Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno z dwóch odmian maku: niebieskiego i białego. Zbadano wpływ dodatku kurkumy i rozmarynu na zmiany parametrów określających jakość otrzymanego oleju: liczby kwasowej (LK), liczby nadtlenkowej (LN) i stabilności oksydacyjnej. Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak rozmaryn i kurkuma wydłuża trwałość oleju, pozwala spowolnić proces hydrolizy tłuszczu w oleju z nasion maku oraz wydłuża czas indukcji badanych olejów.
EN
Cold-pressed white and blue poppy seed oils were improved by the addn. of rosemary or turmeric herbs (1% by mass). The oils were stored at 10 ± 1°C for 14 days, studied for acid index (AN), peroxide value (PN) and oxidative stability and compared with the corresponding values of the unmodified oils. The storage of oils with both additives resulted in a decrease in AN and PN values as well as improved their oxidative stability.
EN
Glasses composed of ternary components (35 – x)Sb2O3–x Bi2O3–65P2O5 (0 ⩽ x ⩽ 20 mol%) have been prepared and investigated as a potential alternative to lead-free glass for low temperature applications. Their structural properties were studied by Infrared Spectroscopy IR and Differential Thermal Analysis DTA. Results from the IR showed that Sb3+ and Bi3+ were responsible for glass network structure, which was supported by the diversification of density ρ and molar volume Vm with an increasing amount of Bi2O3. Glass transition temperature Tg, thermal stability, and coefficient of thermal expansion increased after substitution of Bi2O3 for Sb2O3 within the range of 0 mol% to 20 mol%. The water durability decreased and then increased; it could be attributed to the corrosion resistant P–O–Sb bonds. A typical sample of 25Sb2O3–10Bi2O3–65P2O5 possesses excellent properties and can be a promising candidate for further applications.
EN
The NO-17-A205:2017 "Airfield maintenance in winter. Use of de-icers. Requirements and tests" Military Standard is applicable at Polish Armed Forces airports in the process of winter maintenance of airport pavements, both in the process of supplying airports with de-icing agents based on acetates and formates, as in testing, acceptance and control of de-icing agents based on formates, acetates and urea. After the expiration date of product, the tests specified in NO-17-A205:2017 shall be repeated. Purpose of the research is to determine physico-chemical properties changes of de-icing agents applied on artificial airfield pavements, after its expiration dates. The results of research on physical and chemical parameters of de-icing agents obtained at the stage of delivery and after its expiration dates have been given. The tests included determination of appearance, density, refractive index and pH value measurement, as well as checking the freezing point temperature and, in the case of deicing agents in form of granulate, checking the granules size distribution. The requirements and test methods for deicing agents in accordance with NO-17-A205:2017 are also presented. In case of parameters changes, recommendations regarding further use of these agents shall be made. Positive tests results shall be the basis for extending the shelf life of de-icing products for the next winter season.
EN
The research on the physical and chemical properties of landfill leachates and migration of its hazardous components into hydrosphere and biosphere is a current problem in the global context. The object of the research is landscape-changing factors of the Lviv municipal landfill (Ukraine). It was defined that the largest part of oil products accumulates in the leachates at the south-western side of the landfill (23.6 mg/dm3) and it is 2.36 times higher than the value of the maximum permissible concentration (MPC) (10 mg/dm3); the most saline leachates with chlorides and sulfites are those accumulating at the foot and at the northwestern side; the phosphate content of the investigated leachate samples was the highest at the foot of the landfill and amounted to 12.8 mg/dm3, which exceeds the MPC (10 mg/dm3) by 1.28 times; high concentration of ammonium nitride was discovered in the leachates at the foot (76.1 mg/dm3) and at the northwestern side (46.3 mg/dm3), which exceeds the MPC (30 mg/dm3) by 2.53 and 1.54 times, respectively; the highest indicators of total iron are typical for basins nearby (at the foot – 68.2 mg/dm3, at the northwestern side – 56.3 mg/dm3) and exceed the MPC norms (2.5 mg/dm3) by 27.28 and 22.52 times, respectively. According to certain indicators, the content of hazardous components in the leachates, which accumulate at the foot and at the northwestern side, exceeds the MPC and is several times higher than in the natural basins at the distance of 800 and 1200 m.
