Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błąd kwantyzacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Przeprowadzono badania wpływu błędu kwantyzacji na wartości parametrów stereometrii powierzchni. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego o rozdzielczości pionowej 0,01 nm. Przedmiotem badań było 20 powierzchni izotropowych i anizotropowych, jedno- i dwuprocesowych, losowych i okresowych. Rozdzielczość pionową zmieniano z zastosowaniem programu TalyMap. Przeanalizowano szczegółowo tendencje zmian parametrów stereometrii trzech powierzchni, wywołane błędami kwantyzacji. Wyodrębniono parametry najbardziej i najmniej wrażliwe na błędy.
EN
The effect of the quantization error on values of surface topography parameters was examined. Surface topography was measured using an optical profilometer of 0.01 nm vertical resolution. Twenty isotropic and anisotropic, one- and two-process, random and deterministic surfaces were objects of investigations. The vertical resolution was changed using TalyMap software. Tendencies of changes of three surfaces due to quantization errors were analyzed in details. Parameters of the highest and the smallest sensitivity on errors were selected.
PL
W artykule porównano własności metrologiczne przetworników A/D z modulatorami sigma-delta pierwszego i drugiego rzędu stosując analizę w dziedzinie czasu. Wykazano, że przetworniki z modulatorami wyższych rzędów, wykazują w istocie ten sam poziom błędów kwantowania, co przetworniki z modulatorem pierwszego rzędu. Zwrócono również uwagę na istotne niekonsekwencje, pojawiające się w licznych opracowaniach na ten temat, które posługują się analizą w dziedzinie częstotliwości.
EN
In this paper the time domain analysis is used to compare metrological properties of sigma-delta A/D converters with first order modulator and converters with modulators of higher order. Modulators of higher orders are widely advertised for such converters to be used in digital acoustic systems. The paper proves that from the viewpoint of the important metrological property of such converters i.e. the level of quantization error there is no superiority in performance of A/D converters with higher order modulators over converters with modulator of first order. It was confirmed by a simulation experiment, performed using the MICROCAP circuit simulator (Figs. 7 and 8), where the quantization error levels were compared for modulators of first and second order. Moreover, there is pointed out a certain inconsistency present in numerous papers [2, 4, 5] in which the frequency domain analysis is used to explain noise shaping phenomenon. There is no direct digital filtration possible straight at the sigma-delta modulator output and decimation afterwards. In fact both actions are performed by a single counter, which can be described as both, basically decimator and digital filter (Fig.6).
PL
Odmierzanie zadanych odcinków czasu jest jednym z naczęściej występujących elementów algorytmów sterowania procesami przemysłowymi. Zadanie to jest realizowane w programowalnych sterownikach logicznych (ang. PLC - Programmable Logic Controllers) za pomocą specjalnych struktur programowych lub sprzętowych, zwanych czasomierzami (ang. Timers). Celem artykułu jest dokonanie przeglądu różnych sposobów konstrukcji czasomierzy, a także dyskusja ich właściwości metrologicznych, a w szczególności wpływ sposobu ich konstrukcji na dokładność odmierzanego czasu. Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie sterowników programowalnych z rodziny Simatic produkowanych przez firmę Siemens.
EN
Measuring-out predefined time delays is one of the tasks most often required in control algorithms. In Programmable Logic Controllers (PLC-s) the task is handled by special software and/or hardware structures referred to as timers. The objective of the paper is to provide a brief overview of the ways timers are implemented in PLC-s, and discussing properties of the solutions, including their metrological properties. Special attention was devoted to relationships between the way timers are constructed, and accuracy of the generated time delays. The considerations were presented using the Simatic PLC-s from Siemens as an example.
4
Content available Błąd kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu
PL
Jeżeli zdarzenia losowe określające mierzony odcinek czasu T są nieskorelowane, to standardowa niepewność pomiaru jest równa q /√6 . Natomiast dla skorelowanych zdarzeń losowych (T = const) można dla każdego przedziału kwantowania w interpolatorze START określić przedział kwantowania w interpolatorze STOP. Przedstawiona w artykule analiza dotyczy błędu kwantyzacji w interpolacyjnym liczniku czasu dla tego rodzaju pomiarów.
EN
If the input signals determining the period of the measured time interval T are not related then, the measurement uncertainty is equal to q /√6, where q is the interpolator resolution. For the correlated input signals (T = const) it is possible to determine the hit measurement channel of STOP interpolator for each channel of START interpolator. The presented analysis shows the influence of quantization error on the measurement uncertainty of time counter when input signals are correlated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.