Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dozownik wibracyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano wydajność dozownika wibracyjnego napędzanego motowibratorem. Oceniono wpływ wysokości wyniesienia otworu wysypowego oraz częstości obrotów silnika wibracyjnego na wydajność dozowania nasion marchwi dozownika rynnowego. Wyznaczono współczynnik wypełnienia rynny przy różnych odległościach zasobnika od dna rynny. Współczynnik ten zmienia się liniowo wraz ze wzrostem wyniesienia. Wydajność dozowania nasion marchwi dozownikiem rynnowym może być regulowana wyniesieniem i w ten sposób dozownik podawałby dla wyniesienia 2 mm od 0,2 do 2 kg·h-1, a dla wyniesienia 8 mm od 2 do 20 kg·h-1.
EN
The efficiency of a feeder driven by a vibrating motor was studied. The influence of a storage bin interval outlet and the vibrating motor rotation frequency on carrot seeds dosing flow in a vibrating dosing device with a gutter was assessed. Fullness factor was determined at different intervals of a storage bin from the bottom of the gutter. This factor varies linearly with the increasing interval. The dosing flow of carrot seeds in the vibrating feeder with a gutter can be adjusted by the interval storage bin from the bottom of the gutter and thus the feeder would doze at the interval of 2 mm from 0.2 to 2 kg·h-1, and the interval of 8 mm from 2 to 20 kg·h-1.
PL
Dozownik z wibratorem pneumatycznym wykorzystywany był do zasilania skaryfikatora nasionami buraka ćwikłowego. Badano szybkość dozowania nasion w zależności od podawanego do wibratora powietrza w zakresie ciśnień 0,1-0,4 MPa. Ponadto wyznaczono prędkość nasion buraka w rynnie dozownika. Badania wykazały, że prędkość nasion jest praktycznie niezależna od ich średnicy. Wyznaczono równania opisujące zależność prędkości nasion w rynnie dozownika od ciśnienia powietrza zasilającego wibrator pneumatyczny. W dalszej części pracy skupiono się nad wyznaczeniem współczynnika napełniania. Obliczone zależności podstawiono do równania opisującego wydajność dozowania. Wartości obliczone na podstawie tego równania porównano z danymi doświadczalnymi i stwierdzono, że wyznaczone równanie bardzo dobrze opisuje wydajność dozowania w tym przypadku.
EN
A dispenser with a pneumatic vibrator was used to supply scarifier with beetroot seeds. The speed of supplying seeds in relation to air supplied to a vibrator within the range of pressures 0.1-0.4 MPa was researched. Moreover, the speed of beetroot seeds in a dispenser's chute was determined. The research has proved that the speed of seeds does not practically depend on their diameter. Equations describing relations of the seeds speed in a dispenser's chute to air pressure supplying a pneumatic vibrator were determined. The authors concentrated on determination of the volumetric efficiency in a further part of the paper. The equation describing efficiency of dosing was replaced with the calculated relations. The values calculated on the basis of this equation were compared to experimental data and it was concluded that the determined equation describes efficiency of dosing very well in this case.
3
PL
W pracy badano wibracyjny dozownik sitowy. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące dozowanie materiału i stwierdzono, że gęstość strumienia masowego wysypu dla poszczególnych frakcji i sit jest funkcją średnicy otworu sita w potędze 2,5, powierzchni i przesłonięcia sita.
EN
A vibration type volumetric sieve batcher was examined in this work. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying material batching was determined. It has been observed that the density of pour mass stream for individual fractions and sieves is a function of the sieve hole/mesh diameter raised to the power of 2.5, area, and covered the sieve area percentage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.