Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  axial stress
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The phenomenon of core disking is commonly seen in deep drilling of highly stressed regions in the Earth’s crust. Given its close relationship with the in situ stress state, the presence and features of core disking can be used to interpret the stresses when traditional in situ stress measuring techniques are not available. The core disking process was simulated in this paper using the three-dimensional discrete element method software PFC3D (particle flow code). In particular, PFC3D is used to examine the evolution of fracture initiation, propagation and coalescence associated with core disking under various stress states. In this paper, four unresolved problems concerning core disking are investigated with a series of numerical simulations. These simulations also provide some verification of existing results by other researchers: (1) Core disking occurs when the maximum principal stress is about 6.5 times the tensile strength. (2) For most stress situations, core disking occurs from the outer surface, except for the thrust faulting stress regime, where the fractures were found to initiate from the inner part. (3) The anisotropy of the two horizontal principal stresses has an effect on the core disking morphology. (4) The thickness of core disk has a positive relationship with radial stress and a negative relationship with axial stresses.
EN
A computer program - Textile3D to study the structure and identify the channels in woven fabrics in a 3D system was developed. Adaptation of a stand for computer image analysis was performed and a not-destructive method of testing channels between threads for woven fabrics (clothing) of low value of thickness and surface mass was developed. The following parameters of channels were determined: channel height Z in μm, spacing surface area P in μm2, and the angle of channel deviation from the vertical position α in °. The woven fabric spacing surface area factor ξ (ksi ) was introduced, which determines the ratio of the channel spacing surface area to the total area of woven fabric, taking into consideration channels in the 3D system. For a single channel and for the entire image of woven fabric observed, the approximate volume based on the channel spacing surface area and the angle of channel deviation from the vertical position as well as the very channel length were defined. Various channel spacing surface areas were obtained for the same woven fabrics. The median value of the angle of channel inclination for the woven fabrics tested ranged unit 19.300-36.510. Channel lengths are proportional to the thickness of woven fabric and are greater than the said thickness. The approximate size of the channel volume depends more on the size of the spacing surface area, and to a lesser extent, on the channel length. The method of channel analysis developed allows to refer to a greater diversity of fabric structures and to make greater use of their properties. It is also a prognostic for appropriate programming of voids in woven fabrics to optimise the flow of various media (air, moisture and under special conditions various types of electromagnetic radiation such as IR).
PL
Opracowano program komputerowy do badania struktury i identyfikacji kanałów międzynitkowych w tkaninie w układzie 3D, wykonano adaptację stanowiska komputerowej analizy obrazu oraz opracowano nie destrukcyjną metodę badania kanałów międzynitkowych dla tkanin o małej grubości i małej masie powierzchniowej. Wyznaczono: wysokość kanału, pole powierzchni prześwitu i kąt odchylenia kanału od pozycji pionowej. Wprowadzono współczynnik prześwitów powierzchni tkaniny, który określa stosunek pola powierzchni prześwitów kanałów do całkowitego pola powierzchni tkaniny. Dla pojedynczego kanału oraz dla całego widzianego obrazu tkaniny wyznaczono przybliżoną objętość prześwitów na podstawie ich pola powierzchni, kąta odchylenia kanału od pozycji pionowej i długości kanału. Otrzymano zróżnicowane pola powierzchni prześwitów kanałowych dla tych samych tkanin. Długości kanałów są proporcjonalne do grubości tkaniny i są od niej większe. Przybliżona wielkość objętości kanału zależy w większym stopniu od wielkości pola powierzchni prześwitu, a w mniejszym stopniu od długości kanału. Opracowana metoda stanowi zapowiedź programowania pustych przestrzeni w tkaninie dla optymalizacji przepływu różnych mediów.
EN
In this paper, the strain state of fibres located along the helical line in an extended yarn has been investigated. The slippage and mutual displacement of fibres relative to the yarn for analysis of the strain state of fibres in extended yarn are investigated. It is proposed for expression compressive transverse stress G, in our notation, to use the equation supposed in this work. The stress strain of fibres in extended yarn is examined and a comparison of the stresses between the cross-sectional and longitudinal directions is carried out. It is found that an increase in the twist angle leads to an increase in the compressive transverse stress of fibres in the centre of the yarn. It is also noticed that the axial stress strain depends on the twist angle of the yarn. The results obtained using this relationship are similar to those presented in previous studies.
PL
W pracy badano naprężenia włókien znajdujących się wzdłuż linii spiralnej rozciąganej przędzy. Badano ślizganie i wzajemne przesunięcie się włókien w stosunku do przędzy. W celu określenia poprzecznego naprężenia ściskającego G zaproponowano wykorzystanie równania wyszczególnionego w pracy. Badano naprężenia włókien w rozciąganej przędzy i porównano rozkład naprężeń w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Stwierdzono, że wzrost kąta skrętu prowadzi do wzrostu wartości poprzecznych naprężeń ściskających włókien w części centralnej przędzy. Ponadto zauważono, że wartości naprężeń osiowych włókien zależą od kąta skrętu przędzy. Wyniki uzyskane przy użyciu tych zależności są podobne do przedstawionych w poprzednich badaniach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.