Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cosmetic industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wspomagana mikrofalami ekstrakcja polifenoli z kwiatu bzu czarnego
PL
Przeprowadzono optymalizację warunków ekstrakcji kwasów fenolowych z kwiatów Sambucus nigra L., odgrywających ważną rolę w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Zastosowano ekstrakcję wspomaganą mikrofalami (MAE) i ekstrakcję w aparacie Soxhleta. Najbardziej skuteczną metodą izolacji większości analizowanych kwasów fenolowych była MAE z użyciem 80-proc. roztworu etanolu. Ekstrakcja tą metodą jest łatwa do wykonania, dostępna w większości laboratoriów i stosunkowo tania. Analizę ilościową i jakościową przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-ESI-MS/MS).
EN
Ten phenolic acids were recovered from Sambucus nigra L. flowers by using microwave-assisted extn. (MAE) and Soxhlet extn. with aq. EtOH (80%). MAE was more effective technique for the isolation of phenolic acids than the Soxhlet extn. High-performance liq. chromatog. with electrospray ionization mass spectrometry was used for identification of the phenolic acids.
2
Content available remote Olej rydzowy jako naturalne źródło karotenoidów dla przemysłu kosmetycznego
PL
Dokonano oceny poziomu zawartości β-karotenu, luteiny i zeaksantyny oraz karotenoidów ogółem w nasionach lnianki siewnej. Olej rydzowy, o wyjątkowym składzie karotenoidów, może stać się źródłem związków bioaktywnych o charakterze przeciwutleniającym dla przemysłu kosmetycznego. Zawartość β-karotenu w oleju tłoczonym z nasion lnianki ozimej wynosiła 115-126 mg/kg, zeaksantyny 4,8-6,12 mg/kg, a luteiny 13,9-16,8 mg/kg. Zawartość karotenoidów wynosiła od 136 mg/kg (genotyp 14.2.2) do 183 mg/kg (genotyp C5).
EN
Seeds of 9 Camelina sativa genotypes were analyzed for chem. compn. by high-performance liq. chromatog. The seeds contained β-carotene (115-126 mg/kg), zeaxanthin (4.8-6.12 mg/kg), lutein (13.9-6.8 mg/kg) and carotenoids (136-183 mg/kg).
3
PL
Kwas ferulowy należy do grupy kwasów fenolowych wykazujących działanie przeciwutleniające. Zebrano i usystematyzowano dotychczasową wiedzę na jego temat. Opisano rolę kwasu ferulowego w przemyśle oraz przedstawiono jego podstawowe właściwości. Uwzględniono jego budowę chemiczną, szlak biosyntezy oraz naturalne źródła występowania. Przeprowadzono również przegląd metod wydzielania i oznaczania kwasu ferulowego oraz możliwości jego pozyskania jako naturalnego składnika o szerokim zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym.
EN
A review with 51 refs.
4
Content available remote Synteza racemicznego kwasu rozmarynowego
PL
Kwas rozmarynowy należy do grupy kwasów fenolowych i po raz pierwszy został wyodrębniony z liści rozmarynu lekarskiego. Korzystając z danych literaturowych, opracowano nową metodę syntezy racemicznego kwasu rozmarynowego ((rac)rozmarynowego). Dobierając odpowiednie grupy ochronne, wyselekcjonowaną metodę sprzęgania i łagodne warunki usuwania grup ochronnych, otrzymano kwas (rac)rozmarynowy o czystości chemicznej powyżej 96%. W przyszłości syntetyczny kwas (rac)rozmarynowy może, ze względu na swoje liczne właściwości biologiczne, stanowić istotny składnik kosmetyków lub suplementów diety.
EN
Racemic rosmarinic acid was prepd. by conversion of 3,4-(OH)2C6H3CHO by (i) protection of the OH groups with allyl substituents and reaction with malonic acid to caffeic acid, (ii) parallel condensation with Ac2O, NaOAc and AcNHCH2COOH and subsequent hydrogenation on Pd/C catalyst to racemic 3,4-dihydroxyphenyllactic acid protected then with allyl groups and (iii) coupling of the caffeic and lactic acids in presence of Me2N(CH2)3N=C=NEt⋅HCl as coupling agent and finally (iv) catalytic deprotection of OH groups in the presence of Ph3P and Pd(OAc)2 to the final product. The purity of rosmarinic acid was 96% and its yield 66%.
