Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cathodic arc deposition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Taguchi method was applied to achieve the optimum anti-wear performance of AlCrN hard coatings deposited by the cathodic arc evaporation technique. Four deposition processes parameters i.e. nitrogen pressure, arc current, bias voltage and substrate temperature with three levels were selected to estimate the influence of each factor on the coatings defects and their mechanical and tribological properties. Based on the statistical analyses, the optimum deposition conditions were determined to manufacture AlCrN coatings with the best tribological behaviour. The results demonstrate that, the nitrogen pressure, arc current and the bias voltage influence the volume wear of the coating to the greatest extent. The results of the study of the surface topography and the mechanical properties of the AlCrN coatings showed that, in order to obtain the greatest resistance to wear, the coating must be sufficiently smooth (with a low number of surface defects), hard and demonstrate a good adhesion to the substrate. The optimum deposition conditions of the AlCrN coatings with the greatest resistance to wear are as follows: the nitrogen pressure 2.6 Pa, arc current 50 A, negative bias voltage 150 V and substrate temperature 465°C.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody Taguchi do optymalizacji odporności przeciwzużyciowej twardych powłok AlCrN wytwarzanych metodą katodowego odparowywania łukowego. Do wyznaczenia wpływu warunków osadzania na zdefektowanie powłok, ich właściwości mechaniczne oraz tribologiczne wytypowano cztery podstawowe parametry procesu osadzania, tj.: ciśnienie azotu, prąd łuku, napięcie polaryzacji i temperaturę podłoża z trzema poziomami wartości. Na podstawie wykonanych analiz statystycznych określono optymalne parametry osadzania umożliwiające wytwarzanie powłok AlCrN o największej odporności na zużycie. Uzyskane wyniki badań wskazują, że spośród analizowanych parametrów procesu osadzania dominujący wpływ na zminimalizowanie zużycia objętościowego wywierają: ciśnienie azotu, prąd łuku, napięcie polaryzacji. Badania topografii powierzchni i właściwości mechanicznych wytworzonych powłok CrAlN wykazały, że dla zapewnienia najwyższej odporności na ścieranie powłoka powinna charakteryzować się wysoką gładkością powierzchni (z niskim udziałem wad powierzchniowych), dostatecznie dużą twardością oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Dla osiągnięcia podwyższonej odporności na zużycie dla powłoki AlCrN wyznaczono optymalne warunki osadzania, które powinny być następujące: ciśnienie azotu 2,6 Pa, prąd łuku 50 A, ujemne napięcia polaryzacji 150 V i temperatura podłoża 465°C.
EN
The aim of work was to develop flexible shielding materials with radio protective properties. The article describes the investigation of the effect of metal coatings and their deposition parameters on the shielding properties of textile materials for creation of materials for protection of human organisms from electromagnetic radiation. The samples were prepared using samples of fabrics and knitted fabrics made from natural, synthetic and artificial fibers and yarns of different weaves. Metal coatings were deposited on the textile materials using arc physical vacuum deposition process (cathodic arc deposition or Arc-PVD). To create shielding metal coatings Cu, Ti and Cr coatings were used in the coating system. Cu and Ti coatings were created in the vacuum and in the presence of carbon dioxide. Frequency behaviour of electromagnetic radiation attenuation and reflection of the samples in the band of 8–12 GHz was studied using network analyzer and waveguide measurement path.
PL
Opisano badania właściwości ekranujących metalizowanych materiałów tekstylnych mających służyć do ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
PL
Na płytki skrawające do głowic frezowych, gatunku SPKN 12 - 03 EDTR z węglików spiekanych, naniesiono dwa rodzaje powłok. Pierwsza składała się z azotku tytanu (TiN) i azotku tytanowo-glinowego (TiAl)N, druga z azotku tytanu i azotku chromu (Cr1-xN). Powłoki nanoszono metodą łukową (Cathodic Arc Deposition) na stanowisku PUSK-83 na Politechnice Krakowskiej. Azotek tytanowo-glinowy nanoszono korzystając ze specjalnej katody wykonanej z gęstego spieku związku metalicznego TiAl. Związek ten otrzymano techniką samorozwijającej się wysokotemperaturowej syntezy SHS (Self-propagation High-temperature Synthesis). Spiek zagęszczano techniką prasowania na gorąco HP (Hot Pressing). Wykonano badania: składu chemicznego i fazowego, mikrotwardości i odporności na ścieranie. Przeprowadzono ocenę jakości powłok w warunkach przemysłowych, na podstawie próby pracą, przy frezowaniu stali stopowej głowicą czołową.
EN
The sintered carbides inserts for milling face cutters were covered with two different coatings. The first one was made of the titanium nitride (TiN) and titanium-aluminium nitride (TiAl)N. The second one has chromium nitride (Cr1-xN) instead of (TiAl)N. The Cathodic Arc Deposition method was used for coatings deposition. The presented films were performed with PUSK-83 system in the laboratory of Cracow Technical University, Poland. To obtain the (TiAl)N layers, the special cathode was used, prepared of TiAl sinter. The intermetallic TiAl was obtained by Self-propagation High-temperature Synthesis (SHS), and then sintered by Hot Pressing (HP). The following investigations were performed. The chemical and the phase composition analysis, the micro-hardness and the abrasion resistance measurements. Additionally the quality evaluation of the coated inserts was done based on the test of the machining of the alloy steel with inserted face milling cutter in the industrial conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.