Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colours
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
EN
The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingredients (i.e. preparations) that cause secondary colouring effect. This avoids declaring E-numbers on the label, achieving at the same time the desired technological effect. However, the distinction between colour - food additives, and the colouring food component may be difficult and it is affected by a number of aspects. Similar difficulties are often caused when preparing effective and safe marketing communications for foodstuffs produced using the so-called “colouring food”.
2
Content available remote Colourful speleothems in the Wieliczka Salt Mine
EN
Secondary halite deposits in the Wieliczka Salt Mine are represented by various forms of speleothems. Some of them, e.g. stalactites, cauliflowers or crusts, reveal various hues, yellow to red to brown. These hues are related to iron compounds, but the forms, occurrence and composition of these compounds has not previously been studied. To explain the origin of their colours a detailed study of samples collected in the mine, including brines and water soluble extracts and produced experimentally in the laboratory, has been undertaken using SEM, XRD and AAS. The colourful speleothems are compared, using SEM-EDS, with the forms and composition of rusting metal artefacts, where several iron oxide minerals have been identified. We suggest that coloured halite is generally pure halite of which the surface was covered by a ferric minerals suspension in the brine. Colours of the speleothems stem from the various colours of iron minerals whereas their intensity is related probably to the type of fluid that coated the crystals, a continuous film or finely dispersed micron-size mineral aggregates.
3
Content available remote Experimental Researches Regarding the Ecological Dyeing with Natural Extracts
EN
The concept of ‘environmental awareness’ has recently had a major impact on the textile industry and on the fashion world as well. In this context, the use of natural fibres and the development of natural dyeing processes gradually became important goals of the textile industry. Of all natural textile fibres, hemp is considered to be one of the strongest and most durable. A wide range of natural extracts have been used for natural textile coloration and dyeing. Dyes deriving from natural sources have emerged as an important alternative to synthetic dyes. Ecofriendly, nontoxic, sustainable and renewable natural dyes and pigments have been used for colouring the food substrate, leather, wood, natural fibres and fabrics from the dawn of human history. The purpose of the research is to obtain ecologically coloured fabrics for textiles by using a method of dyeing that relies on natural ingredients extracted from red beet, onion leaves and black tea. The experiments are conducted on three different types of hemp fabrics. This paper presents the results of the studies regarding the dyeing process of hemp fabrics with natural extracts, the colours of the dyed samples inspected with reflectance spectra and the CIE L*a*b* colour space measurements.
PL
Okna i ich oprawa były w 2. połowie XIX i na początku XX wieku detalem architektury domów, mającym znaczenie nie tylko funkcjonalne, lecz również decydującym o wyrazie estetycznym fasad. Układ okien i opracowanie ich oprawy miały istotny wpływ na kompozycję i stylowy charakter elewacji w dobie historyzmu, secesji i wczesnego modernizmu. W artykule podjęte zostały zagadnienia techniczno-technologiczne (konstrukcji i materiału) stolarki okiennej, kompozycyjno-estetyczne aspekty rozmieszczenia i dekoracyjnego ukształtowania okien, ich podziałów, oprawy i kolorystyki. Z badań wynika, że w warszawskich kamienicach w 2. połowie XIX i na początku XX wieku powszechnie stosowano typ okna ościeżnicowego (podwójnego, z otwieraniem skrzydeł zewnętrznych na zewnątrz). Od połowy pierwszej dekady XX wieku wchodziły w użycie okna półskrzynkowe i skrzynkowe (podwójne, z otwieraniem wszystkich skrzydeł do wewnątrz). W zakresie konstrukcji i podziałów w różnych okresach stosowano: okna podwójne dwuskrzydłowe, okna podwójne dwudzielne z nadślemiem i okna podwójne, trójdzielne lub czterodzielne z nadślemiem, oraz inne wyspecjalizowane rozwiązania (np. okna wystawowe). Omówione zostały przeważające tendencje kompozycji rozmieszczenia okien, ewoluujące wraz z nurtami stylowymi oraz kolorystyka stolarki okiennej. W Warszawie do ok. 1910 r. na zewnątrz okna malowano na ciemno. Następnie zaczęła się upowszechniać barwa biała. Obecnie sytuacja w zakresie kolorystyki i materiału w zachowanych kamienicach odbiega często od pierwotnej wskutek zmian w trakcie użytkowania, odbudowy po zniszczeniach wojennych. Rozpoznanie stanu pierwotnego i uszeregowanie rozwiązań w ciągi chronologiczne ma znaczenie dla prawidłowego projektowania dzisiejszych prac remontowych, konserwatorskich i modernizacyjnych zabytkowej substancji budowlanej.
EN
In the mid 19th century and in the beginning of the 20th century, windows and window frames were not only a functional detail of residential architecture but also determined the aesthetic aspect of the facade. The layout of windows and window frames had an important impact upon the composition and stylish character of the elevation in the period of historism, Art Nouveau and early modernism. The article addresses technical and technological issues (construction and material) of window woodwork, composition related and aesthetical aspects of layout and decorative form of windows, their divisions, window frames and colours. The research demonstrated that in the second half of the 19th century and in the beginning of the 20th century, windows with window frames were used in Warsaw tenement houses (double windows with eternal wings opening outwards). Casement windows and semi-casement windows (double with all wings opening inwards) started to be used from the mid of the first decade of the 20th century. The following solutions were used in reference to window construction and division in various periods: two-wing double windows, double windows divided into two parts with transom windows, double windows divided into three or four parts with transom windows and other specialised solutions (e.g. shop windows). The article discusses dominating trends of window layout evolving in line with the style and colour of window woodwork. In Warsaw, until approximately 1910, the outside parts of the windows were painted with dark colours. Then white started to become popular. Currently, the reality in reference to colours and materials in preserved tenement houses frequently departs from the original, due to changes in use and reconstruction after war damages. The recognition of the original state and arrangement of solution into chronological order is important for correct design of the current construction, conservation and modernisation works of the historical building substance.
PL
Na kompozycję kolorystyczną ogrodów i terenów zieleni składa się kilka elementów Przy planowaniu aranżacji trzeba zwrócić uwagę zarówno na otaczające nawierzchnie czy budynki, jak i kolorystykę pobliskich roślin. Świadomy wybór kolorów wiąże się z rozróżnieniem barwy właściwej od postrzeganej.
PL
Ogród stanowi złożoną kompozycję wielu elementów Jego obraz ulega nieustannym przemianom pod wpływem dziennej gry światła, cyklu życia roślin czy sezonowych zmian w przyrodzie. Jednym z istotnych elementów kształtujących jest barwa, która nierzadko staje się głównym atutem kompozycji ogrodowej.
7
Content available remote Barwy architektury - O kolorze w architekturze dyskusję czas zacząć
PL
Złudzenia optyczne, które wywołują kolory, wpływają na naszą podświadomość, emocje i nastrój psychiczny, a tym samym, na zachowanie się człowieka: W obecnych czasach temat koloru w architekturze jest tematem jak najbardziej na czasie. Po długim okresie "rządów" czerni, bieli i szarości, które nadawały ton projektowaniu architektury oraz materiałów, z których była ona budowana, wielu architektów zwraca się ponownie w kierunku świata koloru [1].
EN
Color in architecture is a hot topic. After a long phase in which straightforwardness and rationality set the tone for design and material colors at best complemented the look of white, black, and grey, many architects have been increasingly turning to the world of colors [1].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.