Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dispersing agent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań upłynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o różnych modułach krzemianowych. Scharakteryzowano krzywe płynięcia modyfi kowanych zawiesin kaolinu KOC o stężeniu 40 % obj., jak i efektywność upłynniania tych dyspergatorów.
EN
Deflocculation of a water suspension containing 40 vol.% of the KOC kaolin with different water soluble silicates was studied and the results are shown. Sodium, potassium and lithium silicates were applied. Flow curves have demonstrated different activity of these deflocculants.
PL
Publikacja zawiera rezultaty badań nad doborem ilościowym i jakościowym składników decydujących o właściwościach fizykochemicznych, między innymi odporności na wymywanie wodą, stabilności strukturalnej i mechanicznej smaru łożyskowego, o wymaganych właściwościach smarnych. Przedstawiono rezultaty badań właściwości fizykochemicznych środków smarowych o różnym ilościowym udziale fazy zdyspergowanej w smarze plastycznym oraz badania tribologiczne, określające właściwości smarne opracowanych środków smarowych. Porównano parametry opracowanych środków smarowych z właściwościami smaru syntetycznego, stosowanego również jako łożyskowy środek smarowy do zastosowań w przemyśle spożywczym.
EN
The results of qualitative and quantitative selection of grease components have been presented. These components determine physical and chemical properties: structural and mechanical stability of grease, its lubricity, water washout stability. The influence of the dispersed phase quantity on the physical, chemical and tribological properties of grease has been determined. The parameters of developed greases were compered with other synthetic grease assigned for use in the food industry.
3
Content available remote Synthesis of poly(aspartic acid) under microwave irradiation
EN
In this paper a new original method of synthesis of poly(aspartic acid) (PAS) is presented. The polymer was obtained by thermal polymerisation of maleic acid derivatives under microwave irradiation. The reaction was carried out in bulk and the samples wereanalysed by 'H NMR and IR spectroscopy. An interesting modification of this method was worked out adding dispersion agent (mixture of ethers - commercial name Rokafenol N8 P7, produced by Rokita in Brzeg Dolny). This agent prevents of friction during mixing and prevents locally degradation.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań właściwości tribologicznych syntetycznych smarów plastycznych zawierających jako fazę dyspergującą związki estrowe. W celu podwyższenia właściwości smarnych opracowanych syntetycznych środków smarowych dodano różne ilości organicznego i nieorganicznego modyfikatora właściwości smarnych. Uzyskane smary plastyczne poddano ocenie tribologicznej, sprawdzając ich właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić poprawę parametrów tribologicznych smarów plastycznych z dodatkami przeciwzatarciowymi pochodzenia organicznego i nieorganicznego z przewagą dodatniego wpływu dodatku nieorganicznego.
EN
This paper presents investigation results of tribological properties of synthetic greases containing organic and inorganic AW additives. All tests were carried out using T-02 four-ball tester. It was found, that these additives have good tribological properties but inorganic additives are better than organic.
PL
W artykule oceniono wpływ rodzaju wybranych naturalnych i syntetycznych baz olejowych na zmianę właściwości tribologicznych otrzymanych smarów plastycznych. Badania weryfikujące przydatność olejów prowadzono z zastosowaniem standardowych testów tribologicznych rozszerzonych o badania w warunkach zacierania.
EN
In this paper the influence of a vegetable and sintetic oils bases type on the change of tribological properties of obtained greases was estimated. Tribological standard tests and tests with the possibility to continuously increase the load during a ran to verification of a oils suitability were carried on.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.