Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  curtain walls
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
2
PL
W niniejszej pracy zaprezentowane zostały główne aspekty związane z odpornością ogniową pionowych elementów przeszklonych. Przedstawiona została metodyka badań oraz sposób klasyfikacji pionowych przegród przeszklonych w zakresie odporności ogniowej. Ponadto w artykule zreferowano wnioski płynące z badań odporności ogniowej elementów tego typu, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
This paper discusses main problems related to the fire resistance of vertical glazed elements – test methodology and way of classification for this type of elements. In addition, the article presents the conclusions from the tests of fire resistance of such elements conducted in the last years by the Fire Research Department of Building Research Institute.
EN
With the evolution of architectural form, the notion of the façade and its look undergoes changes as well. The paper discusses modern solutions applied in external curtain walls of buildings and presents new capabilities provided by new construction materials including double-skin façades. The paper presents buildings that achieved high energy efficiency due to, among other factors, adequate façade construction.
PL
Wraz z ewolucją formy architektonicznej i postępującym rozwojem architektury zmienia się zarówno pojęcie elewacji, jak i jej wygląd. W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania zewnętrznych ścian osłonowych współczesnych obiektów architektonicznych, w tym elewacji podwójnych. Przedstawiono możliwości, jakie dają nowe technologie i materiały budowlane. Zaprezentowano obiekty, w których uzyskano wysoką efektywność energetyczną – m.in. dzięki odpowiedniej konstrukcji elewacji budynku.
EN
The article presents a brief description of basic methods to determine the moisture transfer coefficient in capillary-porous materials. The method to determine the moisture transfer coefficient within the hygroscopic range is well documented and can easily be used. A calculation model for the moisture diffusion coefficient based on the water absorption coefficient, mass water content in material volume unit as a result of capillary rise, capillary tortuosity and capillary saturation was developed. The study showed that the evaluation of the moisture state of a curtain wall material must allow for both changes in relative air humidity and precipitation volume, which result in an increase in the moisture gradient, additional stresses and reduction in material stability. In addition, a material with high moisture content is characterized by deteriorated thermal insulation properties.
PL
Wyzwania, jakie niesie za sobą wzrastający poziom konkurencji i obecna w działaniach architektów pogoń za osiąganiem coraz to wyższej jakości rozwiązań architektonicznych w zakresie formy zewnętrznej współcześnie projektowanych budynków, wymuszają bezustanne dążenie do zastosowania coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Te rozwiązania, zwłaszcza pod względem technologicznym, nie są już wynikiem przebłysku geniuszu i inwencji pojedynczej jednostki lecz rezultatem zorganizowanego działania zespołów naukowców i specjalistów - współpracujących ze sobą ściśle wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach wspomaganych przez laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. W artykule przedstawiono nowoczesne i zaawansowane technologicznie innowacyjne rozwiązania w zakresie sposobów kształtowania ścian osłonowych.
EN
The challenges that are tied to the ever growing level of competitiveness and the desire to achieve the highest possible quality of architectural design solutions by architects in relation to the outer form of buildings that are designed today enforces the ceaseless pursuit of more and more advanced technological solutions. These solutions, however, are no longer the effect of an individual flash of genius but are a result of a concerted effort by strictly specialised teams of scientists and specialists aided by labortatory facilities equipped with the very latest research equipment. T he aim of this article is to showcase some of the latest and most innovative solutions in the field of shaping curtain walls.
PL
We współczesnej architekturze ważną częścią kształtowania zewnętrznej formy budynku są jej zewnętrzne powierzchnie. Te powierzchnie mogą być kształtowane za pomocą różnych nowoczesnych materiałów, a zwłaszcza przy użyciu ścian osłonowych zapewniających zaawansowane rozwiązania techniczne. Wyzwania, przed którymi stoją projektanci w związku z wymogami inwestorów, pędzącym do przodu rynkiem i innowacjami w zakresie materiałów budowlanych i technologii konstrukcyjnych wymagają nowego podejścia nie tylko do projektowania architektonicznego, ale także do materiałów i technologii budowlanych. Artykuł przedstawia nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie ścian osłonowych, materiałów budowlanych oraz technologii oświetleniowej, które pozwalają projektantom na stworzenie elewacji z elementami dynamicznymi.
EN
In the shaping of the outer forms of buildings in modern architecture, an important part is played by the exterior surface of the architectural form. This surface can be modeled with the use of various modern materials, and especially with the use of curtain walls utilizing advanced technologies and technical solutions. The challenges that designers have to face in regards to the requirements of investors, the fast pacing market and the advancement in building construction technologies require a new approach to not only architectural design, but also to the materials and technologies to be used. The paper introduces modern and innovative curtain wall solutions and materials, as well as solutions provided by the newest in lighting technology that allow the designer to create an outer form of the building that features dynamic effects.
PL
Referat porusza problemy projektowe występujące w procesie projektowania architektonicznego budynków z dużymi przeszkleniami lub z lekkimi ścianami osłonowymi o konstrukcji metalowej nowej generacji. Omówione zostały trzy typy konstrukcji systemowych ścian osłonowych aktualnie istniejących na krajowym rynku budowlanym pod kątem możliwości uzyskania optymalnych temperatur na wewnętrznych powierzchniach tych przegród. Informacja taka może być dla projektantów budynków dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na podejmowanie decyzji projektowych.
EN
The paper discusses design problems occurring within the process of architectural design of buildings with large glazed surfaces or with light new generation curtain walls with metal construction. Tree types of system construction of curtain walls, which at present occur at the domestic construction market, have been discussed form the viewpoint of the possibility of obtain optimal temperatures at the internal surfaces of these partitions. For buildings designers, such information can be constitute an additional factor affecting the design decision.
8
Content available remote Izolacje zewnętrznych lekkich ścian osłonowych. cz.1
PL
Systemy lekkich przegród w budownictwie składają się z racjonalnie dobranych zespołów materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, tworzących spójną całość. Są to głównie kombinacje płyt warstwowych z wypełnieniem termoizolacyjnym wraz z łącznikami oraz elementów szklano-metalowych z układami słupowo-ryglowymi i specjalnymi uszczelkami. Ich przeznaczenie to posadowienie lekkich zewnętrznych ścian osłonowych wraz z lekkimi przekryciami, wewnętrznych ścian działowych, przepierzeniowych i balustradowych, montaż podłóg pod niesionych i sufitów podwieszanych. Charakteryzują się niewielką masą jednostkową 10 do 100 kg/m3.
9
Content available remote Budowa ścian osłonowych w systemie firmy YTONG
PL
Firma YTONG znana jest przede wszystkim jako producent drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego, takich jak: bloczki, płytki, elementy docieplenia wieńca, bloki modułowe znane pod nazwą JUMBO, kształtki „U” oraz nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie w budowie wszelkiego typu budynków. Nie każdy natomiast wie, że YTONG to również wielkoformatowe elementy ze zbrojonego betonu komórkowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.