5
Content available remote Chemiczne właściwości oleju z nasion jabłek tłoczonego na zimno
PL
Poddano analizie olej tłoczony na zimno z nasion dwu odmian jabłek. W nasionach oznaczono wilgotność oraz zawartość tłuszczu. Średnia zawartość wody i tłuszczu w nasionach wynosiła odpowiednio 8,08 i 8,38%. Otrzymany olej oceniano pod względem stopnia hydrolizy (LK), pierwotnego stopnia utlenienia (LN) oraz stabilności oksydacyjnej w teście Rancimat. Badany olej charakteryzował się wysoką wartością liczby kwasowej, przekraczającą dopuszczalną normę dla olejów tłoczonych na zimno, ale spełniał normę jakościową pod względem liczby nadtlenkowej. Czas indukcji oleju wynosił 3,31 h. Pod względem składu i zawartości kwasów tłuszczowych oleje z nasion jabłek charakteryzowały się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych (oleinowego 40% i linolowego 50%). Badane oleje mogą stanowić wartościowy dodatek do żywności w mieszance z innymi olejami roślinnymi lub mogą być wykorzystane jako substrat do produkcji substytutu oleju napędowego (FAME).
EN
Seeds from varieties of apples (jonagold and idared) were analyzed for moisture and fat contents (the mean values 8.08% and 8.38% by mass, resp.). The seeds were coldpressed to oils. An acid value, primary oxidn. degree, oxidative stability and fatty acid content in the oils were detd. (the mean values 4.19 mg/g, 6.23 mmol/kg, and 3.31 h, resp.). Oils from both apple varieties showed very similar contents of mono- and polyunsatd. acids (about 40% and 50%, resp.).
EN
The research aimed at comparing the chemical properties of peats under different land uses in peats dome of the catchment area of the Sibumbung River and the Komering River in Pedamaran Sub-Districts, OKI South Sumatra, Indonesia. The research was conducted in January 2019 and used a Randomized Complete Block Design with two blocks and five natural treatments namely swamp grass, bush swamp, peat forest, oil palm, and intercropping between oil palm and pineapple. Most of the chemical properties of peats at the depth of 30-50 cm showed no changes due to the effects of land uses and drainage; however, there were significant differences with the peat depth of 5-15 cm. Decreasing organic C, exchangeable Al, Al saturation and soluble Fe on the cultivated peats were significantly different compared with the uncultivated peats. An increase in the available P, K, pH, CEC and base saturation on the cultivated peats were found and differed significantly on test level 5% compared with the uncultivated peats due to the application of ameliorant materials. The total N and C/N values were not significantly different. Most of the chemical properties of peats were decreased by the depth of peats. Soil ameliorant materials would change the buffering system of the peats to neutralize soil acidity and the pH increase.
PL
Przedstawiono wyniki badań energetycznych właściwości poszczególnych odcinków łodyg wierzby wiciowej. Badania przeprowadzono w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu na 3-letnich pędach wierzby pozyskanej z plantacji w Płoskiem koło Zamościa. W łodygach wierzby podzielonych na odcinki o długości 1 m oznaczono podstawowe parametry energetyczne: zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych, siarki, wodoru, azotu i węgla oraz ciepło spalania.
EN
Stems of 3-year old energy willow (4 m) were portioned into 1 m length sections and then dried at room temp., shredded to less than 2 mm pieces and studied for moisture, ash, volatile substances, S, H and C contents. Heat of combustion in biomass samples was also detd. Mean values of tested parameters changed slightly for samples taken from different parts of stems and they were smaller than the literature values of the parameters for hard coal.
PL
Badania dotyczyły prawidłowego doboru palnika retortowego do kotła wodnego. W Polsce na szerokim rynku producentów kotłów istnieje również wielu producentów palników do tych kotłów. Konstrukcje palników retortowych charakteryzują się szerokim zakresem mocy i nie są dostosowane do konstrukcji mocy kotła producenta. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych uzyskanych w procesie spalania węgla kamiennego sortymentu groszek w kotłach wodnych z odpowiednio przystosowanym palnikiem retortowym. Na podstawie badań uzyskano sposób odpowiedniego skonfigurowania palnika retortowego do mocy nominalnej kotła grzewczego. Badania miały na celu wskazanie możliwych do uzyskania klas granicznych wartości emisji oraz efektywności procesu spalania. Badania potwierdziły uzyskanie zadowalających wartości emisji do powietrza atmosferycznego pyłu, tlenku węgla i łączną zawartość węglowodorów (OGC) oraz możliwość zastosowania typoszeregów palników retortowych do odpowiedniego kotła grzewczego. Zakres prac badawczych obejmował: – określenie właściwości fizycznych i chemicznych użytych do badań mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych, – badania emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w testowanym kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – pomiary cieplne, tj. ilość uzyskanego ciepła z procesu spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, – określenie sprawności energetycznej kotła wodnego c.o. w czasie spalania mieszanek palnych wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych z obciążeniem 100 %, – badania żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania mieszanek wytworzonych na bazie węgli kamiennych z mułów i miałów z węgli kamiennych w kotle wodnym c.o. z obciążeniem 100 %, określenie zawartości części palnych wytworzonych w żużlu i popiele.
