Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  częstość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na podstawie 50-letniej (1961/1962-2010/2011) serii obserwacyjnej maksymalnych dobowych wartości temperatury powietrza w półroczu zimowym (od listopada do kwietnia), pochodzącej z Obserwatorium Wrocław-Swojec, przeprowadzono ocenę tendencji zmian liczby dni z temperaturą maksymalną w przyjętych przedziałach 1-stopniowych. Zakres zmienności temperatur wynosił od -20,0°C do +30,0°C. Analogiczne analizy wykonano również dla okresów zimowych wielolecia 1971/1972-2000/2001, które jest obecnie uznawane za normę klimatologiczną. Niezależnie od długości analizowanego okresu stwierdzono istotny wzrost maksymalnej temperatury powietrza w styczniu. W przypadku ciągu rozszerzonego do 50 lat obserwowano podobnie istotny wzrost wartości w lutym. Widoczna istotna rosnąca tendencja maksymalnych wartości temperatury powietrza w kwietniu w wieloleciu normatywnym, nie utrzymała się po wydłużeniu okresu badawczego do 50 lat. W ciągu 50 lat istotnie zwiększyła się liczba dni z temperaturą powietrza w zakresie od 15,1 do 16,0°C w listopadzie, od 10,1 do 11,0°C w grudniu, od 10,1 do 13,0°C w styczniu, od 7,1 do 8,0°C w lutym oraz od 13,1 do 14,0°C w marcu.
EN
Based on 50-year (1961/1962-2010/2011) observation series of daily maximum air temperatur es during the winter half-year (November to April) from Wrocław-Swojec Observatory, trends in the number of days with maximum temperature in adopted 1.0°C ranges were assessed. Temperatures ranged from -20.0°C to 30.0°C. A similar analysis was also performed for the years 1971/1972-2000/2001, which is now recognized as a climatological norm. Regardless of the length of analysed period, a significant increase of the maximum temperature was observed in January in Wrocław-Swojec. For the sequence extended to 50 years, similarly significant increase of the value was observed for February. The number of days with air temperature in the range from 15.1 to 16.0°C in November, from 10.1 to 11.0°C in December, from 10.1 to 13.0°C in January, from 7.1 to 8.0°C in February and from 13.1 to 14.0°C in March significantly increased in the years 1961/1962-2010/2011.
PL
Specjalnie zbudowane urządzenie pozwalało na określenie relacji między logarytmicznym dekrementem drgań a częstością, używając do tego celu tylko jednej próbki. Zmiana logarytmicznego dekrementu drgań była uzyskiwana dzięki redukcji masy.
EN
A specially device was done. That device gave us possibility to determine relation between logarithmic decrement and frequency using only one sample. The change of vibrations frequency was obtained by the change of reduced mass. From the proceeding of vibrations logarithmic decrement was calculated.
PL
Materiał wyjściowy do opracowania przebiegu odwilży atmosferycznych w okolicach Olsztyna stanowiły wartości średniej dobowej temperatury powietrza mierzonej na poziomie standardowym w latach 1952/1953-2001/2002. Klasyfikację odwilży atmosferycznych oparto na podziale Czarneckiej [Atlas ..., 1990]. Obejmuje on odwilże atmosferyczne (dni ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 0°C przez co najmniej trzy dni w ciągach 2-, 5-, 10- i 20-dniowych). W okresie zimowym analizowanego 50-lecia stwierdzono, że najmniejsza liczba dni z odwilżami atmosferycznymi wynosiła 2, największa - 88, a średnia - 40. Ponadto stwierdzono, że w ciągu zimy minimalnie wystąpiła 1 odwilż, maksymalnie - 11, średnio - 5,3. Wśród odwilży najwięcej było trwających 2 dni - 46%, najmniej trwających 20 dni - ponad 7%. Odwilże atmosferyczne najczęściej występowały w grudniu, rzadziej w styczniu i lutym.
EN
Material for the study of atmospheric thaws in the Olsztyn surroundings was based on mean daily air temperatures recorded at the standard level in the period from 1952/1953 to 2001/2002. Thaws were studied in 2, 5, 10, 20 days long series [Atlas ..., 1990] with an average winter daily temperature above 0°C for at least 3 days. The lowest number of days with thaws was 2 and the highest was 88 in the studied period of 50 years. Average number of days with thaws was 40. Additionally we found minimum - 1 thaw, maximum 11, while the average number was 5,3 thaws per winter. Forty six percent of thaws lasted 2 days, those lasting 20 days were only 7%. Atmospheric thaws were recorded mainly in December and occasionally in January or February.
4
Content available Intensywność odwilży atmosferycznych na Pomorzu
PL
Do opracowania wykorzystano dobowe temperatury powietrza z wysokości 2 m n.p.g. z 15 stacji meteorologicznych IMGW z okresu od października do kwietnia lat 1980/1981-1999/2000. Stwierdzono, że od 70 do 75% zimowych odwilży atmosferycznych osiąga intensywność od 0,1 do 4,5°C. Przeciętna intensywność odwilży zwiększa się wyraźnie wraz z czasem ich trwania - od 1,5°C w okresach krótszych niż 5 dni do blisko 4°C w okresach ponad 20-dniowych.
EN
Daily (24 hours) air temperatures at the level of 200 cm above the ground measured at 15 IMGW meteorological stations from October to April during the period from 1980/1981 to 1999/2000 were taken for this study. It was found that 70 to 75% of atmospheric thaws reached the intensity from 0.1 to 4.5°C. The average intensity of thaws distinctly increased with their duration - from 1.5°C in periods shorter than 5 days to about 4.5°C in periods lasting longer than 20 days.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.