Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka napadu elektrycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem układów napędowych z połączeniem sprężystym. Dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz oceny rozwiązań z zakresu identyfikacji, sterowania i odtwarzania niedostępnych zmiennych i stanu układu dwumasowego.! Omówiono powszechnie stosowany model matematyczny układu dwumasowego z bezinercyjnym połączeniem sprężystym. Zaprezentowano możliwości modyfikacji klasycznej struktury sterowania przez wprowadzenie dodatkowych sprzężeń zwrotnych. Wykazano, że struktury sterowania spotykane w literaturze z regulatorem prędkości typu PI i jednym dodatkowym sprzężeniem zwrotnym można podzielić na trzy grupy o identycznych właściwościach dynamicznych. Przedstawiono oryginalną koncepcję struktury sterowania z regulatorem PI umożliwiającą eliminację wpływu momentu obciążenia na przebieg prędkości maszyny roboczej. Zaproponowano nową metodę projektowania struktury sterowania z regulatorem stanu opartą na prawie dynamicznego wymuszania momentu. Zaprezentowano możliwości zastosowania struktur sterowania z regulatorami o dwóch stopniach swobody. Przeanalizowano dwie algorytmiczne metody odtwarzania niedostępnych zmiennych stanu - obserwator Luenbergera i filtr Kalmana. Przedstawiono wyniki porównawczych badań odpornościowych tych estymatorów. Zaprezentowano oryginalną koncepcję estymatora zmiennych i stanu i i wielkości układu dwumasowego. Przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do odtwarzana parametrów układu dwumasowego. Zaproponowano dodatkową adaptację macierzy kowariancji zakłóceń zmiennych stanu powodującą poprawę jakości estymowanych wielkości. Przedstawiono dwie struktury sterowania adaptacyjnego - sterowanie bezpośrednie i sterowanie pośrednie. Przeprowadzono kompleksową analizę struktury typu MRAS,i bazującą na sygnale prędkości silnika napędowego. W badaniach użyto regulatora rozmytego typu PI oraz ślizgowego regulatora rozmytego. Dowiedziono dużej skuteczności tej struktury w tłumieniu drgań skrętnych w obiekcie o nieznanych parametrach. Opracowano koncepcję adaptacyjnej struktury sterowania wykorzystującej filtr Kalmana zapewniającej poprawną pracę układu napędowego w obecności zmian parametrów sterowanego obiektu. Przedstawiono metody projektowania zaproponowanych struktur oraz dokonano oceny ich przydatności. Dokonano implementacji w czasie rzeczywistym wszystkich przedstawionych układów regulacji na stanowiskach z maszynami elektrycznymi.
EN
In the work the issues related to the control of the electrical drive systems with elastic connections are presented. The critic literature review in the topic of identification, control and non-measurable state reconstruction is included.; The commonly used inertia-shaft-free mathematical model of the drive system with elastic joint is discussed. The ways of modifying the classical cascade structures are presented. It is shown that the nine control structures with the PI speed controller and one additional feedback can be divided into three groups with the same dynamic: properties. The original control structure with a PI controller that enables the effect of load torques to be removed is presented and analyzed. The novel design methodology of the control structure with state controller based on the forced dynamic law is proposed. The two-degree-of-freedom control structures are also discussed. Then two algebraic methods fori the problem of non-measurable state reconstruction are introduced. The robustness analysis of the state estimators for the measurement and parameter noise is carried out. The mathematical model of the original estimator which is able to reconstruct the state variables and values of the two-mass system is presented. In the work the mathematical model of the Kalman filter which is used to estimate not only the states but also parameters of the system is presented. The adaptation algorithm for the covariance matrix Q that improves the quality of the state reconstruction is proposed. Consequently, two adaptive control concepts are introduced, namely the direct and: indirect control (structures; The analysis of the MRAS scheme based only on the driving motor signal is utilized. The PI-type fuzzy logic and sliding-mode controllers are applied. It is shown that the torsional vibrations are damped in the object with unknown parameters. The concept of the adaptive scheme with the K?lman filter is proposed. The design methodology of all shown control structures is demonstrated in the work. The results of the real time implementation of all structures in the laboratory set-up with! DC- and AC-motors are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.