Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blachownica stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
A comparative study of the load-bearing capacity of selected steel plate girders with slender webs under fire action is presented in this paper. Typical plate girders and girders with corrugated webs are considered. Stiffeners are only placed at the ends of cantilever beams so the shear buckling is a possibility. Fire resistance of the analysed members was estimated using two separate FEM software packages. Moreover, the computational approach applied for each case was different, thus validation of the software was possible. Failure modes, critical temperatures and deformations for steel plate girders subject to fire temperatures are also presented.
PL
W artykule przedstawiono studium porównawcze nośności wybranych blachownic stalowych ze smukłym środnikiem poddanych oddziaływaniom pożarowym. W analizie uwzględniono typowe blachownice oraz blachownice z falistym środnikiem. Żebra umieszczono tylko na końcach wspornika, w związku z czym możliwa była utrata stateczności przy ścinaniu. Odporność pożarową analizowanych elementów oszacowano za pomocą dwóch niezależnych pakietów oprogramowania bazujących na metodzie elementów skończonych. Co więcej, podejście obliczeniowe zastosowane w obu przypadkach było różne, w związku z czym możliwa była walidacja użytych pakietów oprogramowania. Zaprezentowano również modele zniszczenia, temperatury krytyczne oraz deformacje dla blachownic stalowych poddanych działaniu temperatury pożarowej.
PL
Sformułowano analitycznie wartości dyskretne współczynników redukcyjnych cech mechanicznych stali, podanych w normie PN-EN 1993-1-2, oraz wyznaczono temperaturę krytyczną, po której przekroczeniu dochodzi do redukcji nośności plastycznej. Sposób wykorzystania proponowanych formuł analitycznych w przypadku współczynników redukcyjnych zilustrowano przykładem z praktyki inżynierskiej.
EN
The discrete values of reduction factors for mechanical properties of steel that were given in PN-EN 1993-1-2 are formulated analytically. Critical temperature for which there is a reduction of the plastic resistance is defined. The method of using for proposed analytical formulations for reduction factors is presented on an example taken from engineering practice.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami. Ramę portalową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu, a następnie przeanalizowano wpływ rozmieszczenia dyskretnych stężeń bocznych i przeciwskrętnych na jej nośność. Obliczenia uwzględniają imperfekcje konstrukcji, które zaimplementowano w modelu jako przeskalowane formy wyboczenia lokalnego i globalnego ramy portalowej, wyznaczone ze sprężystej analizy wyboczeniowej LBA. W celu zbadania wpływu rodzaju i kształtu imperfekcji na nośność ramy, przeprowadzono najpierw analizę układu o geometrii idealnej, materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNA, a następnie analizę materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNIA układu imperfekcyjnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard. W uwagach końcowych podsumowano wyniki analiz oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
An assessment of the load bearing capacity analysis of steel planar frame fabricated from slender tapered plate girders, with span length of 36,0 m and pinned bases was presented in the paper. Initially, considered portal frame was designed in accordance with the Eurocode 3 and then an influence of lateral and torsional braces location on the frame load bearing capacity was analyzed. Calculations take into account imperfections of the structure, which were implemented in the FEM model as local and global scaled modes derived from linear buckling analysis LBA. In order to investigate the effect of type and shape of particular imperfection patterns on the frame stability strength, two tasks were solved. Firstly, geometrically and materially nonlinear analysis GMNA of perfect frame geometry was carried out. Then, GMNIA analysis concerning additionally imperfections was performed. Numerical models were prepared with the use of shell finite elements, which are available in ABAQUS/Standard program. Concluding remarks were drawn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.