Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communal sewage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono konfrontacje założeń i oczekiwań związanych z realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie z rzeczywistymi warunkami na jakie napotkano na etapie wykonawczym. Zaprezentowano konkretne przykłady występujących problemów, wynikających głównie ze strony innych interesariuszy, którzy nie zawsze byli zainteresowani skuteczną realizacją projektu, próbując przy okazji realizować własne, często nie do końca zgodne z założeniami projektu cele.
EN
The paper presents the confrontation of assumptions and expectations related to the implementation of the project of communal sewage wastewater arrangement to actual conditions encountered at the execution stage. Concrete examples of common problems, arising mainly from other stakeholders who were not always interested in the effective implementation of the project, trying the occasion to pursue their own, often not fully aligned with the project goals has been given.
PL
W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia występujące w procesie realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej na przykładzie wybranej gminy – Lędziny. Główny nacisk położono na specyfikę realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W referacie pokazano ponadto problem prowadzenia inwestycji w oparciu o tzw. czerwony lub żółty FIDIC.
EN
The paper presents opportunities and threats which occurs in process of sewage management arrangement project realization, on a case of Lędziny commune. Main stress has been given on specific of project which has been co-found by European Regional Development Found in Infrastructure and Environment Operational Programme. Problem of investment provide by red or yellow FIDIC is also considered.
PL
W artykule przedstawiono proces realizacji projektu uporządkowania gospodar-ki ściekowej, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Główny nacisk położono na korzyści płynące z wdrożenia zakładanych rozwiązań, zarówno dla środowiska natu-ralnego - jakości wód powierzchniowych, jak i finansów gminy i poszczególnych go-spodarstw domowych. Referat ukazuje ponadto przykłady możliwych komplikacji, natury finansowej jak i technicznej, występujących na etapie realizacji projektu, a nie dających się przewidzieć na etapie projektu.
EN
The paper presents the process of communal sewage management arrangement project realisation , which has been co-found by Cohesion Found. Main stress has been given on the benefits made by apply of assumed solutions for natural environment - the quality of surface water - as well as for communal and household finance. An example of possible financial as well as technical complications occurs during the stage of project realization, which have been unforeseeable during stage of design.
EN
Results of researching communal sewage treatment done with the application of synthetic coagulant as well as both natural and modified bentonites. Struvite solution curve for water environment.
EN
Unitary pollution charge as basis for designing communal sewage treatment plants, number of inhabitants using the plant's service and possibility of defining pollution charge size in sewage reaching the plant. Verification made on the basis of data obtained from 147 sewage treatment plants.
EN
Improving water renovation methods aims at obtaining (from communal sewage) water of possibly highest quality parameters while setting as little treatment stages as possible and at the lowest possible cost. Technological systems used in water renovation from communal sewage.
EN
General characteristics of zeolite used for research. Methodics of research conduct. Comparison of sewage treatment effects with popular coagulants use and with addition of zeolites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.