Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biografia naukowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W dniu 19 listopada 2014 r. we Wrocławiu zmarł profesor Andrzej Tramer, fizykochemik. Zajmował się spektroskopią i fotofizyką molekularną, szczególnie dużo uwagi poświęcając ścieżkom dezaktywacji elektronowo wzbudzonych stanów molekularnych. Pracował w Polsce i we Francji. Poniżej kilka słów o jego wkładzie w rozwój nauki oraz o śladach, jakie pozostawił w naszej pamięci.
EN
On November 19, 2014 in Wroclaw died Professor Andrzej Tramer, physical chemist. He was involved in molecular spectroscopy and photophysics, devoting particular attention to deactivation pathways of electronic excited states of molecules. He worked in Poland and France. Here are a few words about his contribution to the development of science and the traces left in our memory.
EN
This paper is the result of a long-term study of materials available on Nikola Tesla and the search for sources and inspirations from which this ingenious scientist drew inspiration for his inventions. When I eliminated the possibility of Mr Tesla being enlightened by supernatural beings, I concluded that the origins of genius Tesla's science are in pyramids in general. After this affirmation of my thoughts, my colleagues and I began to experiment with the phenomena described by Tesla in the Hudeczek Service Laboratory in Albrechtice by Český Těšín.
PL
Artykuł ten to efekt długotrwałego studiowania dostępnych materiałów na temat Nikoli Tesli i poszukiwania źródeł inspiracji, które doprowadziły tego genialnego naukowca do jego wynalazków. Wyeliminowałem możliwość ponadnaturalnego oddziaływania na Teslę. Po takim stwierdzeniu wraz z kolegami rozpocząłem badania zjawisk opisanych przez Teslę w moim laboratorium usługowym w Albrechticach koło Czeskiego Cieszyna.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej w sposób syntetyczny przedstawiona została sylwetka naukowa, działalność w praktyce gospodarczej, zainteresowania naukowo-badawcze oraz osiągnięcia naukowe (w kraju i za granicą) prof. dr. hab. Jerzego Wronki. Część druga poświęcona została osiągnięciom teoretycznym w oparciu o szczegółową analizę i próbę oceny najważniejszej i najbardziej aktualnej książki Profesora pt. Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego w 2008 roku. Książka stanowi fundamentalną pozycję w dotychczasowym dorobku Autora, będąc kompendium wiedzy o transporcie intermodalnym. Autor w książce prezentuje uogólnienia swego dorobku badawczego, weryfikując go dzięki bogatym doświadczeniom praktycznym z rynku krajowego i europejskiego.
EN
The article consists of two parts. In the first part of the article were presented scientific interest (domestic and abroad) of Professor Jerzy Wronka. The second part is devoted to the theoretical achievements of the author. This part was based of detailed analysis and assess one of the most important and recent book of Professor: Combined/ intermodal transport – theory and practice, which was published in 2008. The book is a fundamental position in the current achievements of the author, being a compendium of intermodal transport. Author of the book presents a generalization of his research achievements, reviewing it with rich practical experience
PL
Sto pięćdziesiąta rocznica urodzin prof. M.P. Rudzkiego skłoniła autora do omówienia związków, jakie łączyły dwie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnikę Lwowską we Lwowie w dziedzinie nauk o Ziemi. Na tym tle na przypomnienie zasługuje postać prof. L.K. Grabowskiego – wybitnego badacza z dziedziny astronomii, geodezji i geofizyki. Był on uczniem i kontynuatorem dzieła Prof. M.P. Rudzkiego.
EN
The celebration of one hundred-and-fi ftieth birth anniversary of prof. M.P. Rudzki becomes a suitable occasion to remember the cooperation and joined effort that the two universities (Jagiellonian University and Lvov Technical University) put into the development of Earth ralated studies. The fi gure who deserves special credit in that respect is Professor L.K. Grabowski, the imminent scholar in the fi eld of astronomy, geodesy and geophisics. Grabowski was a student of Prof. M.P. Rudzki and carried out his work.
6
Content available remote Matematyczna młodość Steinhausa
PL
W słynnej oceanicznej ekspedycji badawczej fregaty s/v "Belgica" w rejon Antarktydy (1897/1899) uczestniczyło dwóch Polaków: geofizyk i geochemik Henryk Bronisław Arctowski (1871-1954), będący naukowym kierownikiem wyprawy oraz Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954), absolwent studiów przyrodniczych na Uniwersytecie w Liege (Belgia). W czasie rejsu, jako asystent kierownika, prowadził on systematyczne obserwacje meteorologiczne (w tym obserwacje układów chmur). Udział w wyprawie polarnej sprecyzował zainteresowania geofizyczne A. B. Dobrowolskiego, kierując je wyraźnie w stronę zjawisk kriologicznych. Okres I wojny światowej A. B. Dobrowolski spędził głównie w neutralnej Szwecji, studiując zjawiska lodowe zachodzące w przyziemnej atmosferze. W niepodległej Polsce pracował początkowo w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (pedagogika społeczna i teoria wychowania była drugą pasją A. B. Dobrowolskiego; w 1927 r. został profesorem pedagogiki ogólnej w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie). W roku 1924 A. B. Dobrowolski rozpoczął działalność naukową i organizacyjną w PIM w Warszawie; w latach 1927-1929 był dyrektorem PIM. W 1923 r. opublikował monografię Historia naturalna lodu. Z inicjatywy A. B. Dobrowolskiego powołano na przełomie lat 1929/1930, pierwsze w Polsce stowarzyszenie geofizyczne pod nazwą Towarzystwo Geofizyków w Warszawie (TGW). Wieloletnim i energicznym prezesem Towarzystwa był A. B. Dobrowolski; równocześnie przewodniczył Komisji Kriologicznej TGW oraz kierował tzw. Kołem Polarnym, założonym przy TGW przez polskich uczestników wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią w ramach II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933. Aktywną działalność A. B. Dobrowolskiego i dalszy rozwój TGW zahamował wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu TWG zostało wprawdzie reaktywowane (wrzesień 1947 r.) pod nazwą Polskie Towarzystwo Geofizyków. W nowych warunkach społeczno-politycznych jednakże praca szła już wybitnie "niemrawo". W roku 1948 Antoniego B. Dobrowolskiego mianowano profesorem pedagogiki w Uniwersytecie Warszawskim; objął kierownictwo Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym UW, został też wybrany na członka Polskiej Akademii Nauk. Siłą rzeczy więc pedagogika i dydaktyka zdominowały twórcze poczynania A. B. Dobrowolskiego.
