Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cancer cells
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polisacharydy zawarte w pyłku chryzantem ekstrahowano wodą i wytrącano przy użyciu alkoholu. Cukier o charakterze obojętnym i 2 cukry o charakterze kwasowym rozdzielono, stosując chromatografię jonowymienną. Skład monosacharydów oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Działanie przeciwnowotworowe polisacharydów oceniano, badając ich wpływ na proliferację komórek nowotworowych. Hamowanie proliferacji HCT116 nie było znaczące, gdy stężenie wynosiło 5 mg/mL (p > 0,05), jednak działanie to w stosunku do komórek nowotworowych HCT116 i HT-29 było znaczące przy tym samym stężeniu (p < 0,05). Nieprzetworzone wyciągi polisacharydowe miały większy wpływ na proliferację komórek in vitro raka jelita grubego niż poszczególne polisacharydy.
EN
Polysaccharides were extd. from Dendranthema indicum var. Asteraceae bee pollens with H2O (yield 7.9%), pptd. with EtOH and sepd. by ion-exchange chromatog. into a neutral sugar and 2 acidic ones. The monosaccharide compn. was detd. by high performance liq. chromatog. They contained rhamnose, galacturonic acid, glucose, galactose and arabinose. The anticancer activity of the polysaccharides was evaluated by studying their effect on proliferation of HCT116 and HT-29 cancer cells. The inhibitory effect of individual sugars on the proliferation of HCT116 was not significant when their concns. were 5 mg/mL, but the total polysaccharides showed a significant effect on proliferation of HCT116 and HT-29 tumor cells at the same concn
EN
The article presents the results of research on the influence of the sinusoidal electromagnetic field with a frequency of 50 Hz on the metabolic activity of two cell lines normal BJ and cancer 143b, with different exposure times (0.5 h, 1 h, 2 h and 3 h). It is shown the difference in its effect on cancer and physiological line. In order to analyze the viability there was performed the MTT test.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań wpływu sinusoidalnego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na aktywność metaboliczną dwóch linii komórkowych - normalnej BJ i nowotworowej 143b przy różnych czasach ekspozycji (0.5 h, 1 h, 2 h i 3 h). Wykazano różnice w oddziaływaniu na linię fizjologiczną oraz nowotworową. W celu dokonania analizy żywotności wykonano test MTT.
PL
Zaburzona równowaga pomiędzy proliferacją a dojrzewaniem i różnicowaniem komórek nowotworowych powoduje szybki wzrost guza, prowadząc do zwiększenia zapotrzebowania na składniki odżywcze, m.in. glukozę i tlen. Pierwszą odpowiedzią komórek nowotworowych na niewystarczającą ilość składników odżywczych jest zmiana metabolizmu na beztlenowy (efekt Warburga). Glukoza niezbędna do przeprowadzenia tego procesu dostarczana jest za pomocą transporterów – najczęściej białek GLUT1 i SGLT1. Zmiana poziomu i wzoru ekspresji transporterów glukozy w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami odpowiednich tkanek prawidłowych świadczy o adaptacji, do której doszło w obrębie guza. Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić, w których rodzajach nowotworów dochodzi do zmian w ekspresji białek GLUT1 i SGLT1 oraz pokazały, że zmiany te mogą mieć bezpośredni związek z zaawansowaniem choroby i rokowaniem dla pacjentów. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i stanowi zestawienie zmian w poziomie ekspresji transporterów glukozy w niektórych typach nowotworów. Określenie poziomu ekspresji tych białek w komórkach nowotworowych może mieć kluczowe znaczenie dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej.
EN
Due to imbalance between proliferation, differentiation and maturation, cancer cells grow rapidly and require elevated levels of oxygen and glucose. The main strategy of cancer cells is to prevent starvation is the anaerobic adaptation of cellular metabolism known as the Warburg’s effect. Increased glucose uptake is maintained by alterating the level and the pattern of glucose transporters expression, mainly GLUT1 and SGLT1. In many cancer types, these proteins are present despite their absence in healthy tissue. Previous researches revealed cancer types in which GLUT1 and SGLT1 expression are altered. There is a strong direct correlation between their expression pattern, cancer stage and prognosis for the patient. This review provides an overview of changes in the level of glucose transporters expression in some cancer types. Determination of glucose transporters expression levels in cancer cells could be crucial for personalized cancer treatment.
PL
Choroby nowotworowe przyjmują na świecie postać epidemii. W 2012 roku chorobą nowotworową było dotkniętych 14, 1 milionów osób, z czego 7, 4 miliona to mężczyźni, a 6, 7 miliona to kobiety. Szacuje się, że liczba nowych przypadków wzrośnie do 22 milionów w ciągu najbliższych dwóch dekad. W związku z tak liczną zachorowalnością na nowotwory stale poszukuje się nowych terapii mających na celu zahamowanie ich rozwoju. Udowodniono, że ekspozycja komórek nowotworowych na działanie pola elektromagnetycznego o niskich częstotliwościach indukuje w nich programowaną śmierć komórkową, hamuje proces angiogenezy a nawet blokuje proces metastazy wzmacniając odpowiedź układu immunologicznego na komórki nowotworowe. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań in vitro i in vivo, w których udokumentowano przeciwnowotworowy wpływ pola elektromagnetycznego o różnej częstotliwości i natężeniu na komórki nowotworowe, co może stanowić nowe podejście w kontrolowaniu ich wzrostu.
EN
Cancer is a leading cause of death worldwide. In 2012, there were 14.1 million new cancer cases diagnosed; more than 7 million among men and 6,7 million among women. The World Health Organization expects that number of new cases of cancer will rise to 22 milions over the next two decades. Due to high incidence, the scientists are still searching for new therapies aimed at the inhibition of the diseases development. It has been shown that exposure of cancer cells to low frequency electromagnetic field affects biology of cancer cells, e.g., induces programmed cell death, inhibits angiogenesis and metastasis and enhances the immune system activation. In recent years, numerous in vitro and in vivo studies revealed anticancer properties of the electromagnetic field of various frequency and intensity. It may provide a novel approach to control growth of cancer and could be used for medical treatments.
EN
In this paper we investigate a mathematical model of cancer invasion of tissue, which incorporates haptotaxis, chemotaxis, proliferation and degradation rates for cancer cells and the extracellular matrix, kinetics of urokinase receptor, and urokinase plasminogen activator cycle. We solve the model using spectrally accurate approximations and compare its numerical solutions with laboratory data. The spectral accuracy allows to use low-dimensional matrices and vectors, which speeds up the computations of the numerical solutions and thus to estimate the parameter values for the model equations. Our numerical results demonstrate correlations between numerical data computed from the mathematical model and in vivo tumour growth rates from prostate cell lines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.