Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cosmetic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kosmetyki, jako przedmioty codziennego użytku, przeznaczone do kontaktu z ciałem człowieka, nie mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwa. Eliminując możliwość przedostania się patogennych mikroorganizmów do produktu kosmetycznego, zmniejsza się prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia infekcji bakteryjnych czy grzybiczych spowodowanych tymi drobnoustrojami. Znając potencjalne źródła skażeń, można im zapobiegać zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie użytkowania produktu przez konsumenta.
EN
Cosmetics, as products for daily use, designed for contact with the human body, cannot pose risk for it. By eliminating the possibility of the penetration of pathogenic microorganisms into the product, the probability of the bacterial or fungal infection occurrence is reduced. The knowledge of the sources of potential contamination can help prevent them at the production stage as well as while using the product by a consumer.
2
Content available remote Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków
PL
Celem pracy była ocena podatności polilaktydu (PLA) na degradację w wybranych składnikach kosmetyków oraz określenie wpływu modyfikacji PLA na szybkość jego degradacji. Degradację prowadzono w temperaturze 40oC w: wodzie, etanolu, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i ciekłej parafinie. Podatność na degradację oceniano na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych powierzchni, zmian masy, twardości i krystaliczności PLA przed degradacją i po niej w wybranych mediach. Stwierdzono, że PLA jest podatny na degradację w niektórych mediach, będących składnikami kosmetyków, a szybkość procesu jego rozpadu zależy od rodzaju medium degradacji i od zastosowanej modyfikacji PLA. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla projektantów opakowań dotyczącą możliwości wykorzystania PLA w przemyśle opakowaniowym produktów kosmetycznych.
EN
The estimation of degradability of poly(lactide) (PLA) in the selected cosmetic ingredients and determination of the influence of modification of PLA on the rate of degradation process was the subject of this paper. Degradation was carried out in distilled water, ethanol, salicylic acid in ethyl solution and liquid paraffin at the temperature 40°C. The degradability of PLA was studied by macro- and microscopic observations of surfaces, changes of weight, hardness and crystallinity of polymer samples before and after incubation. The obtained results indicate that PLA was susceptible to degradation in selected cosmetic ingredients. The rate of degradation process depends on the type of medium and used modification of PLA. These results can provide indications for designers of packaging concerning the possibility of the use of PLA in the packaging industry of cosmetic products.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem koncentratów kosmetyków myjących. Jako potencjalne formy tego typu preparatów zaproponowano liotropowy ciekły kryształ, koacerwat i emulsję. Wykazano zalety i wady wytwarzania i stosowania tego typu produktów w odniesieniu do właściwości reologicznych, rozpuszczalności w wodzie i stabilności produktu. Stwierdzono, że spośród badanych form preparatów, jedynie koacerwat może predysponować do miana koncentratu. W przypadku produktów w formie emulsji i liotropowego ciekłego kryształu istniała możliwość uzyskania preparatu o względnie wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale po rozcieńczeniu nie otrzymywano kosmetyków o wymaganych przez konsumentów właściwościach użytkowych.
EN
Lyotropic liq. Crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl ether sulfate, ethylene oxide-lauryl alc. adduct, isopropyl palmitate, stawbery seed oil), preservatives and H₂O and studied for rheol. properties, soly. in water and stability. Only the coacervate meet all user requirements. The concn. relationship of the coacervate viscosity showed a pecurial max. as diln. of the coacerwate with water resulted in increasing its viscosity.
4
Content available remote Znakowanie środków kosmetycznych zawierających nanocząstki
PL
W artykule przedstawiono specyficzne właściwości nanocząstek oraz omówiono wyniki prac „Zespołu Obywatelskiego", obradującego nad tematem nanotechnologii. Zwrócono także uwagę na potrzebę znakowania kosmetyków „nanoznakiem" oraz scharakteryzowano, powszechnie występujące na opakowaniach środków kosmetycznych symbole.
EN
n this work specific properties of cosmetic products containing nanoparticles were presented and results of a work of Citizens Panel on nanotechnology were discussed. In this work the need to label cosmetics with a „nano sign" were also considered and popular symbols on cosmetic containers were characterized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.