Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brake shoe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wear Measurement of the Vehicle Brake Shoe and Determination Method of the Optimal
EN
Position for Inspection Wear measurement of a vehicle brake shoe is an effective way to enhance the vehicle safety. The continuous measurement problem of the abrasion loss of a brake shoe is solved by employing an electronic chip with series circuit. The quasi-linear solution is achieved by simulating the constructed model of the resistances distribution. Furthermore, the optimal location for the inspection is formulated by analyzing the brake kinematics. Simulations are performed on the representative conditions and agree to the experiments with an acceptable 0.1 V error.
PL
Pomiar zużycia szczęk hamulcowych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Problem ciągłego pomiaru zużycia szczęk rozwiązano stosując odpowiedni czujnik. W artykule analizuje się tez optymalne położenie czujnika.
PL
W artykule przedstawiono przebieg oraz wyniki badań prowadzonych w Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w zakresie analizy wpływu własności aerodynamicznych układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH) na obciążenia termiczne tych elementów. Przedstawiono wyniki badań, z których wynika, że w lokomotywie EU07 prędkość strugi powietrza w otoczeniu układu KKH stanowi niespełna 10% prędkości pojazdu. Dowiedziono, że wiodącym sposobem oddawania ciepła podczas hamowania jest konwekcja, której intensywność zależy głównie od prędkości strugi powietrza.
EN
This article presents course and results of research conducted in Department of Railway Engineering within the range of railway wheel-brake shoe system (KKH) aerodynamic property and influence on thermal loads. Presented also results, which come from that air stream velocity in KKH environment is less than 10% of vehicle velocity. Proved also, that leading way of heat exchange during braking is convection, which intensity depends strongly on air stream velocity.
3
Content available remote Zagadnienia cieplne w systemie koło - klocek hamulcowy. Cz. II
PL
W artykule przedstawiono kontynuację prac prowadzonych przez Katedrę Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach (KTS) dotyczących wyznaczania własności mechanicznych i termicznych materiałów układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH), niezbędnych na etapie modelowania zjawisk zachodzących w czasie hamowania pociągu. Przedstawiono również metodykę wyznaczania rozkładu współczynnika konwekcji dla powierzchni koła i klocków hamulcowych.
EN
In this paper are presented continuation of work carried out in Department of Railway Engineering, Silesian University of Technology in Katowice (KTS). This works concern determination of mechanical and thermal properties of railway wheel-brake shoe materials (KKH) which are indispensable on the stage of modeling of phenomenon proceeded during railway braking. Additionally, this article contain methodology of field of convection coefficient determination for railway wheel and brake shoe external areas.
4
Content available remote Wpływ geometrii dylatacji na własności eksploatacyjne wstawek hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty wprowadzania dylatacji w kolejowych wstawkach hamulcowych. Omówiono problemy i rezultaty modelowania zjawisk termicznych i mechanicznych w układzie koło -klocek hamulcowy oraz wpływ ukształtowania i liczebności dylatacji na postacie i częstości drgań własnych układu i ich wpływ na generowanie hałasu.
EN
The paper present constructional, technological and exploitation aspects of introducing dilatation gap in railway brakes shoe. Described also problems and results of modeling thermal and mechanical phenomena in wheel - brake shoe system. Take into -account also influence shape and quantity of dilatation on form and characteristic frequency of system and their influence on noise generating.
5
Content available remote Technologiczno - eksploatacyjne aspekty trwałości klocków hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją wstawek hamulcowych wykonanych z różnych materiałów pod kątem wpływu na ich trwałość. Omówiono niekorzystne zjawiska i ewentualne ich przyczyny występujące w trakcie eksploatacji wstawek hamulcowych oraz zasugerowano sposoby i rozwiązania zmierzające do eliminacji tych problemów.
EN
The paper present problems connected with exploitation of brake shoe made of different composites materials and cast iron. Showed also adverse phenomena and then-reason occurring normal
PL
Problem doboru klocków hamulcowych (wkładek) w pojazdach szynowych jest zagadnieniem ważnym i nadal aktualnym. Stosowane aktualnie powszechnie klocki żeliwne (o różnej zawartości fosforu) posiadają szereg mankamentów. Obecnie trwają próby wprowadzenia do produkcji wkładek hamulcowych tworzyw, głównie kompozytów. Ze względu na złożony stan obciążenia i duże wytężenie niezbędne staje się przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych, które wymagają zastosowania zaawansowanych systemów komputerowych umożliwiających równoczesną analizę zjawisk termicznych i mechanicznych. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zastosowania systemu MSC.Marc do wyznaczenia rozkładu temperatury oraz analizy stanu naprężenia i odkształcenia w układzie koło-klocek hamulcowy w trakcie hamowania.
EN
The problem of selection of break shoes in rail-vehicle is very important and a present-day problem. Break shoes applied at the present time are made from cast iron with the different content of phosphorus and are characterized by some disadvantages. At present the break shoes made from composites are tested. The complex state of load and high effort cause that numerical analysis of the stress and strain distribution should be performed. Here, the advanced finite element method system should be applied and couple problem (thermal and mechanical) is solved. In the paper the test of the application MSC.Marc system to numerical calculation of the stress and strain distribution of the wheel-break shoe system is presented.
7
Content available remote Badania eksploatacyjne żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych
PL
W pracy opisano część badań i pomiarów, jakie dokonano w czasie prób ruchowych wstawek żeliwnych i kompozytowych klocków hamulcowych zamontowanych w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN57. Przeprowadzone próby miały na celu wyznaczenie masy hamowanej pojazdu oraz parametrów związanych z hamowaniem hamulcami klockowymi: hałasu, drgań i temperatury.
EN
This paper presents the part of research and measurements of installed into electric traction vehicle EN57 cast iron and plastic brake shoes, which have been made in service tests. These tests aimed to mark the mass of vehicle braking and parameters connecting with braking process of brake shoes: noise, vibrations and temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.