.
EN
Analyses of the methods and the techniques of adding different additives (chemical, enzymatic, microbiotic) controlling the process of fermentation in the period of green fodders have been condusted. On the basis of many years results of researches concerning the quality of the process of mixing preparations with green fodder, the method of application of liquid preparations for green fodder in the period of their harvesting for silage with knife (drum) collecting straw cutter have been worked out and presented.
11
Content available remote Automatyczny dozownik z ruchomą igłą
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.