Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bending grooves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the influence of rolling in the newly designed slitting-bending grooves on closing internal material discontinuities in continuous ingots. The defects located in the axial area of a strand, i.e. axial porosity and contraction cavity, were analysed. Numerical and experimental studies of the rolling process of flat bars for feedstock with marked materials discontinuities simulating actual defects occurring in an ingot were conducted. For comparison purposes, rolling of feedstock with discontinuities in traditional grooves was conducted. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008¯software programme. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. Distributions of temperature, intensity of deformation and stress in a cross-section of strands after rolling were analysed. Changes in the surface areas of the discontinuities in feedstock after rolling in shape and traditional grooves were examined. It was concluded that introduction of grooves with complex shapes may contribute to the improvement of internal quality of finished products. The complex shape of the tools has allowed for an almost 100% closure of the discontinuities located in the central part of a strand, already at the initial stages of the process, unlike in case of the traditional production method, where the discontinuities were transferred even until the final product. Applying the newly designed slitting-bending grooves enables utilisation of a smaller number of edge grooves at the initial stage of the rolling process, where reopening of freshly welded defects might occur.
PL
W artykule omówiono wpływ walcowania w nowo zaprojektowanych wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości we wlewkach ciągłych. Analizowano wady znajdujące się w części osiowej pasma - rzadziznę osiową i jamę usadową. Wykonano badania numeryczne oraz doświadczalne procesu walcowania prętów płaskich dla wsadu z naniesionymi nieciągłościami materiałowymi symulującymi rzeczywiste wady występujące we wlewku. Dla porównania przeprowadzono walcowanie w wykrojach tradycyjnych wsadówz nieciągłościami. Do symulacji numerycznych wykorzystano program komputerowy Forge 2008¯. Badania doświadczalne przeprowadzono w walcarce laboratoryjnej D150. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Analizowano rozkłady temperatur, intensywności odkształceń oraz naprężeń na przekrojach poprzecznych pasm po procesie walcowania. Analizowano zmianę pól powierzchni nieciągłości we wsadach po walcowaniu w wykrojach kształtowych oraz tradycyjnych. Stwierdzono, że poprzez wprowadzenie wykrojów o złożonym kształcie można wpływać na polepszenie jakości wewnętrznej wyrobów gotowych. Złożony kształt narzędzi pozwolił wprawie 100% zamknąć nieciągłości znajdujące się w części środkowej wsadu już w początkowych etapach procesu walcowania, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wytwarzania, gdzie wady przenoszone były nawet do końcowego wyrobu. Poprzez zastosowanie nowych wykrojów rozcinająco-przeginających możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości wykrojów osadczych w początkowym etapie procesu walcowania, w których może wystąpić otwieranie się świeżo zgrzanych wad.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości w postaci rzadzizny osiowej we wlewkach ciągłych. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008 ®. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano zmiany kształtu wad oraz ich pola powierzchni po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych oraz ołowianych wady po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 100%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad wewnętrznych w postaci rzadzizny osiowej.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of internal discontinuities in the form of core porosity in continuous castings during rolling in slitting - bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Changes in the shape of defects and their surface areas after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 100% on average. It was stated that the effectiveness of closing of material discontinuities in the form of core porosity in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach kształtowych na zamykanie się wad podpowierzchniowych we wlewkach ciągłych. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008®. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano pola powierzchni wad po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych i ołowianych nieciągłości po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 99%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad podpowierzchniowych.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of subsurface discontinuities in continuous castings during rolling in slitting − bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Their surface areas of defects after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 99% on average. It was stated that the effectiveness of closing of subsurface material discontinuities in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.