Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakter pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikających z organizacji pracy. Zbadano wykorzystanie umiejętności pracowników w procesie wykonywania pracy, pracy pod presją czasu, swobody w zakresie sposobu wykonywania pracy oraz jej różnorodności. Zbadano także, czy przerwy przysługujące pracownikom w czasie pracy pozwalają na relaks i regenerację. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy.
EN
In the paper the results of author’s own empirical study are presented. These results cover self-esteem of occupational threats implying from the organization of work. The following variables were examined: utilization of employees’ skills, work under pressure of time, freedom of selecting the manner of performing work and its variety. Also it was examined if the breaks during work allow employees to relax and regenerate. All these factors were analyzed according to the specific character of knowledgebased work.
EN
The goal of the paper was to discover, if knowledge workers’ occupational threats can be linked to some logical constructs and if knowledge workers can be grouped into some logical items concerning their assessment of these threats and attitudes to character of work. On a basis of literature studies peculiarity of knowledge-based work and specific occupational threats were identified. They were examined as observable variables with the use of a questionnaire method on a sample of 500 knowledge workers. Then, variables were classified using multidimensional exploratory technique - cluster analysis. As a research implication, the structure of perception of knowledge workers’ occupational threats and their attitudes to character of work were revealed. As a practical implication, a proposed classification of variables allows to measure perception of occupational threats and use the results e. g. when designing trainings on occupational health and safety and to better fit them to this specific group of employees. Thus, job safety can be effectively improved by raising awareness of certain threats. The paper’s contribution is a novel way of measuring and classifying knowledge workers’ occupational threats and attitudes to character of work.
PL
Celem artykułu było zbadanie, czy zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy mogą być pogrupowane w logiczne konstrukty i czy pracownicy wiedzy mogą być logicznie pogrupowani biorąc pod uwagę ich ocenę zagrożeń i postawy wobec pracy. Na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano szczególny charakter pracy opartej na wiedzy i zagrożeń związanych z jej wykonywaniem. Zbadano je empirycznie jako zmienne obserwowalne z wykorzystaniem metody ankietowej na próbie 500 pracowników wiedzy. Następnie przeprowadzono klasyfikację zmiennych z wykorzystaniem wielowymiarowej techniki eksploracyjnej – analizy skupień. Jako wniosek badawczy odkryto strukturę postrzeganych przez pracowników wiedzy zagrożeń zawodowych. Jako wniosek praktyczny, proponowana klasyfikacja zmiennych pozwala mierzyć postrzeganie zagrożeń zawodowych przez pracowników wiedzy i wykorzystać wyniki np. podczas projektowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby lepiej dopasować je do tej szczególnej grupy pracowników. Dlatego bezpieczeństwo pracy może być wyraźnie poprawione poprzez podniesienie świadomości określonych zagrożeń. Wkładem artykułu jest nowatorski sposób pomiaru i klasyfikacji zagrożeń zawodowych przez pracowników wiedzy i ich postaw wobec pracy.
PL
Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) jest najczęściej występującym u ludzi zespołem chorobowym naczyń kończyn dolnych, wywołanym niewydolnością zastawek żylnych. Gdy zastawki są uszkodzone, krew cofa się i zaczyna napierać na ściany naczyń Naczynia poszerzają się i z biegiem lal zalegająca krew żylna wywołuje zmiany chorobowe w otaczających tkankach. Objawy choroby mogą mieć charakter zmian skórnych lub naczyniowych PNZ jest chorobą o etiologii wieloczynnikowej, a jednym z czynników mogących mieć wpływ na pojawienie się jej objawów jest charakter wykonywanej pracy. Długotrwała praca w pozycji stojącej lub siedzącej może prowadzić do zastoju krwi w naczyniach żylnych kończyn dolnych, dlatego należy odpowiednio zadbać o swoje stanowisko pracy. Dla osób pracujących w pozycji siedzącej poleca się krzesła z pochylonym oparciem i podnóżki pod stopy oraz regularne przerwy, w czasie których następuje zmiana pozycji ciała. Z kolei pracownikom wykonującym głównie pracę stojącą zaleca się częste przerwy na krótkotrwały spacer. Najlepszym sprzymierzeńcem w walce z PNZ, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy jest aktywność.
EN
Chronic venous insufficiency (CVI) is the most common human disorder of the lower limbs; it is by venous valvular insufficiency. When the valve does not close properly, blood backs up and begins to push against the walls of the blood vessels. Vessels extend and over the years residual venous blood causes lesions in the surrounding tissues. Symptoms of the disease may be cutaneus or vascular. CVI is a disease of multifactional etiology and the nature of work may be a factor that leads to symptoms of CVI Prolonged standing or sitting can lead to stagnation of blood in the veins of the lower limbs; therefore, workers doing this kind of work must take care of their workstation. For people working in a sitting posture, chairs with a sloping backrest and a footrest, and regular breaks are recommended. For workers working in a standing posture, short walks during frequent breaks are recommended. Physical activity is best in fighting against CVI, regardless of the type of work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.