EN
The research involved the correct selection of the retort burner for the water boiler. In Poland, on the broad market of boiler manufacturers, there are also many manufacturers of burners for these boilers. Retort burner designs are characterized by a wide power range and are not adjusted to the power output of the manufacturer's boiler. The article presents the results of thermal and emission tests obtained in the combustion process of the pea size coal in the in water boilers with appropriately adapted retort burner. On the basis of the research, a suitable way to configure the retort burner to the nominal power of the boiler has been obtained. The study was focused on identification of possible, obtainable emission boundary values and combustion efficiency. The study has confirmed the satisfactory emission values to atmospheric of dust, carbon monoxide and total hydrocarbons content (OGC) and the possibility of using a series of retort burners for the respective heating boiler. The scope of research works included: - determination of the physical and chemical properties of combustible mixture used for testing made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines, - examination of emissions of particulates and gases emitted to atmospheric air during the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the tested water boiler of central heating at 100 % load, - thermal measurements, i.e. the amount of heat obtained from the combustion process of combustible mixtures produced on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines in the water boiler of central heating at 100 % load, - determination of the energy efficiency of the water boiler of central heating during the burning of combustible mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard coal fines at 100 % load, - investigation of slag and ash obtained from the combustion process of mixtures made on the basis of hard coals from slurries and hard cal fines in the water boiler of central heating at 100 % load; determination of combustible parts produced in the slag and ash.
PL
Badano wpływ kwasu rozmarynowego (depsyd kwasów kawowego i α-hydroksydihydrokawowego) oraz innych fenolowych antyoksydantów występujących w rozmarynie na właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) odmiany Adriana, rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum L.) i czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.). Oceny zmian zachodzących w próbach olejów przechowywanych w temp. 10±1°C przez 2-8 tygodni dokonano, oznaczając liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową i czas indukcji. Stwierdzono, że rozmaryn wykazywał właściwości przeciwutleniające i skutecznie hamował zmiany oksydatywne zachodzące w trakcie przechowywania olejów. Ponadto wydłużał czas indukcji, zwiększając stabilność oksydatywną olejów.
EN
Winter rapeseed (Brassica napus L.) cv. Adriana, garden cress (Lepidium sativum L.), and black cumin (Nigella sativa L.) seeds were cold-pressed to recover resp. oils. The oils were stored at 10°C for 8 weeks after addn. of dry or fresh rosmarin or rosmarin ext. and studied for acid and peroxide values and induction time. The addn. resulted in increasing both the acid and peroxide values and induction time during the storage. The oils met the quality requirements.
EN
Neodymium magnets currently dominate the magnet market due to their superior magnetic properties with maximum volume minimization. In this paper, the results of X-ray analysis for two types of magnetic powder obtained from the recovered magnets traditionally used in electric motors and hard disk have been presented. The NdFeB magnets are composed of 25-35 wt.% rare earth elements (RE) and the rest being transition metals (mainly Fe.). RE, other than Nd, such Dy, Pr, Tb and Gd or exogen elements, other than Fe, such as Al, Co, Ga, Nb, Si, Cu and Zr can also be present as minor admixtures. This paper brings an opportunity to introduce the hard magnets recycling technology on an industrial scale.
EN
Between 2005 and 2008 in Swadzim, on the fields of the Experimental and Didactic Station Gorzyń, a department of Poznań University of Life Sciences, the two one factor trials have been carried out on two soil complexes: rye and good wheat ones. The purpose of the study was to determine changes of selected chemical properties of soils under the influence of the use of natural fertilizers, straw or winter aftercrop under maize grown for silage in monoculture. It has been shown that the use of natural fertilizers, straw and intercrops of rye with winter vetch did not cause the changes in nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium levels measured in spring and autumn in both soil classes. The significant effect of fertilization was obtained only in the carbon content of soil class IVb.
