Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze zarządzania zakładem przemysłowym – dotyczące sposobu zaopatrywania oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw koniecznych do realizowania procesów produkcyjnych – jest jednym z wielu istotnych zagadnień. Wielkość zakładu, środki finansowe, którymi dysponuje, stopień skomplikowania realizowanych w zakładzie technologii, rodzaj zapotrzebowanych przez urządzenia technologiczne czynników energetycznych i ich parametrów, wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych – wszystkie one mają znaczenie, gdy wybiera się metodykę określenia sposobów podejścia do zapewnienia dostaw czynników energetycznych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Autorzy przedstawili propozycję wykorzystania informacji o poziomie ponoszonych strat do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów przemysłowych.
2
Content available Energy Supply Security Valuation in Industrial Plant
EN
Energy supply security in industrial plant management – as regards the procurement method and reliability of supplies required for production processes – is one of many important issues. The plant size, available financial resources, process complexity, energy carriers types and parameters required by process equipment, requirements for ensuring the security of energy carriers supply – they all matter when choosing a methodology for determining the approach to ensuring energy carriers supplies. The paper presents a concept of an approach to security valuation, including assessment of costs of losses due to interruptions in energy supply. The authors present a proposal of using incurred losses’ details for the evaluation of investment in the development of infrastructure and sources that increase industrial plants’ operational security.
PL
Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych celem pokrycia potrzeb, wynikających z zapotrzebowania przez maszyny i urządzenia technologiczne, dotyczą obszarów zaopatrywania zakładu w czynniki energetyczne oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw czynników energetycznych do realizowanych w zakładzie procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Przedstawiono przykładowe krzywe kosztów strat wyznaczone dla jednego z zakładów przemysłowych. Poza wyznaczeniem tego typu charakterystyk autorzy przedstawili propozycję wykorzystania tych informacji do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.
EN
Security of energy supply for industrial plant is a key element of its operation and implementation of production processes. An appropriate level of security need to be sufficient to cover needs arising from the demand for machinery and technological equipment. The article presents the method of security evaluation, including the assessment of the cost of economic losses due to occurrence of power interruption. Examples of cost curves of economic losses determined for one of the industrial plants are presented. Besides the appointment of this type of characteristics the authors put forward a proposal to use this information to assess the expected level of investment in infrastructure and resources to increase security of the industrial enterprises. Such analyzes should be performed based on the guidelines for the economic losses interval break time, sensitivity of the implemented technology on the economic losses that may arise during power outages and cost curves of losses due to sudden interruptions in the supply of energy carries.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska naukowo-dydaktycznego, które w ocenie autorów ma posłużyć do lepszego poznania procesów przemian fazowych w obecności gazów inertnych oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod intensyfikacji powierzchni celem zwiększenia intensywności wymiany ciepła. Prezentowane stanowisko zostało zbudowane w oparciu o materiały zapewniające możliwość wizualizacji zachodzących procesów. Planuje się badania nad nowoczesnymi czynnikami energetycznymi posiadającymi normalną temperaturę wrzenia w zakresie +50C do 1000C.
EN
In the paper the concept of a test stand for scientific and didactic purposes is described. This facility enables analysis of phase changes in the presence of non-condensing gases and with the use of modern methods for heat transfer enhancement. Visualization of these processes is possible because of the use of proper materials. Tests with modern energetic media with normal boiling temperature from +5oC to 100oC are planned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.