Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bóbr europejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, generic composition of food and foraging preferences of the European beaver were determined on sites where the beavers were reintroduced after more than 200 years of absence. Research area was located on lowland (Silesian Lowland) and highland habitats (Bystrzyckie Mountains, Wałbrzyskie Mountains) in western Poland. During the study period, 17,418 trees and shrubs growing within the feeding area of the beavers were marked, out of which 4,669 were found to be cut by beavers. The results showed that the foraging preferences of beavers depend on the availability and diversity of the local food sources. In the lowlands beavers preferred the following species of trees and shrubs as their primary food source: Salix cinerea, S. fragilis, S. caprea, Cornus sanguinea and Populus tremula. In the highlands, beavers preferred Corylus avellana, Sorbus aucuparia, and Fagus sylvatica due to the low availability of Salix and Populus species. Moreover, in the highlands, beavers had to cover longer distances to reach the feeding sites and had to cut trees with larger diameter than in the lowlands.
EN
The impact of the European beaver Castor fiber on deadwood resources near dams on the rivers of Wigry National Park (northeastern Poland) has been analyzed. The river sampling area was subdivided into the flooded zone, scarp and upland. We found that beaver feeding was limited to the flooded zone and the scarp. Within a distance of 40 m of the river, beavers browsed 75% of all deadwood pieces (wood debris, stumps, dead trees). The wood generated via direct browsing by beavers made up 5% (3.29 m3/ha) of the total wood volume and 35% (641 pieces/ha) of the total number of wood pieces in this region. The beavers mostly left small pieces of wood (with a mean diameter of about 4 cm) at an area after feeding. The deadwood volume and number of pieces were significantly different in front and behind the dam only in the flooded zone. The volume of deadwood in front of the dam in the flooded zone was higher by 65% than behind the dam (102 and 62 m3/ha, respectively), and the number of pieces was higher by 75% (2200 and 1200 pieces/ha, respectively). We prove that beavers generate the majority of dead wood indirectly – by flooding a part of the area. This results leads to conclusion that frequent flooding of a given area may lead to limiting the source of deadwood in the long term. We also confirm that through direct browsing, beavers produce small amounts of thin dead wood with less usefulness for other groups of animals, thus in this way beavers are not able to provide high-quality deadwood resources.
PL
Sytuacja prawna zarówno wydry, jak i bobra jest dość swoista, a liczne zmiany dotyczące tych gatunków uzasadniają szczegółowe zajęcie się nimi, z uwzględnieniem także pewnych zaszłości historycznych.
PL
W artykule zanalizowano wpływ tam bobrów na różnorodność, liczebność, migrację i warunki tarliskowe ryb w potokach pstrągowych, które są licznie zamieszkiwane przez bobry. W zależności od rodzaju zapory i ich lokalizacji, strumienie zamieszkane przez bobry podlegają zmianom hydrologicznym, temperaturowym i chemicznym. Populacje ryb badano stosując elektro połów. Parametry populacji ryb (różnorodność gatunków, liczebność, biomasa) porównano w nienaruszonych przez bobry sekcjach strumieni i w sekcjach pod wpływem działalności bobrów. Ogólny stan ekologiczny strumieni oceniano stosując określone wskaźniki dotyczące ryb i wskaźniki zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną. Przeprowadzone badania wykazały, że tamy bobrowe zmieniają skład populacji ryb, zmniejszają ich obszary produkcyjne i pogarszają warunki ów dla migracji rozrodczej pstrąga ora ogólny stan ekologiczny strumieni. Badania przeprowadzono w 2008 roku w 5 strumieniach pstrągowych - Dūkšta, Saria, Derežna, Agluona i Ežeruona zlokalizowanych w różnych częściach Litwy.
