Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dłoń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiamy ekonomiczny zestaw do mierzenia sygnałów mechanomiograficznych, wykorzystujący mikrofon elektretowy umieszczony w zaprojektowanej do tego celu obudowie. Zestaw został skonstruowany w celu określenia sztywności dłoni operatora, który za pomocą rękawicy sensorycznej steruje manipulatorem. Urządzenie stanowi uzupełnienie systemu do teleoperacji chwytakami zręcznymi [25, 24], dostarczając dodatkowych informacji o stanie sztywności ręki operatora, co można wykorzystać do ustalania impedancji chwytaka wielopalczastego. Przedstawiamy budowę urządzenia, sposób przetwarzania sygnału oraz porównujemy algorytmy uczenia maszynowego pozwalające na wykorzystanie urządzenia do rozpoznawania sztywności dłoni. Efektem pracy systemu jest binarne rozpoznawanie sztywności (sztywny, rozluźniony) z jakością klasyfikacji 94% przy dowolnym ruchu dłoni. Zaprojektowane urządzenie oraz algorytmy udostępnione są na otwartej licencji i dostępne są w repozytorium projektu.
EN
The article presents a low cost set for measuring mechanomyographic signals to determine the stiffness of the operator's hand during remote control of manipulator with a dextrous gripper. The device complements the system for teleoperation initially containing sensor glove and LeapMotion vision, and now providing additional information about the operator's hand condition, which can be used to determine the impedance of a multi-fingered gripper. We present the construction of the device, signal acquisition, and processing, the machine learning algorithm that provides the main functionality of the device: recognizing hand stiffness without the need for calibration with any external measurement tools. The output of the system is the binary recognition of the operator's hand stiffness (rigid, non-rigid) with the maximum quality of classification of around 94% regardless of sensor placement or movement of the hand.
EN
The article describes an innovative mechatronic device for hand rehabilitation, which enables diagnostics, comprehensive exercises and reporting the rehabilitation results of individual fingers of people who have lost their full efficiency as a result of past illnesses (i.a. stroke) and orthopedic injuries. The basic purpose of the device is to provide controlled, active exercises of the individual fingers, to widen the range of their movements, and to increase their precision of movement. The developed mechatronic device works with original software for PCs containing a diagnostic module, reporting module and a set of virtual reality exercises using biofeedback. The device uses auditory and visual biofeedback, and electromyography (EMG).
3
Content available Biomechanics of the human hand
EN
The paper provides basic information on human hand's anatomical structure with the location of joints and consequent types of achievable movements. The biomechanics of the human hand is described using two different kinematic models of the hand. The differences between the models are described. The Schlesinger's classification of movements of the human hand is introduced.
PL
Praca zawiera podstawowe informacje o budowie anatomicznej dłoni ludzkiej, włącznie z lokalizacją stawów i wynikających z nich rodzajów osiąganych ruchów. Opisano biomechanikę dłoni ludzkiej używając jej dwóch różnych modeli kinematycznych. Przedstawiono różnice między modelami. Zaprezentowano klasyfikację typów chwytów dłoni według Schlesingera.
PL
Artykuł opisuje projekt biomechatronicznego egzoszkieletu dłoni z wykorzystaniem technologii druku 3D. W pracy przedstawiony został proces tworzenia modelu w środowisku CAD, wybór poszczególnych komponentów urządzenia, a także uzasadniony zostaje wybór tworzywa sztucznego ABS jako materiału, który posłuży do wydrukowania elementów konstrukcji. Model poddany został analizie wytrzymałościowej w miejscach najbardziej podatnych na obciążenia, tj. W miejscu łączenia segmentów poszczególnych palców.
EN
This paper presents project of biomechanical hand exoskeleton, created with 3D printing technology usage. The description of modelling process, as well as selection of components and material for parts of exoskeleton were provided. Model was created in CAD software, and material chosen for printing exoskeleton was ABS. Strength analysis were performed for crucial parts of exoskeleton.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję urządzenia rehabilitacyjnego wykorzystywanego do rehabilitacji dłoni objętej spastycznością. Głównym elementem projektu jest sztuczny mięsień Mc’Kibbena, który odpowiada za zgięcie grzbietowe nadgarstka i palców. Całość przymocowana jest do elastycznej rękawiczki pozwalającej dopasować urządzenie do większości pacjentów. Ze względu na zastosowane elementy urządzenie pozwala na bierną rehabilitację pacjenta w warunkach domowych.
EN
The present article discusses an idea of a rehabilitation device used to rehab a spastic palm. A major element of the project is artificial Mc’Kibben’s muscle which is responsible for the dorsiflexion of wrist and fingers. The entirety is attached to an elastic glove that allows to adjust the device to the majority of possible patients. Due to the elements used the device makes a passive rehabilitation in any house conditions possible.
PL
Celem prezentowanej pracy było stworzenie modelu dłoni uwzględniającego parametry ruchliwości ręki. W referacie przedstawione zostały uśrednione wyniki uzyskane z badań sprawności ręki. Analizie poddano 16 parametrów, jakimi charakteryzuje się kończyna sprawna. Do realizacji tematu wykorzystano system wspomagania procesu projektowania Catia v5. Powstała koncepcja modelu jest bazą do stworzenia prototypu protezy dłoni.
EN
The aim of this work was to create the hand‟s model including the parameters of hand‟s dexterity. This paper presents the average results taken from the research on the hand‟s fitness. The implementation of work thesis was supported by multimodal computer application for engineering works and 3D modeling Catia v5.
8
Content available remote Geneza pomiarów - antyczne jednostki miar i wag
PL
Jakie były początki mierzenia? Jakich miar używano przed wiekami? Kto je wymyślił i dlaczego? W swoim artykule autor postara się znaleźć odpowiedzi na te pytania.
EN
What was the beginning of the measure? What kind of measuring units were before centuries? Who has used it as the first? The author is trying to find answers to those questions.
PL
W ramach pracy zaprojektowano i wykonano zabawkę rehabilitacyjną umożliwiającą równocześnie ćwiczenia manualne dłoni oraz sterowanie grą komputerową.
EN
The aim of this work was to design and manufacture a rehabilitation device which should have been, at the same time, a toy for a child enabling playing the computer game.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.