Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cocoa powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Barwa należy do jednych z najważniejszych wyróżników jakościowych produktów spożywczych zawierających kakao. Wykonano badania pilotażowe, których celem było określenie parametrów barwy wybranych proszków kakaowych. Badania przeprowadzono w odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszkach kakaowych dostępnych na trójmiejskim rynku. Wyniki badań wykazały wpływ zawartości tłuszczu na parametry barwy mierzonej w systemie CIELab (L*a*b*), co może zostać wykorzystane w projektowaniu nowych wyrobów kakaowych, w tym napojów z dodatkiem kakao.
EN
The color is one of the most important quality parameters of food products containing cocoa. Conducted a pilot study whose purpose was to determine the color parameters of selected cocoa powders. The study was conducted in the defatted and non-defatted cocoa powders available in the TriCity market. The results showed the effect on the fat content of the measured color values in the CIELab system (L* a* b*), which may be used in designing new cocoa products, including beverages containing cocoa.
EN
The objective of this study was to assess the content of oxalates in the samples of cocoa powder available on Polish market, obtained from the cocoa beans from organic and conventional farms. The cocoa is an important food product, which is used for immediate consumption as well as for chocolate production. It is also used in confectionery. The cocoa is of high sensory and nutritional value. However, it also contains antinutrients, including oxalates. It was hypothesised that cocoa beans from conventional cultivation contain more oxalates. The study is aimed to describe cocoa as a commodity product and discuss the presence of oxalates in food products as well as their toxicological aspects. The contents of soluble oxalates in cocoa powder with regard to the method of cocoa farming have been presented therein. The oxalates content in cocoa obtained from organic beans ranged from 322±10 to 1173.52 ± 21.28 mg/100g and from 727.5 ± 53.03 to 1477.5 ± 31.82 mg/100g in cocoa beans from a conventional farm. The statistical analysis showed that the method of farming significantly influenced the content of oxalates.
PL
Celem pracy była ocena zawartości rozpuszczalnych szczawianów w próbkach proszku kakaowego dostępnego na polskim rynku pochodzącego z ziarna kakaowego z plantacji ekologicznych i konwencjonalnych. Kakao jest ważnym produktem spożywczym, który służy do bezpośredniego spożycia, jak również jest składnikiem do produkcji czekolady oraz wykorzystywania w cukiernictwie. Jest to produkt atrakcyjny sensorycznie o wysokich walorach odżywczych. Trzeba jednak pamiętać, że zawiera on również związki antyodżywcze, do których należą szczawiany. Postawiono hipotezę iż ziarno kakaowe z konwencjonalnego systemu uprawy zawiera więcej szczawianów. W pracy dokonano charakterystyki towaroznawczej kakao i omówiono występowanie szczawianów w żywności oraz ich toksykologiczne aspekty. Zaprezentowano wyniki zawartości szczawianów rozpuszczalnych w proszku kakaowym w zależności od sposobu uprawy. Kakao z ziarna organicznego zawierało od 322±10 do 1173.52 ± 21.28 mg/100g, a kakao z ziarna konwencjonalnego od 727.5 ± 53.03 do 1477.5 ± 31.82 mg/100g szczawianów. Analiza statystyczna wykazała, że na zawartość szczawianów wpływał w sposób istotny sposób uprawy.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z produkcją proszku kakaowego. W ponad 35 krajach uprawia się drzewo kakaowe. Od producentów ziarna kakaowego, a przede wszystkim od właściwie przeprowadzonej fermentacji ziarna po zbiorze, zależy wytworzenie w ziarnie specyficznych prekursorów aromatu i barwy. Te związki, podczas procesu technologicznego, a głównie podczas prażenia, nadają charakterystyczną barwę oraz unikalny aromat czekoladowy. Przebieg procesu technologicznego ma także wpływ na stan mikrobiologiczny proszku kakaowego. Problemem jest często zbyt wysoka liczba tlenowych laseczek przetrwalnikujących w produkcie końcowym.
EN
The subject of the paper are problems considering cocoa powder production. Cacao trees are grown in more then 35 countries. The quality and value of aroma and color precursors in beans depend on growers of cacao trees but even more on properly performed fermentation of cocoa beans. In the course of the technological process, mainly during roasting beans obtain their characteristic and unique chocolate aroma. The course of the technological process may also affect microbiological contamination of cocoa powder. One of the main problems is too contanet of aerobic, endospore-forming rods in the final product.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.