Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cukrzyca typu 2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Diabetes mellitus (DM) is one of the most widespread and rapidly growing diseases. With its advancement, DM-related complications are also increasing. We used characteristic features of toe photoplethysmogram for the detection of type-2 DM using support vector machine (SVM). We collected toe PPG signal, from 58 healthy and 83 type-2 DM subjects. From each PPG signal 37 different features were extracted for further classification. To improve the performance of SVM and reduce the noisy data we employed hybrid feature selection technique that reduces the feature set of 37 to 10 on the basis of majority voting. Using 10 selected features set, we gained an accuracy of 97.87%, sensitivity of 98.78% and specificity of 96.61%. Further for the validation of our method we need to do random population test, so that it can be used as a non-invasive screening tool. Photoplethysmogram is an economic, technically easy and completely non-invasive method for both physician and subject. With the high accuracy that we obtained, we hope that our work will help the clinician in screening of diabetes and adopting suitable treatment plan for preventing end organ damage.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
PL
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwuje się epidemię cukrzycy typu 2, której przyczyną są głównie: otyłość, niewłaściwy sposób odżywiania i mała aktywność fizyczna. W artykule przedstawiono epidemiologię cukrzycy, czynniki jej rozwoju i powikłania tej choroby. W Polsce na cukrzycę, wg szacunków epidemiologów, choruje 3,1 mln osób, z czego u 30% choroba ta jest nierozpoznana. 5,2 mln dorosłych Polaków ma stan przedcukrzycowy. W artykule podkreślono duże znaczenie wyboru zdrowych produktów spożywczych i wskazano na istotną rolę przemysłu spożywczego w promowaniu zdrowej diety w celu profilaktyki cukrzycy typu 2.
EN
In Poland, similarly as in other countries, there is an epidemic of type 2 diabetes. The causes of this epidemic include mainly obesity, an unhealthy diet and little physical activity. This article presents the epidemiology of diabetes, the risk factors for its developing, and its complications. There are 3.1 million diabetics in Poland, of which 30% have not been diagnosed. 5.2 million of the Polish population have the pre-diabetes status. In the article, the author stresses the importance of healthy food product choice, and indicates the highly significant role of the food industry in promoting a healthy diet for preventing type 2 diabetes.
PL
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet w wieku postmenopauzalnym chorych na cukrzycę typu 2 oraz określenie wpływu fizjoterapii na jakość życia ankietowanych. Badania przeprowadzono u 26 kobiet w wieku od 58 do 83 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Średni czas trwania choroby wynosił 13 lat. W badaniach wykorzystano anonimową ankietę dotyczącą różnych wskaźników jakości życia. 20% badanych jakość życia oceniło jako bardzo dobrą, 42% jako dobrą, 38% jako złą. 58% kobiet korzystało z zabiegów fizjoterapeutycznych. Stwierdzono, że fizjoterapia ma korzystny wpływ na poprawę stanu psychicznego, wzrasta wola życia, skutkiem czego jest poprawa jakości życia.
EN
The aim of this work was to evaluate the quality of life of women in postmenopausal age suffering from the diabetes mellitus type 2 and to determine the satisfaction of physiotherapy. 26 women with the average age between 58 and 83 (average 69) with diagnosed diabetes mellitus type 2 have been examined by means of the anonymous questionnaire. It was stated that the general quality of life is very good in 20% of all interviewed women, good in 42%, and 38% of patients said that it is bad. The majority of examined women 58% underwent physiotherapeutic procedures. Physiotherapy has beneficial influence on the improvement of the patient’s psychical state. The will of life is increased, which leads to the improvement of the patient’s quality of life.
PL
W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codziennych zabiegów magnetoterapii obserwowano przywrócenie równowagi układu wegetatywnego poprzez obniżenie nadmiernej aktywności współczulnej oraz redukcję ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych, co wskazuje na przydatność magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne tych chorych.
EN
In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy procedures, the restoration of vegetative system balance due to decreasing of excessive sympathetic activity and reduction of risk of creation of late ventricular potentials was observed, that indicates potential usefulness of magnetotherapy as a method assisting pharmacological treatment in those patients.
6
Content available remote Correlation analysis of clinical test data for diabetes mellitus type 2 patients
EN
The present study deals with the application of correlation analysis as an option for assessment of clinical data from diabetes mellitus type 2 patients. One hundred clinical cases of patients are considered as object of the statistical treatment, each one of them characterized by 34 various clinical parameters. The go al of the study was to find patterns of correlation between the clinical tests. Each group of correlated indices is interpreted revealing specific aspects of the data structure. Relevant explanation of the correlation is found based on the patterns of correlation for parameters determining glucose level, anthropometric data, enzyme level, liver function, kidney function etc. It is assumed that this correlation could be of help in optimizing the performance of clinical test for this type of patients and for designing a pattern for the role of the different groups of test in determining of the metabolic syndrome of the patients.
PL
Zastosowano analizę korelacyjną jako metodę wspomagającą ocenę danych klinicznych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. Badaniami objęto stu pacjentów, każdy z nich został scharakteryzowany za pomocą 34 różnych parametrów klinicznych. Celem badań było znalezienie struktur w korelacjach pomiędzy wynikami testów klinicznych. Każda skorelowana grupa pokazuje specyficzne aspekty struktur danych. Korelacje wyjaśniono na podstawie znalezionych struktur w korelacjach pomiędzy poziomem cukru we krwi, danymi antropometrycznymi, poziomem enzymów, funkcjami wątroby i nerek i in. Wydaje się, że korelacje te pomogą lepszemu wykorzystaniu testów klinicznych dla tego typu pacjentów oraz w projektowaniu grup testów do określania zespołów metabolicznych pacjentów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.