Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary prądu i napięcia zasilającego różne typy źródeł światła
PL
W artykule autor przedstawił pomiary oscyloskopowe napięcia zasilającego oraz prądu pobieranego przez różne typy źródeł światła. Przedstawiono zagrożenia jakie niesie za sobą zamiana tradycyjnych żarówek na źródła światła zawierające przekształtnik energoelektroniczny stosowany m.in. w świetlówkach kompaktowych. Opisano sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania układów przekształtnikowych na zasilającą sieć energetyczną.
EN
In the article author describes oscilloscope waveforms of supply voltage and current powered of different types of light sources. Dangers of replacing traditional bulbs by the compact fluorescent light was described in this paper. Reduction methods of negative influence of power eledronic supply circuits to power grid was also presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.
EN
The paper deals with the issue of bearing diagnostics using the method based on measurements and analysis of a product of instantaneous values of the stator current and supply voltage of induction machines. The introduction of the paper contains general assumptions of the used method and description of the research methodology. The second and third sections present the laboratory stand used for investigations as well as the methodology of the research. The fourth section contains some examples of the measurement results obtained with use of the proposed method and the analysis of these results. The measurements were taken on induction motors. The investigation results for an undamaged machine are shown in Fig. 1, while those for motors with a damaged bearing outer and inner ring are presented in Figs. 2 and 4. The investigation results for a machine with damage of a bearing outer ring for different load torque values are shown in Fig. 6, whereas Figs. 3 and 5 present the vibration measurements of damaged machines. The summary contains the main conclusions concerning the possibility of using the proposed method for bearing diagnostics of induction motors.
PL
Wadą praktycznie wszystkich opublikowanych systemów do diagnostyki łożysk metodą pomiaru prądu zasilającego w silniku indukcyjnym jest niska jakość układów do pomiaru prądu. W prezentowanej pracy jako przetwornik prądu na napięcie zaproponowano transformator o wysokich parametrach, pracujący z przetwarzaniem prądu na napięcie. W referacie zostaną przedstawione wyniki badań przetwornika, które potwierdziły oczekiwane parametry - niskie szumy własne i liniową charakterystykę w szerokim paśmie.
EN
Vibrations, temperature, acoustic noise, current, instantaneous power [1] and magnetic flux are used for diagnostics of induction motor bearings [2, 3]. The primary source of other signals is shaft vibration. This is the source of disturbance in the machine air gap and, in effect, of the motor current modulation [4]. The main problem in current diagnostics of induction motor bearings [5, 6] is high level of noise in comparison with useful spectra components. Normally used hallotron type of current transducers have high level of noise and non-linear characteristics. In this case the special methods of data processing cannot be helpful in achieving the final result - reliable diagnosis [7, 8, 9]. In the presented paper a high quality current transformer (Fig. 1) was used as a component for current to voltage transformation. The transformer output signal is delivered to a low level noise amplifier and, finally, to a 24 bit DAQ in PXI module. The specially designed software in LabVIEW calculates the signal spectra, especially the amplitudes of spectrum components for certain damages. In the paper there are presented the results of noise investigations (Figs. 5, 6) of the constructed transducer as well as of the accuracy analyses (Figs. 3, 4, 5). All these investigations show that the proposed transducer is better than those used so far. It is expected that results of motor diagnostics obtained with use of the new transducer will have much higher reliability.
4
PL
Jak wynika z szeregu badań, w silniku indukcyjnym najczęściej uszkodzeniom ulegają łożyska. W referacie omówione są badania, dotyczące diagnostyki łożysk silników z wykorzystaniem pomiarów wibracji (akcelerometrem piezoelektrycznym i laserowym) oraz prądu silnika. Są również wymienione inne sygnały, stosowane do diagnostyki łożysk. Przedstawione są wyniki dotychczasowych badań autora, świadczące o przydatności pomiarów wielkości elektrycznych w silniku do diagnostyki łożysk.
EN
There can appear some damages of induction motor mechanical parts (such as bearings, rotor, shaft), or of induction motor electromagnetic system elements, for example the stator, rotor winding or the magnetic circuit. Extensive research shows that the bearings are the element most susceptible to damage. Therefore bearing diagnostics is so important in supervision of motor condition. The paper presents investigations which the author finds interesting, i.e. those concerning the diagnostics of motor bearings which utilises measurements of vibrations (by piezoelectric and laser vibrometer), motor current (MCSA) and instantaneous power consumed by the motor. The metod of motor current analysis, elaborated by the author, is shown in Fig.5. Other signals used for bearing diagnostics are also mentioned in the paper. The results obtained from the objects in which bearing damage was on purpose introduced are given in this paper. Verification of the obtained results was performed through assessment of bearing condition with use of a vibration diagnostics system. There are presented the conclusions drawn from the investigations at the present stage (Figs.6 and 7), regarding usability of electric signal measurements for diagnostics of bearings. In the future the author plans reduction of the measurement system noise as well as widening the range of faults recognised by the diagnostic system. Also the reliability of diagnosis from the motor current system will be improved.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu uszkodzeń łożysk silnika indukcyjnego na przebiegi wartości chwilowych prądu i napięcia. Do analizy przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku, polegający na tym, iż odkształcenia prądu i napięcia są skutkiem nieregularności momentu obciążenia silnika, które powodowane są zmiennym momentem oporowym od uszkodzonego łożyska. Odkształcenia mają postać dodatkowych harmonicznych widma, pojawiających się wskutek modulacji przebiegów harmonicznymi o częstotliwościach charakterystycznych dla danego typu uszkodzenia. Przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej, wykonanej w programie PSpice. Badania wykonane zostały z wykorzystaniem uproszczonego modelu silnika indukcyjnego, składającego się z rezystancji zmiennej w czasie oraz z indukcyjności. Dla porównania przedstawiono również badania, wykonane przy stałych wartościach parametrów modelu silnika. Następnie omówiono wnioski płynące z wyników przeprowadzonych przez autorów badań.
