Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  armator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został sposób zarządzania jednostka pływającą z punktu widzenia armatora.
EN
Ship management from the point of view of the shipowner is to lead to the full implementation of the transport chain. From the point of view of the ship's captain, it is not only the implementation of the transport chain, but also the responsibility for safety and human life.
2
Content available remote Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim w 2015 roku
PL
Już pod koniec 2014 roku było wiadomo, że rok 2015 będzie okresem wstrząsów. Ilość inwestycji w polskich portach, spadające stawki frachtowe z Dalekiego Wschodu i hegemonia dwóch aliansów G6 i M2, stały się znakiem rozpoznawczym tego roku i wyznaczyły trend na kolejne lata. W artykule dokonano analizy i podsumowania wyników obrotów kontenerowych wybranych portów Morza Bałtyckiego w 2015 roku.
EN
At the end of 2014 it was clear that 2015 will be a period of shock . The amount of investment in Polish ports, falling freight rates from the Far East and the hegemony of the two alliances G6 and M2, have become a hallmark of this year and have set the trend for the coming years. The article analyzes and summarizes the results of container turnover selected ports of the Baltic Sea in 2015.
PL
W artykule przedstawiono historię statku pasażerskiego s.s. „Kaiser Wilhelm der Groesse” zbudowanego pod koniec XIX wieku w Stoczni Szczecińskie Vulcan w Szczecinie. Opisano rozwój ówczesnej stoczni Szczecińskiej Vulcan w Szczecinie oraz wpływ na rozwój dyrektora Roberta Zimmermanna. Przedstawiono genezę złożenia przez armatora NDL zamówienia w Szczecinie oraz dane techniczne nowo zbudowanego statku. Na koniec opisano sukcesy statku pasażerskiego s.s. „Kaiser Wilhelm der Groesse” oraz trzykrotne zdobycie przez niego trofeum „Błękitnej Wstęgi Atlantyku”.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
960--967, CD 2
PL
W artykule przedstawiono narzędzia wykorzystywane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku w aspekcie spełnienia wymagań Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statku i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu – ang. International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. Celem Kodeksu jest zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom lub utracie życia oraz zapobieganie degradacji środowiska morskiego wraz z zasobami. Jednym z głównych wymagań tego międzynarodowego dokumentu jest opracowanie przez Armatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ang. Safety Management System oraz wdrożenie jego postanowień u Armatora jak i na jego statkach.
EN
The article presents ensuring of a safe operation of a vessel in terms of meeting the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. The objectives of the Code are to ensure safety at sea, prevention of human injury or lossof life and avoidance of damage to the environment. The fundamental requirement of this international document is the development by the Company Safety Management System and the implementation of its provisions in the shipping business and on ships.
5
Content available remote Z historii żeglugi odrzańskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku
PL
[...] Żegluga śródlądowa, będąca najwydajniejszym środkiem transportu, straciła na znaczeniu gdy pojawiły się koleje. Budowano je najczęściej w kierunkach, gdzie istniały już silne potoki ładunków, a więc wzdłuż rzek. Znaczniejszy wzrost przewozów drogami wodnymi zaczął znów występować w Niemczech od połowy lat siedemdziesiątych XIX w. Chciałbym tutaj przedstawić przemiany w żegludze odrzańskiej, następujące w tym okresie, w zakresie techniki, organizacji przewozów i przedsiębiorstw armatorskich, gdy wprowadzono na szerszą skalę statki parowe. Nie została tu uwzględniona żegluga poniżej Szczecina, ze względu na odmienny charakter rozwoju. [...]
EN
The great role for the development of the Oder navigation was played by the state programm of renowed the inland navigation. The inland navigation as a field of free competition was seen as the counterbalance for the state railways. The sails were continually being replaced by steam tug boats. The mechanization of navigation and modernization of ports was the answer to the growing demand and the necessity to face the competition of railways but also create cooperation with them. The new shipping companies, most of them in Wrocław, were created in the eighties. These companies dominated the navigation on the Odra River.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.