EN
Beavers (Castor fiber) alter stream ecosystems by dam building resulting in a lower stream velocity, retention of sediments and organic matter as well as modifying physical, chemical and geomorphological conditions in these streams. The effects of beaver dams on invertebrate benthic communities were examined in two semi-natural lowland brooks. For this purpose, beaver ponds and reference sections upstream and downstream of each pond were sampled. Mollusca, Crustacea and five orders of aquatic insects were analyzed according taxa richness, abundances, micro-habitat preferences and feeding types to characterize the macroinvertebrate communities. Detailed data in downstream sections and taxa-related parameters of insects (upstream and downstream sections) were analyzed first time. The abundance of Trichoptera, Plecoptera and Crustacea as well as taxa numbers of EPT taxa decreased significantly in the ponds compared to the free-flowing sections. Odonata and Ephemeroptera did not respond in abundance but in a change of the species composition, because lentic species replaced the lotic species in the impoundment section. Only the number of molluscs increased in the ponds. Regarding the microhabitat preferences, lithal dwellers dominated in all free-flowing sections, whereas its proportion decreased in the ponds. On the opposite, pelal dwellers increased in the impounded area. Significant differences were also found in proportions of shredders and passive filter feeders (decreasing in ponds), whereas predators increased in the ponds compared to the downstream section of the brooks.
EN
The number of beavers in Poland rapidly increases which may result in conflicts between man and beavers. Despite the fact that beaver ponds play important role in increasing of biodiversity, water retention and soil moisture, they may also cause the die out of tree stands in river valleys and lead consequently to disappearance of typical riparian forest communities. Field studies demonstrated that long term flooding inhibited tree growth. Many trees died after 2 years of flooding. Long flooding caused the death of 80% of trees.
PL
W artykule podjęto problem wpływu budowli piętrzących wznoszonych na ciekach przez bobry na otaczający drzewostan. Przedstawiono wyniki pomiarów przyrostów rocznych drzew rosnących w zasięgu zalewu, a także oszacowano stan zdrowotny drzewostanu, będącego pod wpływem podniesienia poziomu wody. Badania przeprowadzono na ciekach płynących przez Nadleśnictwo Browsk, położone w północnej części Puszczy Białowieskiej. Liczebność bobrów w Polsce gwałtownie wzrasta, co może w najbliższych latach skutkować nasileniem występowania sytuacji konfliktowych między człowiekiem a bobrami. Pomimo, że stawy bobrowe pełnią ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej, w zwiększaniu retencji wodnej, zwiększaniu uwilgotnienia gleby, to jednak na terenach leśnych doprowadzają do zamierania drzewostanów w dolinie rzecznej, w wyniku czego dochodzi do powstawania wylesionych dolin i zanikania typowych leśnych zbiorowisk przyrzecznych. Przeprowadzone prace terenowe wykazały, że na terenach zalewu gwałtownie obniża się przyrost drzew, wiele z drzew już po 2 latach zalewania zamiera. Długotrwałe zalewanie doprowadziło do zamarcia blisko 80% drzew.
PL
Praca przedstawia dyskusję możliwych rozwiązań sytuacji dwóch rodzin bobrowych bytujących w Czarnej Rzeczce (zlewnia Wisłoka) w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Ich siedliska przecina planowana autostrada A4. Pomimo sporych trudności autorzy postulują przeniesienie koryta Czarnej Rzeczki łącznie z oczkami wodnymi. Stworzy to szansę na przeniesienie się tam opisywanych zwierząt. Planowany odcinek autostrady A4 trzeba bezzwłocznie budować. Kompensacja przyrodnicza powinna być szerzej wykorzystywana w praktyce ochrony przyrody.
EN
Due local human settlement the motorway can not be placed in other position. The author discussed possible solution of the problem. They recommend moving the beaver habitats. The new Czarna Rzeczka River bed could be made (including two small water bodies). In this case, there would be change, the animals colonize them.
PL
W artykule została przedstawiona problematyka związana z badaniami populacji bobra europejskiego na stawach hodowlanych w zlewni rzeki Osownicy. Omówiono metodykę badań liczebności populacji, metody oceny zagrożeń powodowanych przez te zwierzęta dla prawidłowego funkcjonowania procesu hodowli ryb w tych stawach oraz wskazano zmiany jakie należy wprowadzić w celu minimalizacji zagrożeń powodowanych przez ten gatunek zwierząt.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.