EN
The aim of the study was to assess the concentration of selected trace elements in organic soils used as a source to obtain a unique peat extract for cosmetics production. Peat material for laboratory analysis were collected from fen peatland located in the Prosna River Valley (Borek village). Studied peatland is managed by "Torf Corporation" company as a source of material to obtain peat extract for cosmetics production. In the collected soil samples (four soil profiles) Zn, Cu and Pb concentrations were determined by using atomic absorption spectrometer SpectraAA 220 (Varian), after acid digestion. Obtained results showed that the highest concentrations of selected trace elements were recorded in the surface horizons of organic soils. This fact might be the results of Prosna river flooding or air deposition. Howevere, according to the new Polish regulations (Ordinance of the Minister for Environment 01.09.2016 - the way of conducting contamination assessment of the earth surface), the content of trace elements in the examined soils was greatly belowe the permissible limit for areas from group IV (mine lands). Thus, described soils are proper to obtain peat extract used as a component in cosmetic production.
PL
Głównym celem badań było określenie zawartości wybranych pierwiastków śladowych w glebach organicznych torfowiska niskiego, które jest wykorzystywane jako miejsce eksploatacji torfu dla przemysłu kosmetycznego – „Torf Corporation”. Materiał analityczny do badań laboratoryjnych pobrano z obszaru torfowiska niskiego, znajdującego się w miejscowości Borek (województwo opolskie). W pobranych próbkach glebowych (cztery profile glebowe) zawartość Zn, Cu i Pb oznaczono za pomocą spektrometru absorpcji atomowej SpectraAA 220 (Varian) po wcześniejszej ekstrakcji wodą królewską. Najwyższe stężenia badanych pierwiastków śladowych odnotowano w poziomach powierzchniowych badanych gleb organicznych. Fakt ten może być wynikiem okresowego zalewania torfowiska przez rzekę Prosnę lub depozycji atmosferycznej. Według polskiej normy (Rozporządzenie Ministra Środowiska 01.09.2016 – w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi), zawartości pierwiastków śladowych w badanych glebach nie przekracza dopuszczalnych limitów dla obszarów z grupy IV (użytki kopalne). Dodatkowo kosmetyki z dodatkiem ektraktu torfowego przed wprowadzeniem na rynek muszą spełniać wymogi określone w regulacjach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczących produktów kosmetycznych.
6
Content available remote Wytwarzanie ekstraktu z biomasy makroglonów do produkcji kosmetyków
PL
Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formalnych, umożliwiających zastosowanie ekstraktu dla celów komercyjnych, w tym jako składnika preparatów kosmetycznych.
EN
A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
PL
Skórki pomarańczy, będące odpadem poprodukcyjnym przy pozyskiwaniu olejków eterycznych w przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji soku w przemyśle spożywczym, mają w swym składzie duże ilości hesperydyny. Wydzielono ją przez ekstrakcję i krystalizację oraz zastosowano z powodzeniem do rozpuszczania szczawianu wapnia zawartego w kamieniach nerkowych.
EN
Hesperidin was sepd. from orange pellets by extn. With petroleum ether and MeOH and by cryst. from 6% acetic acid and then used for dissoln. of kidney stones-contained Ca oxalate under circulation of the aq. soln., for retardation of Ca oxalate formation and for studying its antioxidant properties. Hesperidin showed a high Ca oxalate dissoln. Capacity.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące zastosowania masła shea w wybranych gałęziach przemysłu.
EN
A review with 51 refs.
9
Content available remote Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków
PL
Przedstawiono znaczenie analizy sensorycznej i badań reologicznych dla przemysłu kosmetycznego. Zaprezentowano wyniki badań sensorycznych dotyczące konsystencji, rozprowadzania preparatu na skórze, wchłaniania kosmetyków przez skórę, łatwości nabierania preparatu oraz tłustości. Do badań wybrano kosmetyki, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., z linii System Professional Podologic. Wykonano badania reologiczne za pomocą reometru rotacyjnego Haake RS 75, stosując układ stożek-płytka o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano w temp. 20°C i 32°C. Jako test podstawowy wykonano krzywe płynięcia. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschela i Bulkleya.
EN
Three Polish cosmetic formulations (a herbal cream, a cream for horny skin, a grease) were studied for flowability at 20°C and 32°C, and for applicability on skin by rheometry and sensoric anal. The flow curves were registered and described by using the Herschel-Bulkley model.
