Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asynchronous generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the background and results of numerical simulation and experimental research of a system using auctioneering diodes used to distribute the power of direct current between two power converters operating in parallel. Non-isolated power distribution systems using blocking diodes are used in the ship's electrical power systems, however, they create problems related to control and the possibility of ground faults. Another issue occurring during the operation of this type of systems is the increased heat dissipation. Selected problems related to the operation of the above systems have been identified by means of simulation studies and experiments carried out in a 11 kVA laboratory system and the theoretical basis along with results are provided in the article.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.
EN
The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.
PL
Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.
EN
The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.
4
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące współpracy przekształtnika AC/DC/AC z generatorem asynchronicznym małej mocy zainstalowanym w elektrowni wodnej. Generator asynchroniczny w połączeniu z przekształtnikiem energoelektronicznym umożliwia oddawanie energii do sieci energetycznej lub na wydzieloną grupę odbiorników nawet przy niskich prędkościach turbiny. W artykule przedstawiono wyniki badań generatora i przekształtnika AC/DC/AC w stanach ustalonych, przejściowych oraz podczas rozruchu w przypadku braku napięcia sieci.
EN
The article discusses application of AC/DC/AC converter cooperating with an asynchronous generator in small hydroelectric power plants. The asynchronous generator works with power grid or a separated group of receivers, enabling to generate power even at low speeds of the turbine. The article provides also results of the investigation concerning the functioning of the generator coupled with AC/DC/AC converter in steady and transient states during start-up and voltage decay.
EN
The synthesis of RMS voltage control system in the stator circuit of squirrel cage induction machine based on the linear criterion of "optimum magnitude" by C. Kessler 'a was performed. The squirrel cage induction machine was operating as a generator in autonomous (isolated) network. Induction machine is driven by an induction machine supplied from the inverter, which simulates the low pressure head water turbine. Synthesis process of the control system was supported by experimental studies of this system.
PL
Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Optimum wartości” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana maszyną indukcyjną zasilaną z przemiennika częstotliwości, która symuluje turbinę wodną. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami eksperymentalnymi tego układu. (Układ regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną)
EN
The paper presents synthesis of cage induction motor stator rms voltage control circuit, This machine operates as a generator supplying off-grid customers. It is controlled with the help of linear criterion of "optimum magnitude" suggested by C. Kessler. Induction machine is driven by low-head water turbine of Banki-Michell-Cink type. The synthesis process of the control system has been accompanied by simulation studies of the system.
PL
Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Symetrycznego optimum” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typu Banki-Michella-Cinka. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami symulacyjnymi tego układu.
7
Content available remote Przekształtnik AC/DC/AC w małej elektrowni wodnej
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie przekształtnika AC/DC/AC współpracującego z generatorem asynchronicznym w małych elektrowniach wodnych. Generator asynchroniczny współpracuje z siecią lub wydzieloną grupą odbiorników umożliwiając generowanie energii nawet przy niskiej prędkości turbiny. W artykule przedstawiono również wyniki badań generatora i przekształtnika AC/DC/AC w stanach ustalonych oraz przejściowych podczas rozruchu i zaniku napięcia sieci.
EN
The AC/DC/AC converter cooperating with asynchronous generator in small hydroelectric power plants is discussed in the article. The asynchronous generator cooperates with grid or separated group of receivers enabling to generate energy even at low speed of the turbine. The results of the generator and AC/DC/AC converter investigations in steady and transient states during start-up and voltage decay are discussed in the article.
EN
The paper presents a squirrel-cage induction machine operating as a generator principally designed for use in small wind and hydroelectric power stations. The main advantages of such a generator are its high reliability, low price and costs of operation and maintenance. The asynchronous generator coupled to the grid through the AC/DC/AC converter is capable of generating energy even at low turbine speed. The results of investigations on the AC/DC and DC/AC converters controlled by linear and nonlinear current regulators are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono generator zbudowany z maszyny indukcyjnej klatkowej szczególnie predestynowanej do zastosowania w małych elektrowniach wiatrowych i wodnych. Zaletą takiego generatora jest wysoka niezawodność, niska cena i koszty eksploatacji. Generator asynchroniczny sprzęgnięty jest z siecią poprzez przekształtnik AC/DC/AC umożliwiający generowanie energii nawet przy niskiej prędkości turbiny. W artykule przedstawiono również wyniki badań przy sterowaniu przekształtników AC/DC i DC/AC z liniowymi i nieliniowymi regulatorami prądu.
EN
The squirrel-cage induction machine operated as generator especially predestined to use in small wind and hydroelectric power stations is discussed in the article. The main advantages of such generator are high reliability, low price and costs of system exploitation. The asynchronous generator coupled with net by the AC/DC/AC is able to the energy generation even at low speed of the turbine. The results of the AC/DC and DC/AC converters controlled by linear and nonlinear current regulators investigations are discussed in the article.
EN
A multipolar contactless doubly-fed asynchronous generator is considered where the primary and secondary generation windings are arranged on the teeth of the stator, while the rotor is tooth-like and without windings. Analytical treatment of such a generator has been performed and the basic equations that allow the parameters and performance of the machine to be calculated in generation mode of operation have been obtained. The results of experimental investigations are presented for the physical model of the generator and comparison with the calculation data is given.
EN
In this paper the use of genetic algorithm methods for the parameter identification of asynchronous generator ventilating network is presented. The problem of ventilating network design is that many empirical parameters are used. It result in various results obtained from experimental measurements and simulations of ventilating network. The genetic algorithm was used for identification of empirical parameters to optimise simulation results in relation to the experiment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.