Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  denudacja antropogeniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
He was a very promising researcher1 at the Institute of Geography of Nicolaus Copernicus University (NCU) in Toruń, with diverse research interests focussing particularly on remote sensing and its practical applications. He passed away aged 45, at the threshold of his research and organisational career, in the most creative period in life, and with advanced work on his postdoctoral dissertation. This happened during a scientifi c expedition to Iceland, whose main research theme was the monitoring of changes of Iceland’s natural surface using ERS–1 and ERS–2 satellite images and other remote sensing systems.
PL
Przekształcenia gleb spowodowane działalnością człowieka są powszechne i dotyczą zmian ich właściwości fizycznych, chemicznych i cech morfologicznych. Niewłaściwie prowadzona gospodarka rolna może doprowadzić do utraty naturalnych właściwości gleb, a nawet do ich degradacji. Pierwszy etap badań stanowi aktualizacja map glebowo-rolniczych. Ze względu na zmianę obowiązującej Systematyki gleb Polski (1989), jednostki glebowe (typy i podtypy) wyróżnione na mapach należy przekształcać według ustalonego klucza. Do określenia zasięgów konturów poszczególnych typów gleb konieczna jest korelacja map glebowo-rolniczych z ortofotomapami. Finalny etap prac stanowią badania terenowe oraz laboratoryjne, pozwalające ustalić rzeczywiste kontury zasięgów, prawidłową klasyfikację gleb oraz ocena zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka.
EN
Changes in soils caused by human activity are very common and concern changes of their physical and chemical properties and also their morphology. Improperly agrotechnical activity can be a reason of losing natural soil properties or even their degradation. Actualization of agricultural maps of soils is the first part of research. Soil types and subtypes should be changed by proper key, because of the modification of Polish Soil Classification (SgP 1989). Corelation between agricultural maps of soils and ortophotomaps is necessary to determine range of soil types contours. Final stages in research are terrain and laboratory works. Thanks to gained results of research there is possibility to estimate real soil types contours, their properly classification and give an opinion about changes which occurred due to anthropogenic denudation.
PL
W artykule przedstawiono metodykę służącą określeniu zarówno przestrzennych jak i ilościowych zmian mikrorzeźby. Prezentowana metoda opiera się na zastosowaniu wysokorozdzielczych cyfrowych modeli wysokościowych wykonanych na podstawie seryjnych pomiarów geodezyjnych. Analizę wykonano na podstawie badań prowadzonych na powierzchni punktu widokowego poddanego denudacji antropogenicznej. Największy ubytek materiału został wykazany dla okresu letniego i jest bezpośrednim efektem wydeptywania. Dla wybranych metod interpolacyjnych zaprezentowano róSnicę ilości materiału przemieszczanego w obrębie badanego poletka.
EN
The paper presents the method of qualitative and quantitative assessments of microrelief transformation. The sequence of geodetic measurements during three seasons was used to generate high resolution digital elevation models (DEMs). The analyse was conducted within the surrounding of hiking trail, on the surface of viewing point reshaped by man-induced denudation processes. The highest soil loss was indicated for the summer period and is directly correlated with trampling. For chosen interpolation methods the differences in a total relief transformation within the analyzed plot were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.