PL
W latach 2005-2008 w Swadzimiu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono dwa jednoczynnikowe doświadczenia na dwóch kompleksach glebowych: żytnim i pszennym dobrym. Celem badań było określenie zmian wybranych właściwości chemicznych gleb pod wpływem stosowania nawozów naturalnych, słomy bądź poplonu ozimego pod kukurydzą uprawianą na kiszonkę w monokulturze. Wykazano, że stosowanie nawozów naturalnych, słomy oraz międzyplonu żyta z wyką ozimą nie przyczyniło się do zmian zawartości azotu, fosforu, potasu i magnezu oznaczanych wiosną i jesienią na obu klasach gleby. Istotny wpływ nawożenia uzyskano jedynie w zawartości węgla w glebie klasy IVb.
EN
The aim of the study was to assess the properties of bottom sediments from the inlet zone of the Rożnów Reservoir (South Poland) and to analyse the potential possibilities to use them for environmental purposes. The inlet zone of the reservoir is particularly intensely shallowed by means of the silts of the Dunajec River. A total of 20 samples were collected from the designated cross-sections. In air-dry samples of the sediments, granulometric composition, pH electrolytic conductivity (EC), sorption properties, organic carbon carbonates and macroelements content were determined. Bottom sediments from the Rożnów Reservoir indicate a great potential possibility to use them for environmental purposes (agriculture, reclamation). However, in order to fully evaluate the possibility of bottom sediment management, it is necessary to carry out an analysis of the ecological risk related to the content of heavy metals, PAHs, PCBs and to evaluate their eco-toxicity. Moreover, the main barriers to the environmental application of bottom sediments are a lack of appropriate legislation.
PL
W artykule przedstawiono sposób frakcjonowania popiołu lotnego z użyciem procesu flotacji oraz separacji magnetycznej jak również właściwości uzyskanych frakcji popiołu. Popiół ze spalania węgla brunatnego rozdzielono na 3 frakcje w basenie flotacyjnym a następnie każdą z frakcji poddano suszeniu oraz separacji magnetycznej za pomocą magnesu stałego umieszczonego ponad taśmociągiem. Górna warstwa cząstek uzyskanych po procesie flotacji składała się przede wszystkim z mikrosfer. W drugiej warstwie występowały kuliste lub owalne ziarna, niektóre zawierające drobne pory. Ziarna tej frakcji miały najmniejsze rozmiary. W dolnej warstwie dominowały nieregularne ziarna bogatsze w żelazo. Frakcje wydzielone za pomocą magnesu charakteryzowały się podwyższoną zawartością żelaza, nawet do ponad 40% Fe2O3 oraz większym rozmiarem ziaren w porównaniu do wyjściowego popiołu. Zawartość cząstek magnetycznych w poszczególnych frakcjach wynosiła: 2% dla górnej warstwy, około 4% dla warstwy środkowej oraz 15% dla warstwy dolnej.
EN
Article presents method of fly ash separation with the use of flotation followed by magnetic separation. Properties of so obtained fly ash fractions were also presented. Fly ash obtained from brown coal combustion was separated into three fractions in floatation pool. Next, each fraction was air dried and subjected to magnetic separation using permanent magnet placed over conveyer belt. Upper layer of particles obtained during flotation consisted mainly of cenospheres. Second layer was composed of round and oval particles, some of them containing fine pores. Particle size distribution of grains in second layer was the finest. Bottom layer contained mainly coarse irregular grains rich in iron. Fractions separated by magnetic separation were characterized by increased iron content, even up to 40% of Fe203 as well as coarser grain size comparing to raw fly ash. Magnetic particles contents in upper, middle and bottom layers were 2%, 4% and 15% respectively.
PL
Celem pracy była ocena gleb stacji doświadczalnej w Dołujach, jako siedliska leśnego w oparciu o indeks trofizmu gleb leśnych (ITGL). Badano gleby IVa klasy bonitacyjnej, intensywnie użytkowane ogrodniczo. Wartości ITGL, pozwoliły określić że były to hipertroficzne siedliska lasów.
