Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological functions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Witamina E początkowo była uważana jedynie za składnik dietetyczny, niezbędny do prawidłowej reprodukcji ludzi i zwierząt. Obecnie przypisuje się jej znacznie szerszy zakres działania, przy czym podstawową funkcją witaminy E jest działanie antyoksydacyjne. Hamuje proces starzenia się komorek, zapewnia efektywną ochronę przed utlenieniem i degradacją lipidow. Jest nazywana witaminą młodości, co potwierdza jej powszechne zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Ponadto witamina E wykazuje działanie antykancerogenne, przeciwmiażdżycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwzapalne, znacząco wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego zwiększając odporność zwierząt na choroby. Człowiek pobiera witaminę E jako kompozycję jej homologow wraz z pożywieniem. Bogatym źrodłem witaminy E w diecie człowieka są naturalne tłuszcze roślinne. Dodatkowe źrodło tej witaminy stanowią rownież produkty zwierzęce, w tym głownie świeże ryby, jaja oraz masło.
EN
Initially, vitamin E was considered only as a dietary ingredient which is necessary for the appropriate reproduction of humans and animals. Currently, much wider spectrum of activity is attributed to vitamin E, however, the most essential is an antioxidative activity. It inhibits cell aging process, and provides an effective protection against oxidation and degradation of lipids. Vitamin E is considered as “vitamin of youth”, what is confirmed by its widespread use in the cosmetic industry. Additionally, it exhibits anticarcinogenic antiatherosclerotic, antihypertensive and anti-inflammatory properties, and in a wide range regulates the immune system function, increasing a resistance against the disease. The human organism assimilates a vitamin E with food as a composition of its homologs. Natural fats of plant origin are a rich source of vitamin E in the human diet. Animal products, mainly fresh fish, eggs and butter, are an additional source of this vitamin.
PL
Witamina A pełni bardzo ważne funkcje i ma ogromne znaczenie w wielu procesach fizjologicznych przebiegających w organizmie człowieka. Przede wszystkim jest znana z udziału w procesie prawidłowego widzenia (jej podstawowa forma – retinol). Witamina A ma duży wpływ na wzrost i różnicowanie się komórek organizmu, utrzymuje w dobrej kondycji skórę, włosy i paznokcie, likwiduje przebarwienia wywołane promieniami słonecznymi, stymuluje wytwarzanie kolagenu i elastyny w warstwie właściwej skóry, reguluje pracę gruczołów łojowych, przyspiesza proces gojenia naskórka oraz leczy schorzenia skórne – trądzik i łuszczycę. Produkty pochodzenia zwierzęcego są wyłącznym źródłem witaminy A przy czym najwięcej tej witaminy zawierają tłuste ryby, wątroba, mleko i produkty mleczne oraz jaja. Karotenoidy będące prekursorami witaminy A występują w warzywach i owocach. W Polsce nie ma większego zagrożenia wystąpienia niedoborów witaminy A w diecie, ale spożywanie coraz większej ilości produktów z obniżoną zawartością tłuszczów lub beztłuszczowych może do tego doprowadzić.
EN
Vitamin A plays an important role in many physiological processes occurring in the human body. First of all, it is known for the participation in the process of correct vision (its basic form – retinol). Vitamin A participates in the growth and differentiation of the cells in the body, maintains the skin, hair and nails in a good condition, eliminates discoloration caused by sunlight, stimulates the production of collagen and elastin in the dermal layer, regulates the function of sebaceous glands, fastens the healing process of epidermis, and cures the skin disorders (acne and psoriasis). Animal products are the sole source of vitamin A, and especially oily fish, liver, milk, dairy products and eggs. Carotenoids, being precursors of vitamin A, are present in vegetables and fruits. In Poland there is no greater danger of vitamin A deficiency in the diet, but the consumption of greater and greater quantities of low-fat or fat-free products by the modern consumer may lead to such phenomenon.
PL
Termin witamina D odnosi się głównie do dwóch jej form, tj. witaminy D2 i D3. Witamina D2 występuje w tkankach roślinnych, drożdżach i grzybach, natomiast w organizmach zwierzęcych wytwarzana jest witamina D3, która może pochodzić ze źródeł pokarmowych lub może być wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie. Wpływa również na funkcjonowanie układu krwionośnego i insulinooporność. Położenie geograficzne Polski uniemożliwia efektywną syntezę witaminy D z udziałem słońca, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Z tego powodu uzyskanie i utrzymanie optymalnego stężenia tej witaminy w organizmie powinno opierać się na wspomaganiu jej podaży na drodze żywieniowej. Warto pamiętać, że stężenie witaminy D w żywności jest dodatnio skorelowane z zawartością tłuszczu. Najbogatszym źródłem tej witaminy są świeże, tłuste ryby, tran oraz produkty mleczne wysokotłuszczowe.
EN
The term vitamin D refers mainly to two of its forms, i.e. vitamins D2 and D3. Vitamin D2 is present in plant tissues, yeasts and fungi, while vitamin D3 is produced in organisms of animals. Vitamin D3 can be derived from either dietary sources or can be produced in the skin during an exposure to sunlight. The main role of vitamin D is to regulate calcium and phosphate management in the body. It also affects blood system and insulin resistance. Geographical location of Poland makes the effective synthesis of vitamin D with the participation of the sun impossible, especially in the autumn-winter months. For this reason, an achievement and maintenance the optimum concentration of this vitamin in the body should be based on supporting it by the feed supply. It is worth remembering that the content of vitamin D in food is positively correlated with the amount of fat. The richest sources of this vitamin include fresh, oily fish, fish oil, as well as high-fat dairy products.
PL
Białka mleka wpływają na jego wartość odżywczą, prozdrowotną i przydatność technologiczną. W artykule przedstawiono właściwości fizykochemiczne i funkcje biologiczne głównych białek serwatkowych, tj. β-laktoglobuliny, α-laktoalbuminy i albuminy serum. Współczesne doniesienia o udowodnionym lub potencjalnym, wielokierunkowym, pozytywnym oddziaływaniu tych składników na organizm człowieka wpływają na podniesienie świadomości konsumenckiej, co ma wpływ na wzrost spożycia przetworów mlecznych przez osoby dbające o swoje zdrowie. Należy jednak pamiętać, że zawartość prozdrowotnych albumin w produktach mlecznych zależy w dużym stopniu od przetworzenia mleka.
EN
Milk proteins determine its nutritional and health-promoting value as well as technological suitability. This paper presents the physicochemical properties and biological functions of major whey proteins, i.e. β-lactoglobulin, α-lactoalbumin and serum albumin. Contemporary reports of proven or potential, multidirectional and positive effects of these compounds on the human body impact on raising consumer’s awareness; consequently, the consumption of the dairy products for people who want to take care of their health is increased. However, it should be noted that the content of health-promoting albumins in the dairy products is significantly affected by the degree of milk processing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.