Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capital cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nawet na rozwiniętych rynkach kapitałowych kwestia wyznaczania kosztu kapitału własnego, a w szczególności beta jako taka, stanowią przedmiot wielu kontrowersji. Trzy dekady dyskusji akademickiej nie pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, czy beta jest wiarygodną miarą ryzyka, czy też nie. Również rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie dają jednoznacznych podstaw ani do przyjęcia CAPM, ani do odrzucenia modelu. Celem niniejszego badania jest zbadanie stabilności w czasie współczynników beta. W tym celu wykorzystano test Chowa.
EN
In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. Three decades of academic debate haven't settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM validity. The aim of the article is to specifically verify if beta coefficients are stable over time. In order to do that Chow's test has been applied.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe metody obliczania kosztu kapitału wg: WACC i CAPM. Zaproponowano najważniejsze czynniki determinujące koszt kapitału w przekroju międzynarodowym. Zostały one podzielone na dwie grupy: międzynarodowe czynniki środowiskowe oraz czynniki charakterystyczne dla firmy. Następnie został policzony koszt kapitału dla firmy międzynarodowej. Nakreślono zależności między centralą jednostki gospodarczej a jej filiami, dotyczące struktury finansowania i kosztu kapitału.
EN
In the paper the author presented WACC and CAPM as the most important cost of capital valuatioi L. Significant factors determining cost of capital on the international level were discussed. They wefl divided into two groups: international environmental factors and firm-specific factors. Then, cost oi capii for international company was calculated. Finally, interactions between company headquarter and subsidiaries concerning capital structure and cost of capital were elaborated.
PL
W Polsce problem szacowania kosztu kapitału jest niezwykle swobodnie traktowany, co stanowi bardzo poważny mankament przeprowadzanych analiz oraz wycen. Niewątpliwie wynika to z faktu, że znaczenie kosztu kapitału jako kategorii jest bardziej uwypuklane przez teorię i badania naukowe niż dostrzegane przez menedżerów. Znajomość kosztu kapitału nie jest na co dzień potrzebna zarządzającym, gdy nie podejmują decyzji inwestycyjnych, czy też decyzji związanych z procesami fuzji i przejęć. Ponadto nie jest to wartość raportowana w systemach ewidencji księgowej. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było wskazanie błędów popełnianych zarówno w trakcie szacowania jak i aplikacji kosztu kapitału.
EN
The issue of the cost of capital valuation is treated very freely in Poland, which causes many defects of the conducted analyses. Undoubtedly it is connected with the fact that the meaning of the cost of capital is much more emphasized by the theory and scientific research than by practitioners. The knowledge of the cost of capital is not necessary in everyday management, when managers do not have to make, for example, investment decisions. Furthermore, this value is not reported in financial statements. The purpose of this paper is to call attention to some errors frequently encountered in estimation and applications of the cost of capital.
EN
UE Structural Funds is a third, special kind of company capital. These funds should not be considered as a source of free capital for enterprises. There are many factors having influence on the cost of this capital. These are: application cost, higher fixed costs connected with new assets, the risk of not obtaining planned investment cocts refundation and finally the risk of failure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.