Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo klimatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian temperatury rektalnej i ubytku wody z organizmu ludzkiego, w zależności od wskaźników klimatu, takich jak: temperatura zastępcza śląska, temperatura zastępcza klimatu i temperatura efektywna amerykańska, oraz od wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Dla wartości wskaźników klimatu w artykule wprowadzono kryterium bezpieczeństwa klimatycznego ustalone na 30°C, określono podział stanowisk pracy na dwa stopnie zagrożenia klimatycznego oraz podano najnowsze tabele wyznaczonych średnich wydatków energetycznych dla różnych pełnionych funkcji zawodowych górników, a także opory cieplne różnych zestawów odzieży górniczej. Przedstawiono również propozycje górniczych przepisów klimatycznych.
EN
The relation between change rectal temperature and loss of water from a body and climate indices (substitute Silesian temperature, substitute climate temperature, American Effective Temperature, thermal discomfort index) was analyzed in the article. The analysis was carried out with application of PHS method, according to the standard PN-EN ISO 7933:2005. The criterion of safety value 30°C for the indices was introduced as the result. Considering Silesian substitute temperature, work stands were divided into two categories of climate hazard. In addition, brand new tables including average metabolic rates for different works of the miners and thermal insulation of different sets of clothes (wet and dry) were presented. The proposition of mining climatic standard was given.
PL
W artykule rozpatrzono problem zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego górników pracujących w gorących środowiskach kopalń w zależności od ich ubioru. Klimatyczne warunki pracy i bezpieczeństwo klimatyczne pracowników należy określać na podstawie wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Zamieszczono pakiet nomogramów do wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego "&delta" do ubioru o oporze cieplnym 0,5 clo. Stwierdzono, że jeżeli wskaźnik "δ" na górniczych stanowiskach pracy, dla górników ubranych w lekką odzież roboczą o oporze cieplnym Icl = 0,5 clo, osiągnie wartość 1, to w tych stanowiskach występują niebezpieczne klimatyczne warunki pracy i praca powinna być przerwana.
EN
The article examined the problem of ensuring the climatic safety of miners working in hot environments of the mine, depending on their clothing. The climatic conditions of work and climatic safety of the mine's employees should be determined on the basis of the index value of thermal discomfort. A package of nomograms was included for determination of thermal discomfort index "&delta" for clothing with thermal resistance of 0.5 clo. It was found that if the value of "&delta" at the mine's workplaces for miners dressed in light work clothing with a thermal resistance of Icl = 0.5 clo, reaches a value of 1, then dangerous climatic conditions of work occur at these workplaces and the work should be stopped.
PL
Referat prezentuje problematykę planowania przestrzennego miast w aspekcie klimatologicznym. Zasadniczym celem referatu je s t przede wszystkim podkreślenie wagi postrzegania roli warunków klimatycznych ja k o istotnej przesłanki dla planowania rozwoju i modernizacji miast tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców miast.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.