Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consumer assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Postrzeganie przez konsumentów jakości i bezpieczeństwa nanomateriałów
PL
W związku ze zwiększającą się liczbą nanomateriałów na polskim rynku, interesujące wydaje się poznanie opinii respondentów na temat produktów (materiałów) powstających w nanoskali. Odbiór społeczny jest bowiem bardzo ważnym aspektem wprowadzania nowych technologii. Grupę badaną stanowiło 150 respondentów z terenu Trójmiasta i okolic, a badania przeprowadzono w formie sondażu diagnostycznego. Respondenci wykazują w większości pozytywne nastawienie do nanotechnologii i nanoproduktów, niemniej jednak z zauważalną dozą braku zaufania, wynikającą prawdopodobnie z nieugruntowanego poziomu wiedzy w tej dziedzinie.
EN
Due to the increasing number of nanomaterials on the Polish market, it has become interesting to know the opinion of respondents on the product (materials) formed at the nanoscale. Public perception is in fact a very important aspect concerning the introduction of new technologies. The study group consisted of 150 respondents from the area of the Tri-City and surrounding areas, and studies conducted in the form of a diagnostic survey. Respondents represent the most positive attitude towards nanotechnology and nanoproduct. However, with a noticeable degree of mistrust. Probably resulting from poorly established self level of knowledge in the above aspect.
EN
The permanent and long-lasting development of the civilization influences the growth of the threat occurrence connected with the functioning of Water Supply System (WSS). The presented methodology can be used to describe the functioning of the public water supply using the evaluation of its proper functioning and allows for implementation to determine proper operation of water network. The expanded methodology of conducted surveys of recipients in the field of the effectiveness of the water supply system is the basis for a comprehensive assessment of its proper functioning. Consumer opinions may be used in determining water supply reliability standards and the rules for granting discounts and rebates in the case of restrictions and interruptions in water supply. A significant issue is the assessment by respondents nuisance interruptions in water supply (time and frequency), knowledge of the causes, inconveniencing and losses that causes lack of water supply. In the work the results of consumer survey during undesirable events in Polish water networks were presented.
PL
Stały i długotrwały rozwój cywilizacji wpływa na wzrost występowania zagrożeń związanych z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Prezentowana metodologia może być stosowana w celu oceny prawidłowego funkcjonowania wodociągów. Opinie konsumentów mogą być stosowane przy określaniu standardów niezawodności usług wodociągowych oraz zasad udzielania bonifikat i upustów w przypadku ich niedotrzymania. Ważnym zagadnieniem jest ocena przez respondentów uciążliwości (czasu oraz częstotliwości), uniedogodnień, a także wielkości strat finansowych spowodowanych brakiem dostawy wody. W pracy przedstawiono wyniki badań oceny konsumentów podczas zdarzeń niepożądanych w polskich systemach wodociągowych.
3
Content available remote Wybrane elementy oceny konsumenckiej wołowiny kulinarnej
PL
W pracy przeprowadzono ocenę konsumencką wołowiny kulinarnej w związku ze wzrostem zapotrzebowania na mięso wołowe w Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowała intensyfikację importu wołowiny kulinarnej z Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że wyróżniki, które świadczą o jakości mięsa wołowego (miękkość, soczystość) oraz cechy negatywnie wpływające na percepcję mięsa przez konsumenta (posmak wątróbki, posmak metaliczny) różnią się od siebie. Odnotowano, że cecha soczystości przyjmuje podobny szeroki zakres wartości, jak cecha miękkości, jednak pozwala na wyłonienie próbek, które znacząco wyróżniają się pod ich względem. W ogólnej ocenie parametrów soczystości i miękkości najwyższe wartości uzyskała wołowina argentyńska i amerykańska, natomiast najniższe brazylijska i polska (PPHU Gramar z Włodawy). Posmak wątróbki w każdej z próbek odznaczał się niewielką intensywnością. Podobnie było w przypadku posmaku metalicznego, gdzie najwyższą wartością tej cechy charakteryzowała się wołowina brazylijska.
EN
Consumer assessment of culinary beef were studied in relation to in-creasing demand for beef meat in the UE. This situation caused noti-ceable growing of beef import from the USA and South America coun-tries. It was proved that there is a significant difference between two main beef features. First of this feature involves beef meat ąuality (e.g. juiciness, softness), the second one is connected with consumer meat perception in a negative way (metallic and Iiver flavours). It was noticed that juiciness had a wide and very similar to softness value rangę, however, there was strong possibility to determine significant differences in terms of each feature. In assessment of total juiciness and softness, Argentinian and American beef achieved the highest notes, whereas Brazilian and Polish beef- the lowest one. A little influence of liver flavour was noticed in each sample. The similarity was fo-und in terms of metallic flavour characteristic for Brazilian beef.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.