EN
Professor Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954) was a Polish geophysicist and meteorologist and also a vogue polar explorer. During the 1897/1899 he took part in wellknown Belgian oceanic expedition to Antarctic zone (voyage of frigate s/v „Belgica”). In this time A. B. Dobrowolski was a science graduate of University in Liege. On the board of s/v „Belgica” he was a meteorology assistent of Henryk B. Arctowski (1871-1958), geophysicist and geochemist, scientific manager of expedition. It is very probable, that the long and difficult but very interesting polar expedition formed the future geophysical activities of A. B. Dobrowolski. In particular, he investigated some important properties of natural crystalline ice and structures of snow flakes. The most original work of this kind is the text-book (monograph) entitled The Natural History of Ice, edited in 1923 in Warsaw. On the other hand, professor A. B. Dobrowolski was very active also in popularization polar (Arctic and Antarctic) problems; his lectures, articles and books were well-known and written an interesting manner. From 1924 to 1929 A. B. Dobrowolski worked as active sciencist - manager in the State Meteorological Institute (full director 1927-1929). According to suggestions of professor A. B. Dobrowolski the first Polish geophysical society, namely the Society of Geophysicists in Warsaw (in abbreviation: SGW) was constituted in 1930. The chairman of SGW was selected, A. B. Dobrowolski. The SGW was elite and very active scientific society. In particular, the cryology as a new geophysical speciality, Arctic expeditions (1934, 1936, 1938) and other polar researches were preferred (e.g. II International Polar Year 1932/1933 - Polish Polar Station in Bear Island, Svarbald). After the Second World War Antoni B. Dobrowolski was hence active, but in the pedagogical fields above all. In 1948 he was nominated professor and head of the Chair of General Pedagogy on the Pedagogical Department at University of Warsaw.
10
Content available remote Grigorij Perelman, hipoteza Poincar'ego i odrzucony medal Fieldsa
PL
W listopadzie 2002 roku świat matematyczny obiegła wiadomość, że rosyjski matematyk Grigorij Perelman zaanonsował rozwiazanie jednego z najsłynniejszych problemów matematycznych – hipotezy Poincar'ego. Kim jest Perelman? Co i w jaki sposób właściwie udowodnił? Odpowiedzi na te pytania oraz historię otrzymania i odrzucenia medalu Fieldsa w 2006 roku naszkicujemy w tym artykule.
12
Content available remote Andrzej Grzegorczyk - logika i religia, samotność i solidarność
EN
This laudation was presented on October 20, 2007, at the University of Warsaw, at a session honoring Professor Andrzej Grzegorczyk on his 85th birthday. He is presented as a philosopher, logician, writer, religiously involved Christian, advocate of the ideology of non-violence. He is widely respected among Polish philosophers. Only recently served as the chairman of the national Committee on Philosophy. At the same time he is completely independent: he never belonged to any school of thought, and was always choosing a path of his own. He is a prolific author covering much broader ground than mathematical logic, where his internationally known achievements belong. primarily in fact to the theory of recursive functions. Grzegorczyk seems to be an embodiment of logic and logical rationality.
13
Content available remote Jan i Jędrzej Śniadeccy na progu epoki chemii
14
Content available remote Życie i dzieło Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
PL
Opowiadamy o Hoene-Wrońskim (1776–1853), jednej z najbardziej oryginalnych postaci w historii Nauki. Artykuł ten sumuje dwa wykłady autora na Sesji Impangi "Ku czci Józefa Hoene-Wrońskiego", która odbyła się w dniach 12–13 stycznia 2007 r. w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.
18
Content available remote Profesor Edward Sucharda i jego szkoła
19
Content available remote Aleksander Bogacz (1933-1994) - życie i działalność naukowa
EN
In the paper life and work of Professor Aleksander Bogacz has been presented. Professor Aleksander Bogacz received his M.Sc. in chemistry in 1957, Ph.D. in chemical sciences in 1964. He became a professor of chemical sciences in 1989. The work achievement of Professor in the field of thermodynamic properties and transport properties of ionic liquids: molten salts (mainly uranium(IV) halide -alkali metal halide and lanthanide(III) halide - alkali metal halide mixtures) and slags has been shown. The results of his research were applied in copper metallurgy and they were used for elaboration of metallic lanthanides and their alloys obtaining technology.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.