PL
Pięć próbek ścieków z produkcji kosmetyków poddano oczyszczaniu z zastosowaniem koagulacji i flotacji ciśnieniowej wspomaganej koagulacją. W procesie oczyszczania stosowano koagulanty na bazie glinu: (Al2(SO4)3, Al 1019, Al 3010, Al 3030, Al 2019, PAX 16 i PAX 19). Ze względu na zmieniający się charakter produkcji fabryki skład ilościowy i jakościowy pobranych próbek był różny. W fabryce produkowano kremy, bazy pod makijaż, mleczka kosmetyczne, dezodoranty, tusze do rzęs, podkłady i inne kosmetyki. Wartość ChZT ścieków surowych wynosiła 1480-4800 mg/l. Efekt oczyszczania był różny i zależał od składu ścieków, procesu oczyszczania i stosowanego koagulantu. Najlepszy efekt oczyszczania ścieków za pomocą koagulacji uzyskano dla próbki nr 1 (ścieki z produkcji kremów, baz pod makijaż, mleczka kosmetycznego, dezodorantów, tuszy do rzęs i podkładów) i Al2(SO4)3 – wartość ChZT zmniejszyła się z 3936 do 288 mg/l (o 92,7%). Najlepszy efekt flotacji ciśnieniowej uzyskano z zastosowaniem Al 2019 także dla próbki nr 1 – wartość ChZT obniżono o 97,6% do 96 mg/l. Efekt procesów koagulacji i flotacji ciśnieniowej dla danej próbki należy wiązać ze składem ścieków. W przypadku kosmetyków produkowanych na bazie olejów bardziej skuteczna byłaby flotacja ciśnieniowa. Koagulacja dała najlepsze efekty w przypadku próbek ścieków o dużej zawartości zawiesin pochodzących z produkcji „ciężkich” kosmetyków.
EN
Five samples of cosmetics wastewater was subjected to purification using coagulation and dissolved air flotation. Selected aluminum-based coagulants (Al2(SO4)3, Al 1019, Al 3010, Al 3030, Al 2019 PAX 16 and PAX 19) were used in the process. Due to the varying factory production, qualitative and quantitative composition of taken samples werevarious. The factory produced creams, make-up base, lotions, deodorants, mascara, foundations and other cosmetics. Raw wastewater COD value was in the range of 1480-4800 mg/l. The efficiency of treatment varied depending on the purification process, a coagulant and a production profile. The highest efficiency was observed for the purification of wastewater from the production of creams, make-up base, cosmetic lotions, deodorants, mascara and primer. Coagulation of wastewater allowed to decrease COD value from 3936 to 288 mg/l (by 92.7% ) using a Al2(SO4)3. The usage of Al 2019 coagulant in the same sample allowed decrease the COD value to 96 mg/l – by 97.6% in dissolved air flotation. The effect of coagulation and dissolved air flotation processes for the sample is depended on the composition of wastewater. When oil-based cosmetics were produced, treatment with dissolved air flotation process was more efficient. In the case of „heavy” cosmetics production, where heavy suspensions were produced, coagulation was more effective.
11
Content available remote Zastosowanie likopenu w dermokosmetykach
PL
Rosnące zainteresowanie karotenoidami jako naturalnymi składnikami aktywnymi kosmetyków zaowocowało w ostatnich latach wprowadzeniem na rynek wielu preparatów zawierających je w swoim składzie. Karotenoidy są szeroko stosowane w formulacjach kosmetycznych, których zadaniem jest przede wszystkim odnowa naskórka oraz ochrona przed promieniowaniem słonecznym powodującym przyspieszenie procesów starzenia się skóry. Szczególnie dużo uwagi poświęca się likopenowi, który jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Neutralizuje wolne rodniki dwa razy wydajniej niż β-karoten i dziesięć razy mocniej od tokoferolu. Zmniejsza szkodliwe efekty promieniowania słonecznego, zarówno krótkotrwałe (poparzenia słoneczne), jak i długotrwałe (rak). Przedmiotem pracy jest stosowanie likopenu w przemyśle kosmetycznym. Omówiono jego strukturę, występowanie oraz działanie na organizm ludzki, w szczególności na skórę.
EN
A review, with 55 refs.
14
Content available remote Badanie stabilności liposomów
15
Content available remote Ekstrakty glonowe : biologiczny koncentrat przyszłości
17
Content available remote Synteza substancji zapachowych - pochodnych aldehydów
PL
W artykule przedstawiono krótką historię substancji zapachowych oraz scharakteryzowano aldehydy najczęściej stosowane w kompozycjach zapachowych. Opisano także syntezy odpowiednich aldehydów aromatycznych z chlorowodorkiem hydroksyloaminy, w wyniku których otrzymano nitryle.
EN
In this paper a short history of fragrances is described and the aldehydes most often used in perfumes are presented. The reactions of various aromatic aldehydes with hydroxylamine hydrochloride are also discussed.
PL
Wraz z rozwojem technologii otrzymywania czystych produktów wytwarzanych w procesie biosyntezy przez różnego rodzaju mikroorganizmy, następuje gwałtowny wzrost zainteresowania ich zastosowaniem. Przykładem jest celuloza bakteryjna, która w stanie czystym, a także w postaci zmodyfikowanej, może być wykorzystana w wielu gałęziach przemysłu, w tym w papiernictwie.
EN
Development of technologies with use of microorganisms which are able to produce pure products, e.g. bacterial cellulose, causes growing interest for their application. Bacterial cellulose, in raw and modified state, can be used in many industries, papermaking included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.