Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  climate zones
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
EN
The article analyzes the possibilities of using renewable energy sources (solar and wind power plants) in energy-active buildings throughout the whole territory of Ukraine. The conducted analysis identifies the most efficient areas of Ukraine for the placement of such buildings.
PL
Artykuł analizuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (elektrownie słoneczne i wiatrowe) w budynkach energoaktywnych na całym terytorium Ukrainy. Przeprowadzona analiza wskazuje najbardziej odpowiednie obszary Ukrainy do lokalizacji tego typu budynków.
PL
Przedstawiana praca ma na celu analizę przewidywanych zmian klimatu w odniesieniu do transportu drogowego. Przyjęto założenie, że należy rozpatrywać jedynie te czynniki klimatu, które w wyniku oddziaływania na elementy sektora transportu determinują znaczące pogorszenie funkcjonowania sektora. W pracy przedstawiono wrażliwość drogowej infrastruktury transportowej na oddziaływanie zmian klimatu, dekretując stopień oddziaływania zgodnie z przyjętą skalą wrażliwości, oraz wyniki analizy prognozowanych wartości średnich charakteryzujących zmiany klimatu uśrednione na terenie Polski. Przeprowadzona w pracy analiza prognozowanych zmian klimatu pozwala na określenie istotności oddziaływania tych zmian na drogową infrastrukturę transportową.
EN
The present document aims to analyze expected climate changes with reference to road transport, as well as inland navigation. The assumption was made that only the climate factors which are responsible for the deterioration of elements of transport sector should be taken into consideration. The present paper presents the susceptibility of transport infrastructure to the impact of climate changes. Moreover, it attributes the impact level to the proposed susceptibility scale and to the analysis results of forecasted mean values that characterize the averaged climate changes in Poland. The analysis of expected climate changes conducted in the study allow determining the significance of their impact on road transport infrastructure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.