EN
The aim of this research was evaluation of soils in experimental station in Dołuje as forest habitat basing on the forest soil trophism index (FSTI). The studied soils were classified as IVa quality class and were intensively cultivated. The values of FSTI, helped to determine them as hypertrophic forest habitat.
PL
Celem pracy była ocena chemizmu 10-letnich gleb powstałych przez złożenie na popiołach z węgla kamiennego 5 wariantów nakładów zawierających substancję organiczną naturalnego i antropogenicznego pochodzenia. Gleby te charakteryzował odczyn zasadowy, niewielkie zasolenie, bardzo wysoka zasobność w przyswajalny fosfor, wysoka w przyswajalny mangan, cynk i miedź oraz średnia w przyswajalny magnez. Zawartość ogólna Zn, Cu, Cd, Pb i Ni nie przekraczała wartości dopuszczonych prawem, jednak wystąpiły przypadki podwyższonych ilości cynku, miedzi i ołowiu oraz powszechnie występujące słabe zanieczyszczenie kadmem.
EN
The aim of study was to evaluate chemical properties of 10-year-old soils made by submission on ashes from hard coal 5 variants of surface layer including organic matter of natural and anthropogenic origin. These soils were characterized by alkaline reaction, low salinity, very high abundance of available phosphorus, high abundance of available manganese, zinc, copper and average abundance of available magnesium. The total content of Zn, Cu, Cd, Pb, and Ni was less than admitted by law, however reported cases of elevated amounts of zinc, copper and lead and widespread existing poor contamination of cadmium.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of using small seeds of rape (diameter <1.6 mm,) perceived as a raw material of inferior nutritional quality, for the biofuels production. Research material was samples of industrial mass of rapeseeds originating from three Polish regions. The seed mass was cleaned in a sieve separator, removing mineral matter (stones), cereal grains, stems and dusts. Then, the sample was sifted through a set of sieves and two fractions were received: seeds with diameter >1.6 mm – sample F1 and with diameter < 1.6 mm – sample F2. Each fraction was characterized by its share in bulk mass, moisture content, 1000 seeds weight, yield of pressing, fat content and phosphorus content. Cold-pressed oils were determined in terms of total and unhydrated phosphorus content, acid value and fatty acids content. Fractionation by weight rapeseeds with using an industrial sieve separation may provide a simple method for improving the technological value of the raw material used for food purposes, and thus obtain fine seed that could be intended exclusively for the production of technical oil. Despite the stated inferior quality of small seeds, it was found that the increased values of some discriminants would not have impact on the technology of biofuel production and cost of production.
PL
W pracy określono, w oparciu o Indeks Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL), przydatność jako siedliska leśnego erodowanych gleb porolnych. W oparciu o klasyfikację bonitacyjną gleby te, niezależnie od lokalizacji w rzeźbie terenu, kwalifikują się do borów mieszanych. Według ITGL, gleby na wierzchowinie i zboczu to siedliska lasów mieszanych i lasów, a gleby u podnóża to siedliska lasowe.
EN
Authors in this work determined, on base of Forest Soil Trophism Index (FSTI), the suitability of eroded fallows as forest habitat. On base of soil quality classification these soils independently from localization in relief are habitat of mixed coniferous. According FSTI the soils from summit and slope belong to habitat of mixed forests and forests but soils of delluvial zone belong to habitat of forests.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości chemicznych i fizycznych betonu znajdującego się w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia w Wrocławiu. Badania przeprowadzone były w drugiej połowie 2009 roku oraz w pierwszej połowie 2015 roku. Ponadto wykonano dodatkowo badania mikrostruktury betonu przy użyciu tomografu komputerowego oraz, na podstawie serii testów nanoindentacji, wykonanych w nanoindenterze. Dotychczas przeprowadzone badania potwierdzają wysoką jakość betonu. Kruszywo znajdujące się w badanych próbkach to w większości łamany granit strzegomski. W kruszywie o frakcjach poniżej 8 mm zaobserwowano występowanie żużlu paleniskowego o dużej porowatości oraz wtrącenia w postaci ścinków drewnianych. Ocenę składu mineralogicznego betonu wykonano wykorzystując wyniki analizy składu tlenkowego. Przez zmniejszoną zawartość CaO skład tlenkowy zbliżony jest do składu cementu hutniczego. Wprowadzając świadomie do mieszanki betonowej żużel paleniskowy uzyskano zwartą mikrostrukturę betonu. Stwardniały zaczyn w badanym betonie wykazuje doskonałą przyczepność do łamanego kruszywa granitowego. Posiada strukturę zwartą, gęstą, o bardzo niskiej nasiąkliwości. Mikrotwardość badanego betonu wyniosła 1,8 GPa, a moduł sprężystości E = 33 GPa. W badaniach wykonanych za pomocą mikrotomografu komputerowego oznaczona porowatość w badanych próbkach wyniosła ok. 10%. W strukturze przeważają mikropory poniżej 300 μm.