EN
The paper presents simulation researches of influence of damages in bearings in induction machine on instantaneous current and voltage supply. For analyze was adopted model of phenomena, which rely on the fact, that current and voltage deformation is result of irregularity of load torque in machine. Damages, which appear in the wave, are visible as additional harmonics in the spectrum, owing from modulation of waves by characteristic frequencies for given type of bearings damages. Results of simulations, made in PSpice program, are also shown in this paper. Simulations were made using simple model of induction machine, which consist of oscillating resistance and inductor circuit. Conclusions, which came from those simulations, are also showed.
EN
Hydrographic and current measurements are analysed for stagnant deep-water conditions over the south-eastern topographic flank of the Eastern Gotland Basin (EGB) in April 2000. Results suggest a prevailing barotropic motion mode on a synoptic scale of several days. Deep along-slope volume transports derived from subsurface current meter moorings are compared with those of the baroclinic fraction of geostrophic motions crossing the plane of a hydrographic section. This was aligned perpendicular to deep isobaths and was repeated 40 times with a time step of six hours. Changes in regional winds produced a quasi-ten day cycle in the filling level of the Baltic Proper. Associated wave-like fluctuations of the mass field propagated cyclonically with a velocity of about 0.04 m s-1 around the deep basin's rim. It is concluded that associated changes in deep volume transports result mainly from barotropically governed advection processes and that those of the baroclinic component of geostrophic currents provide a qualitatively and quantitatively quite inaccurate description of related transport fluctuations on a daily scale.
PL
W artykule przedstawiono sposób oceny trafności diagnoz uzyskiwanych z wykorzystaniem nowej metody badawczej, opracowanej do badania uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych. Badana metoda diagnostyczna oparta jest na pomiarze i analizie prądu stojana silnika indukcyjnego. W metodzie tej, dla podwyższenia trafności diagnoz, obliczanie zarówno prędkości kątowej silnika, jak i częstotliwości sieci zasilającej jest wykonywane na podstawie tego samego widma, które dalej jest wykorzystywane do pomiaru składowych harmonicznych charakterystycznych dla uszkodzeń łożysk. Sztucznie uszkodzone łożyska poddawano kwalifikacji pod względem głębokości i rodzaju uszkodzenia, wykorzystując urządzenie pomiarowe zbudowane na podstawie opracowanej metody, również wykonując badania sprawdzonym systemem diagnostyki wibracyjnej. Niektóre wyniki badań łożysk o różnych typach i głębokości uszkodzenia oraz wnioski płynące z tych pomiarów zostały podane w niniejszym artykule.
EN
Damage of the bearings is the most frequent cause of squirrel cage induction machines failure. In some applications the current signal is the only potential source of information about the state of the machine, including the state of its bearings. Damage of the raceway or of the rolling element is followed by additional vibrations of the rotor. These vibrations are reflected in spectral composition of the stator currents. The new measuring method and the supply current analysis were elaborated for diagnostic of the motor bearings. In this method it is possible to recognize type of bearing fault, checking the control sum for each type of possible fault. The investigation referring to real objects were performed. The investigations were carried out using motors with bearings having defects caused on purpose. Examples of diagnostic results in case of: a) faultless bearings, b) bearing with damaged outer ring are presented in Figures 2 and 3. Marks from L1 to L20 in the Figures 2 and 4 define loads from idle running (L1) to 75% of rated power (L20). The correctness of distinguishing the type of damage was investigated. The diagnosis was assumed to be correct if it conforms to the defects indicated by the standard system of the vibration diagnostics, of course, when other damages were not detected. Figures 1 and 3 show the vibration testing results. The probability of correct distinguishing the type of damage defined this way is shown in the Figure 4. The average probability of diagnostic correctness determined this way reaches 70%. The probability that the system will identify correctly at least one existing defect is more than 90%. The investigations shows, that for testing new diagnostic method it is not enough to make damage to bearing but also have other reliable diagnostic method. This method defines real state of investigated bearing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.