Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obiekt będzie tylko wtedy efektywny energetycznie, gdy wszystkie systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, sterowania będą ze sobą optymalnie współpracowały oraz gdy każdy element tego systemu i jego podzespoły również będą cechowały się najwyższą sprawnością i efektywnością. Słowo „efektywny" jest obecnie bardzo modnym pojęciem, często niestety nadużywanym.
PL
W budynkach biurowych, ze względu na potrzebę poprawy komfortu termicznego użytkowników, coraz częściej stosowane są rozwiązania, umożliwiające kontrolowanie poziomu wilgotności. W artykule opisano trzy różne podejścia do sterowania pracą nawilżaczy, uprzednio wyjaśniając sposób i zasadność ich wykorzystania. Podejściem współczesnym jest stosowanie protokołów komunikacyjnych łączących za pomocą magistrali komunikacyjnej odpowiednie sekcje procesów technologicznych. Taki sposób realizacji instalacji pozwala na dostosowanie pracy systemu nawilżania w zależności od wymagań i znacznie zwiększa funkcjonalność zarówno pod kątem sterowania, jak i monitoringu. W artykule omówiono zagadnienie poprawy parametrów powietrza przez zwiększenie zawartości pary wodnej, sposoby sterowania, jakie możliwe są przy wykorzystaniu wybranych, dostępnych na rynku rozwiązań oraz dokonano porównania i analizy wad i zalet każdego z nich.
EN
In new office buildings humidify control is used increasingly. This solution improves the comfort of its occupants. The article describes three different approaches to controlling the work of humidifiers, previously explaining the method and validity of their use. Using the possibilities of modern products, the advantages resulting from the use of open protocols to connecting appropriate sections of technological processes was describing. The advantages and disadvantages resulting from the application of classical and modern control methods as well as their principle of operation were also presented, as well as an indication of where each of them works best.
PL
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne mają w wielu budynkach bardzo duży udział w zużyciu energii całkowitej. Zapotrzebowanie na ciepło lub chłód zależy przy tym od założonych warunków wewnętrznych (wilgotność, temperatura), wewnętrznych zysków ciepta (np. ciepło odpadowe maszyn, urządzeń, użytkownicy, oświetlenie), emisji zanieczyszczeń, wielkości pomieszczenia, ilości użytkowników, architektury oraz zewnętrznych zysków ciepła (nasłonecznienie). Wszystkie te składowe musimy wziąć pod uwagę przy doborze źródła chłodu dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
PL
W procesie przygotowania powietrza w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wilgotność względna jest parametrem trudnym do utrzymania. Jednocześnie zarówno inwestorzy, jak i projektanci systemów HVAC zwracają coraz większą uwagę na zachowanie jej prawidłowych wartości zarówno w klimatyzacji komfortu, jak i przemysłowej. Dlatego też coraz bardziej rośnie zainteresowanie rynku nawilżaczami do instalacji HVAC.
PL
Urządzenia mechanicznie dobrze funkcjonują pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i regularnej konserwacji. Centrale wentylacyjne nie są wyjątkiem. Często zachwalana przez producentów niezawodność i długowieczność tych urządzeń sprawdza się pod warunkiem systematycznej troski o prawidłowe działanie kluczowych części oraz wymiany tych naturalnie zużywających się.
PL
Poprawny dobór urządzenia i prawidłowe działanie wszystkich elementów składowych centrali nie jest jeszcze gwarancją uzyskania zakładanych parametrów jej pracy. Nieodzownym elementem uruchomienia muszą być regulacja i pomiary kontrolne.
PL
Prace montażowe, wykonanie podłączeń elektrycznych, podłączanie zasilania oraz czynności związane z utrzymaniem i konserwacją central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Urządzenia niepoprawnie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem mogą stać się niebezpieczne.
PL
W artykule dokonano ogólnej prezentacji najczęściej wykorzystanych systemów odzysku ciepła w klimatyzacji oraz dokonano szczegółowej analizy układów odzysku ciepła opartych na spężarkowych pompach ciepła. W wielu opracowaniach podkreśla się jak ważny jest dobór dolnego źródła dla układów opartych na sprężarkowej pompie ciepła oraz zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Jednak bardzo często pomija się powietrze usuwane z budynku, mogace stanowić również jadno z dolnych źródeł ciepła, a które charakteryzuje się wieloma zaletami i którego wykorzystanie w systemach klimatyzacji powoli może się okazać wręcz nieodzowne, z uwagi na obowiązującą stosunkowo od niedawna dyrektywę energetyczną. Szczególnie dotyczyć to może bydynków wymagających doprowadzenia do i ciepła w tym samym czasie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.