Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cascade control structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a control concept for a single-axle mobile robot moving on the horizontal plane. A mathematical model of the nonholonomic mechanical system is derived using Hamel's equations of motion. Subsequently, a concept for a tracking controller is described in detail. This controller keeps the mobile robot on a given reference trajectory while maintaining it in an upright position. The control objective is reached by a cascade control structure. By an appropriate input transformation, we are able to utilize an input-output linearization of a subsystem. For the remaining dynamics a linear set-point control law is presented. Finally, the performance of the implemented control law is illustrated by simulation results.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania ruchem jednoosiowego robota poruszającego się po płaszczyźnie poziomej. Model matematyczny nieholonomicznego systemu mechanicznego wyprowadzono korzystając z równań ruchu Hamela. Opisano następnie szczegółowo koncepcję sterownika śledzącego. Sterownik prowadzi poruszający się robot po zadanej trajektorii utrzymując go jednocześnie w pozycji pionowej. Cel sterowania jest osiągnięty przy zastosowaniu kaskadowej struktury sterowania. Dzięki odpowiedniej transformacji danych wejściowych, w podsystemie istnieje możliwość linearyzacji wejście-wyjście. Dla dynamiki pozostałej części zaprezentowano prawo liniowego sterowania stałowartościowego. Ostatecznie, jakość działania zastosowanych praw sterowania zilustrowano wynikami symulacji.
EN
Forced dynamics control of the drive with linear permanent magnet synchronous motor is presented and verified. This, a relatively new control method offers an accurate realisation of a dynamic speed response with prescribed acceleration, which can be selected for given transport application by the user. In addition to this, vector control condition, which requires right angle between the stator current vector and moving part flux vector, is maintained as it is in conventional drives. To achieve prescribed speed response of moving part, the derived control law requires estimation of an external force, which is obtained from the set of two observers. The observer of moving part speed, which works in pseudo-sliding mode, is completed with the second one, having filtering effect to eliminate chattering of the previous one. The proposed control algorithms with precisely defined acceleration, one of which is suitable for traction application, are verified by simulations and experimentally. Preliminary experiments confirmed that the moving part speed response is capable to follow prescribed smooth acceleration fairly closely.
PL
W artykule jest prezentowany i weryfikowany układ sterowania dynamicznego napędu z liniowym synchronicznym silnikiem z magnesami trwałymi. Ta stosunkowo nowa metoda sterowania powoduje dokładną realizację dynamicznie zadanej prędkości z zadanym może być wybrana przez użytkownika dla danego zastosowania w transporcie. Warunek sterowania wektorowego, który wymaga prawidłowego kąta pomiędzy wektorem prądu stojana a wektorem strumienia części ruchomej jest utrzymany, jak w tradycyjnych napędach. Aby osiągnąć zadaną odpowiedź prędkości części ruchomej, przedstawione prawo sterowania wymaga estymacji zewnętrznego wymuszenia otrzymywanego poprzez układ dwóch obserwatorów. Obserwator prędkości części ruchomej, który pracuje w trybie 'pseudosliding' jest uzupełniony przez drugi, mający właściwość filtracji eliminującej zakłócenia wprowadzane przez pierwszy obserwator. Proponowane algorytmy sterowania z dokładnie zdefiniowanym przyśpieszeniem, mogą być użyteczne w zastosowaniach trakcyjnych. Są one zweryfikowane poprzez badania symulacyjne i eksperymentalne. Wstępne wyniki badań eksperymentalnych potwierdziły, że odpowiedź części ruchomej jest zdolna dość dokładnie nadążyć za przyśpieszeniem.
3
Content available remote Start-up of DC drive under load
EN
The work describes the use of form criterion for parametric optimization of current regulator. Droop of the control system with respect to load is proved. A method of correction of the control system parameters is proposed in the case of drive start-up with non-zero load torque. Simulation results are included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.