Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyczny system kontroli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Active-adaptive system of electric power system (EPS) modes control, using its ideal (“economic”) mode is suggested. The process of optimal control is constructed in such a manner that EPS current mode by means of control facilities approaches to “economic” mode. Direction, change of EPS current mode parameters are realized for its improvement and they are determined according to the least action principle (LAP). System of automatic control performs optimization actions in the direction, set by LAP, changing parameters of regulation facilities and controlls limitations of EPS mode parameters.
EN
The directions and speed of development of plane avionics systems are determined by three factors: economical consideration, required safety levels, and optimized working conditions for the pilot. This article presents the concept of a system in which the automatic control and stabilization process is effected because of coordinated deflections of trimming surfaces: the rudder, the elevator, and the ailerons. In particular, this article presents the structure of the system in the longitudinal movement steering channel by way of deflection of the trimmer of the elevator. Furthermore, it discusses the results of numerical model simulations, which are compared to the results obtained during in-flight tests. Additionally, this article specifies general technical requirements for the servomechanisms intended for the system class discussed herein. Selection of sufficiently large amplification makes control the plane with relatively small deflections of the trimmer. In particular, relationship between the deflection of the elevator and the deflection of trimmer, view of a tail plane and dimensions of the elevator trimmer, the structure and results of the pitch angle control system and simulation are presented in the article.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie komputerowego systemu sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym. Dzięki zastosowaniu takiego systemu możliwe jest zwiększenie poziomu ochrony zdrowia pracownika poprzez zabezpieczenie go przed warunkami niebezpiecznymi dla jego zdrowia. Jednym z takich czynników zagrażającym zdrowiu pracownika w młynie jest pył zbożowy i mączny. W pracy przedstawiono idee kompleksowego systemu kontrolującego poziom zapylenia w młynie zbożowym. Zastosowanie takiego zintegrowanego systemu powoduje zmniejszenie wpływu czynnika szkodliwego (pyłu zbożowego i mącznego) na zdrowie pracownika.
EN
The main purpose of this work is to present a computer control system for ventilation and dust extraction system in a grain mill. Owing to the use of this system it is possible to increase the health protection level for employees by securing them against conditions hazardous for their health. One of the agents threatening employee's health in a mill is grain and flour dust. The work presents the ideas of a complex system controlling the dustiness level in a grain mill. Using this integrated system allows to reduce the impact of this noxious agent (grain and flour dust) on employee's health.
PL
W wyniku postępu technicznego do eksploatacji zostały wprowadzone kombajny zbożowe z automatyczną regulacją zespołów roboczych. Mając na uwadze problem jakości ziarna siewnego w artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy podstawowych procesów związanych ze zbiorem zbóż kombajnami z automatyczną regulacja zespołów roboczych. Artykuł zawiera również analizę porównawczą jakości pracy kombajnów z oraz bez automatycznej regulacji. Nie ulega wątpliwości, iż przeprowadzone analizy mogą przynieść wymierne efekty ekonomiczne i gospodarcze w wyniku ograniczenia strat ziarna, jak również uzyskania wyższych plonów.
EN
As a result of technical progress, new combine-harvesters with automatic control of working units were introduced for use. In consideration of the problem of quality of seed-grains in the article, an attempt was made to analyse the primary processes related to the harvesting of grains by means of harvesters with automatic control of working units. The article contains also a comparative analysis of the quality of work of combines with and without an automatic control system. Undoubtedly, the completed analyses may bring measurable economic results and contribute to the limitation of grain losses and the obtaining of higher yield.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.