Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki wielokondygnacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary geodezyjne i monitoring budynków wielokondygnacyjnych – punktowców
PL
Charakterystyka budynków wielokondygnacyjnych – punktowców. Ogólna klasyfikacja budynków ze względu na ich wysokość na podstawie przepisów lub przyjętych umownych kryteriów przez architektów oraz projektantów. Zasady określania wysokości punktowców. Przykłady budynków – punktowców w Polsce i zagranicą. Opis problematyki dotyczącej pomiarów geodezyjnych i obsługi geodezyjnej na kolejnych etapach budowy oraz monitoring budynków – punktowców.
EN
Characteristics of multi-storey buildings – points. A general classification of buildings due to their height based on regulations or adopted contractual criteria by architects and designers. Rules for determining the height of points. Examples of buildings – points in Poland and abroad. The issues concerning geodetic measurements and geodetic service at subsequent stages of construction as well as monitoring of buildings – points.
PL
Artykuł poświęcony został omówieniu wymagań funkcjonalnych dla systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacji tytułowych budynków.
EN
This paper presents the functional requirements of the smoke extraction systems and preventing high smoke conditions in the evacuation routes of buildings.
PL
W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia symulacji komputerowej dla potrzeb oceny narażenia na hałas budynków wielopiętrowych. Założono, że analiza pola akustycznego m in. rozkładu poziomu dźwięku A na zewnętrznych elewacjach budynków wielopiętrowych stanowi podstawę do wspomagania procesu wyboru optymalnego rozwiązania redukcji hałasu, uwzględniającego takie elementy jak wysokość budynku, jego położenie względem źródła/źródeł hałasu czy wpływ otoczenia. Na podstawie studium przypadku zaprezentowano poszczególne etapy badań począwszy od identyfikacji obiektu i źródeł hałasu, poprzez tworzenie modelu geometrycznego, dobór metod obliczeniowych, do wygenerowania wariantów (koncepcji) rozwiązań redukujących hałas na elewacji/elewacjach budynku, ich oceny i wyboru najlepszego rozwiązania.
EN
This article presents way of using of computer simulation software for needs of noise exposure assessment of multi storey buildings. It was assumed that the analysis of the acoustic field at the external facades of multi-storey buildings is the basis for supporting the process of selecting the optimal noise control solutions. Based on the case study various stages of research from identifying the object and the noise sources, by creating a geometric model, selection of computational methods to generate variants solutions for noise abatement at the facades of buildings are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.