EN
The paper reports on results of chemical and physical testing of concrete sampled from the lower circumferential ring of the dome of the Centennial Hall In Wrocław. Testing was conducted in the second half of 2009 and in the first half of 2015. Additionally, an analysis of the concrete microstructure was undertaken using a computer tomography and a number of nano-indentation tests were carried out with a nanoindentation device. Analysis of the concrete carried out to date confi rms high concrete quality. The aggregate in tested specimens comprises mainly crushed Strzegom granite. In aggregate fractions lower than 8 mm, the presence of high porosity slag and wood chip inclusions was observed. Analysis of concrete mineral composition was conducted using results of an oxide composition analysis. The oxide composition of this cement is close to the composition of blast-furnace cement. Introduction of slag into the concrete mix resulted in a dense microstructure of the concrete. The hardened cement paste in the tested concrete demonstrates excellent adhesion to crushed granite aggregate. This is characterised by a dense structure, with low absorbability. Micro-hardness of tested concrete was determined to equal 1,8 GPa and the modulus of elasticity E = 33 GPa. In studies conducted using micro-CT the porosity for tested samples found to be approximately 10%. In the structure the majority are micropores smaller than 300 μm.
PL
Podczas oczyszczania ścieków komunalnych przy oddzielaniu części płynnej od stałej powstają osady ściekowe. W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny w osadnikach wstępnych oraz biologiczny w osadnikach wtórnych. Te dwa typy osadów po zmieszaniu muszą podlegać procesowi stabilizacji. Proces stabilizacji jest jednym z ważniejszych elementów tzw. gospodarki osadowej, prowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków, zmierzającym do poprawy właściwości osadów. W przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych we Wrześni zmieszane osady są tłoczone do otwartych komór fermentacyjnych (OKF), gdzie w warunkach psychrofilnych prowadzony jest proces fermentacji. W celu zwiększenia efektywności stabilizacji osadów z jednoczesną poprawą ich parametrów proponuje się stosowanie takich substancji, jak przykładowo Eco Tabs™. Zakłada się, że preparat może korzystnie wpływać na redukcję uwodnienia osadów oraz zawartość substancji biogennych, zmniejszając ich ilość. Celem pracy była ocena rzeczywistej efektywności technologii Eco Tabs™ we wzroście suchej masy oraz poprawie właściwości chemicznych osadów ściekowych podczas ich fermentacji. Założenie to zrealizowano w oparciu o doświadczenie prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych we Wrześni. Do osadów znajdujących się w OKF aplikowano co tydzień preparaty Eco Tabs™ przez 7 tygodni. Częstotliwość pobierania próbek osadów ściekowych do analiz była cotygodniowa. W zebranym materiale wykonano analizy dotyczące zawartości suchej masy, materii organicznej oraz makro- i mikroskładników. Oznaczenia wykonano w 3 powtórzeniach, a uzyskane dane poddano analizie statystycznej, przy której uwzględniono 2 czynniki: A - termin pobrania próbek do analiz oraz B - frakcja osadu. Najmniejsze istotne różnice obliczono metodą Tukeya przy poziomie istotności a £ 0,05. Biorąc pod uwagę uzyskane dane, można stwierdzić, że preparaty Eco Tabs™ miały słaby wpływ na właściwości chemiczne osadów ściekowych podczas procesu fermentacji. Ponadto należy zaznaczyć, że po pierwszej aplikacji opisywanego preparatu nastąpiło rozdzielenie całej masy osadów w OKF na 2 frakcje: lżejszą, znajdująca się w górnej części zbiornika, oraz cięższą - w dolnej. Badania ujawniły, że aplikacja Eco Tabs™ ani nie zwiększyła suchej masy osadów, ani nie obniżyła ilości substancji biogennych wyrażonych przez materię organiczną i takie składniki, jak: węgiel, azot, siarka czy fosfor. Porównując wartości określone dla osadów kontrolnych z tymi stwierdzonymi dla osadów poddanych aplikacji omawianego preparatu, przydatność technologii Eco Tabs™ w przeprowadzonym doświadczeniu należy uznać za małą.
