Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bakterie w żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
EN
The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented.
PL
W artykule wyjaśniono, dlaczego patogenne bakterie L. monocytogenes powszechnie występują w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono, w jaki sposób można ograniczyć obecność tych bakterii i w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich występowania w żywności. Wyjaśniono ponadto, dlaczego całkowite wyeliminowanie bakterii L. monocytogenes ze środowiska produkcyjnego jest aż tak trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe.
EN
This work explains why pathogenic bacteria L. monocytogenes are so commonly present in food industry plants. It discusses how the presence of these bacteria can be limited and, in consequence, how to restrict a risk of food contamination. Furthermore, it elucidates, why complete elimination of L. monocytogenes from the processing environment is so difficult, or in some cases, even impractical.
PL
Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
EN
L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
PL
Dokonano oceny testu Vidas LMO pod kątem przydatności do wykrywania bakterii Listeria monocytogenes w żywności. Stwierdzono, że wykrywłl on wszystkie badane szczepy chorobotwórczych bakterii. Reakcje krzyżowe występowały w obecności pojedyńczych szczepów S. aureus, S. saprophyticus, S. epidermidis oraz L. murrayi i L. ivanovii. Czułość testu zależała od szczepu patogennych baktterii i od materiału matrycowego (żywności) i wahała się w granicach od 105 do 107 j.t.k./ml. W doświadczeniach modelowych, w któm przebadano 80 próbek żywności (mleko i produkty mleczarskie, surowce, mięso, wędliny, mrożone warzywa i owoce) uzyskano zgodność metody alternatywnej ze standardową wynoszącą ok. 94%. Odnotowano jeden wynik fałszywie ujemny i cztery fałszywie dodatnie. Wyniki fałszywie dodatnie wystąpiły w obecności bakterii S. saprophyticus, S. epidendis w próbkach; wynik fałszywie ujemny był spowodowany zbyt małym namnożeniem bakterii w pożywkach do selektywnego namnażania, poniżej czułości metody.
EN
Vidas LMO test was estimated as a method of detection of Listeria monocytogenes in foods. It was found, thal all examined strains of pathogenic bacteria were detected by Vidas LMO test. Cross reactions occurred with the single strains of S. aureus, S. saprophytia S. epidermidis and L. murrayi and L. ivanovii. Specific limit of bacteria was generally ranged from 105 to 107 cfu/ml depending upon Listeria monocytogenes strains and food matrix. In model experiments with 80 samples of foods (milk and products, raw meat and meat pmducts, frozen fruits and vegetables there was a 94% agreement between alternative method and standt microbiological method. One false negative result and four false post results were obtained. False positive results were caused by presence of S. saprophyticus, S. epidermidis in the samples, butfali negativ - by insufficient growth of Listeria monocytogenes in the media for selective enrichment, below specific limit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.