Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania popiołów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy jest jedną z najkorzystniejszych metod ich utylizacji. Uboczne produkty spalania zawierają niemal wszystkie składniki odżywcze (oprócz azotu) niezbędne w żywieniu roślin, dodatkowo mają właściwości odkwaszające. Niestety, mogą one również zawierać znaczne ilości metali ciężkich. Skład chemiczny popiołu z biomasy w przeciwieństwie do popiołów z węgla kamiennego podlega znacznym wahaniom. Dlatego ważne jest określenie odpowiednich procedur prowadzenia monitoringu tego odpadu. Zaproponowano metodykę badań popiołów z biomasy w kontekście ich wykorzystania w rolnictwie.
EN
A review, with 27 refs., of ash sampling procedures and methods for detn. of its chem. and phys. properties.
EN
The physicochemical parameters of fly ash from a fluidized-bed boiler and the physicochemical properties of the water extracts from the wastes were investigated. Particular consideration was given to their potential application as SO2 sorbent in wet FGD methods. Limestone treatment and the presence of desulfurization products in the fluidized-bed boiler were found to exert a favourable effect on the sorbing capacity of the fly ash water extracts. Sulphite ions concentration in the solution from SO2 absorption in the water extracts amounted to 0.9 kg SO2/m3 and 2.0 kg SO2/m3 in the absence and presence of limestone in the boiler, respectively. The physicochemical parameters of the sediments from the absorption process were related to the pH of the sorbent of the final stage of absorption and to the multiplicity of recirculation of the regenerated solution. The absorbability of the regenerated solution was found to increase (the most advantageous multiplicity of regeneration being 4). The results obtained substantiate the utility of fly ash from a fluidized-bed boiler in wet flue gas desulfurization. The method of utilizing waste substances will decrease consumption of natural sorbents by approximately 1.5 kg CaO per 1 m3 solution.
PL
Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych popiołów z odpylania kotła fluidalnego i ich ekstraktów wodnych. Oceniono zdolność absorpcji SO2 w ekstraktach oraz możliwość ich zastosowania jako sorbentu SO2 w mokrych metodach odsiarczania spalin. Stwierdzono korzystny wpływ sorbentu SO2 i produktów odsiarczania w kotle fluidalnym na pojemność sorpcyjną ekstraktów. Zawartość jonów SO2-3 w roztworach po absorpcji SO2 w ekstraktach z popiołów surowych i zawierających produkty odsiarczania wynosiła 0,9 i 2,0 kg SO2/m3. Oceniono skład osadów wytrąconych w procesie absorpcji w zależności od pH sorbentu i krotności jego zawracania do procesu (po regeneracji za pomocą Ca(OH)2). Zauważono zwiększenie zdolności absorpcyjnej roztworów regenerowanych, przy czym korzystna krotność regeneracji wynosiła 4. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że odpady z kotła fluidalnego można zastosować do odsiarczania spalin, co pozwoli zmniejszyć zużycie sorbentów naturalnych o około 1,5 kg CaO w przeliczeniu na 1 m3 roztworu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.