EN
Sewage sludge is regarded as the residue produced by the wastewater treatment process, during which liquids and solids are being separated. During the wastewater treatment process, preliminary sludge is produced in primary sedimentation tanks, and biological sludge in secondary sedimentation tanks. Such mixed sludge need to be subject to stabilization process. This process is one of the most important element of sludge management leading to improving sewage sludge properties. At wastewater treatment plant in Wrzesnia mixed sludge is fed to the Open Digestion Tanks (ODT), where at psychrophilic conditions fermentation process proceeds. The application of special preparation such as for example Eco Tabs™ should be a good solution to increase efficiency of fermentation process. Such interaction may be beneficial effect on reduction of sewage sludge hydratation as well as on decreasing content of biogenic substances. The scope of the researches was to agree whether Eco Tabs™ positively influence on chosen parameters of sewage sludge during the fermentation process. This statement was verified on the basis of experiment carried out at wastewater treatment plant in Września. The experiment with the usage of the Eco Tabs™ preparation was lasting seven weeks and related to the sludge contained in ODT. The frequency of Eco Tabs™ dosing and taking the samples of sewage sludge for analysis was weekly. The collected material was subjected to the analytical procedures and dry weight, organic matter, total content of macronutrients and micronutrients were tested. Analyses of samples were carried out in three replicates. The obtained results were subjected to formal evaluation with the assistance of the statistical analysis. Two basic experimental factors were taken into consideration in the course of the performed analysis: time of sampling (A) and fraction of sewage sludge (B). The least significant differences were calculated using the Tukey method at the significance level a £ 0.05. Taking into account the obtained data, it can be concluded that Eco Tabs™ application have weak influence on the chemical properties of the sewage sludge in the course of fermentation process. It needs to be stress that after first application of described preparation the mass of sludge present in ODT dissociated onto 2 fractions: light located at the top of tank and heavier - at the bottom. The study demonstrated that application of Eco Tabs™ neither increased dry matter nor decreased biogenic substances exerted by organic matter and such elements as: carbon, nitrogen, sulphur and phosphorus. On the basis of made comparison of analysed parameters between control sewage sludge and sludge subjected to Eco Tabs™ application, one may state, that the usability of such preparation in analysed conditions was low.
PL
W pracy podjęto próbę oceny oddziaływania śmietników miejskich na wybrane właściwości chemiczne i biochemiczne gleb. Oceny tej dokonano na podstawie wybranych wskaźników chemicznych i biochemicznych odzwierciedlających specyficzne procesy zachodzące w środowisku glebowym. Badaniami objęto pięć osiedlowych śmietników miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Łęczna w województwie lubelskim. Odniesieniem były próbki glebowe pobrane z terenu trawnika usytuowanego w odległości około 800–1200 m od wytypowanych śmietników. W glebach wokół wszystkich testowanych śmietników stwierdzono kilkakrotnie większą aktywność dehydrogenaz, fosfataz i ureazy oraz kilkakrotnie większą zawartość azotu amonowego i przyswajalnych form fosforu niż w glebie z trawnika. Wiązało się to z dopływem do środowiska glebowego odpadów pochodzenia organicznego. Wykazano również tendencję do nagromadzania metali ciężkich w glebach otaczających wytypowane śmietniki.
EN
In this study, an attempt was made to assess the effects of municipal refuse container sheds on some chemical and biochemical properties of soils. This assessment was made on the basis of selected chemical and biochemical indicators reflecting specific processes of the soil ecosystem. The study covered five residential district refuse sheds located within the town of Łęczna in Lubelskie Voivodeship. Soil samples from a plot located 800–1200 m from the selected refuse sheds served as reference. The activity of dehydrogenases, phosphatases and urease and content of ammonia nitrogen and absorbable forms of nitrogen were observed to be several times higher in soils around the studied sheds than in the reference soil. This was related to the flow of waste of organic origin into the soil environment. Tendencies of heavy metal accumulation in soils surrounding the studied sheds were also demonstrated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.