Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amortyzator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Majority of modern cars are equipped with standard suspension systems with hydraulic shock absorbers. They are reliable elements, but came to the limit of their possibilities to ensure reasonable level of vibration accelerations, when cars became lighter and diameters of the wheel rim and tires has big diameter. This paper provides possible solution for the modern car suspension systems with controlled damping and self-powering service and data transmission. Such dampers implements smart liquid and electrically realized damping force control. This paper focused on electrical properties of this type of shock absorbers. Provided experimental research use shock absorber – energy harvester of new design. All experiments performed on shock machine using produced by authors prototype of original design. Energy gaining performed using three similar prototypes with ferro-nanomagnetic liquid, permanent magnet core and ferromagnetic steel core. Obtained results provided in the graphical form as electric gain with open circuit and loaded by electric load.
PL
Większość nowoczesnych samochodów jest wyposażona w standardowe układy zawieszenia z hydraulicznymi amortyzatorami. Aktualnie stosowane amortyzatory są niezawodne, jednak nie umożliwiają dalszego rozwoju w odniesieniu do znacznych wartości przyśpieszeń drgań w lekkich samochodach o dużych średnicach felg i opon. Artykuł przedstawia nowe możliwości rozwiązań w nowoczesnych układach zawieszenia z kontrolowanym tłumieniem, autonomicznym zasilaniem oraz monitoringiem. Zaproponowane tłumiki zapewniają inteligentne, elektrycznie sterowaną siłę tłumienia. W pracy skupiono się na właściwościach elektrycznych zaproponowanych amortyzatorów cieczowych. Do badań eksperymentalnych wykorzystano opracowany przez autorów prototyp amortyzatora, a eksperymenty przeprowadzono na maszynie uderzeniowej. Pozyskiwanie energii z amortyzatora zrealizowano przy użyciu trzech podobnych prototypów z cieczą z nanocząstkami magnetycznymi na bazie żelaza, rdzeniem z magnesem trwałym i rdzeniem ze stali ferromagnetycznej. Uzyskane wyniki przedstawiono jako uzyskaną energię elektryczną zarówno w układzie z otwartym obwodem, jak i obciążeniem elektrycznym.
EN
This paper investigates cylindrical samples made of vacuum packed particles. Such structures are composed of granular media placed in a hermetic encapsulation where, in the final stage, a partial vacuum is generated. The main advantage of such a structure is that the underpressure value makes it possible to control the global physical properties of granular systems. Materials with various grains are analyzed in the paper. A modified Bouc-Wen hysteresis model is adopted to describe the nonlinear properties of the tested specimens. To identify the model parameters, a genetic algorithm is applied. The proposed model is found to be in good agreement with the experimental data.
EN
Vehicle speeds have increased due to improved road condition. However, this increased speed can result in high energy collisions. Recently, a vehicle occupant in South Korea was killed by a fragment ejected from a concrete median barrier that was struck by a vehicle. The current design impact level of a concrete median barrier (CMB) is SB5-B (270 kJ). However, the impact level of the mentioned accident was estimated as over SB7 (2300 kJ). In the present work, a series of numerical analyses was conducted to reduce the fragmentations of CMB due to impact. Field test were utilized to verify the newly developed model of CMB in impact events. The wire-mesh reinforcements and increment of the cross section were considered as design modifications. In particular, a special device to absorb a significant collision energy has been developed without a dramatic increase in construction cost. This device consists of an empty space around the dowel bars which fix the barrier to the foundation. The empty space allows the dowel bars to deform to absorb collision energy. The performance of the new concrete median barrier equipped with the shock absorbing devices was verified by using carefully designed field test data.
EN
This article presents results of tests of the effect exerted by technical condition of shock absorbers on the braking efficiency of an automotive vehicle. The tests were conducted using Fiat Seicento featuring front shock absorbers which enabled shock-absorbing fluid-level adjustment. The tests comprised measurements conducted on the shock absorbers in four states, i.e. the nominal state with the fluid level at 100%, with shock-absorbing fluid levels of 25%, 50% and 75% as well as with the fluid tank completely empty (0%). Road tests of braking efficiency were conducted on cobbled pavement by means of a decelerometer.
EN
The article provides a discussion on oscillatory methods used for technical condition assessment of shock absorbers in automotive vehicles, focusing primarily on free vibration methods. It comments on results of simulation studies of a simple two-mass model conducted by application of a pulse input function. Results of experimental tests have also been provided in the paper. The foregoing tests consisted in recording of accelerations of the body of an automotive vehicle equipped with a shock absorber enabling simulation of shock absorbing liquid leakage. The follow-up analyses were conducted to establish the decrement of damping as well as the damping coefficient.
PL
W artykule opisano metody drganiowe stosowane w ocenie stanu technicznego zawieszenia pojazdu samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem metody drgań swobodnych. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla prostego modelu dwumasowego przy wykorzystaniu wymuszenia impulsowego. Zaprezentowano również wyniki badań eksperymentalnych. Badania te polegały na rejestracji przyśpieszeń drgań nadwozia pojazdu samochodowego wyposażonego w amortyzator umożliwiający zasymulowanie wycieku płynu amortyzatorowego. W ramach analiz wyznaczono dekrement tłumienia oraz współczynnik tłumienia.
EN
In this article an attempt to diagnose damage to the shock absorbers of a passenger car during road operation with the use of vibration response measurement has been described. Accelerometers were mounted on the body - sprung mass. Based on the recorded signals, FFT and Cross-Spectrum graphs were prepared. The test was performed for several variants shock absorber damage. The single-number index of vibration amplitude increase, in the range of resonance frequency, was calculated, based on spectrum analysis. The results are shown as graphs and tables, for different damage types. The realization of measurement and adopted method of damage diagnosis are described.
PL
W pracy przedstawiono i opisano próbę diagnozowania uszkodzenia amortyzatorów w samochodzie osobowym przy użyciu odpowiedzi z czujników drgań podczas jazdy. Czujniki zamontowane były na nadwoziu - na masie resorowanej. Na podstawie zebranych sygnałów z czujników drgań wyznaczono widma drgań FFT odpowiedzi oraz widma krzyżowe. Badania wykonano dla kilku różnych wariantów uszkodzeń amortyzacji. Na podstawie analizy widm przyjęto jednoliczbowy wskaźnik obrazujący wielkości wzrostu amplitudy w obszarze częstotliwości rezonansowej. Wyniki przedstawiono w formie wykresów i tabel dla poszczególnych rodzajów uszkodzeń amortyzatorów. Opisano przebieg wykonanych pomiarów oraz przyjętą metodę diagnozowania uszkodzenia amortyzatorów.
PL
W artykule omówiony został problem badania właściwości lepko-sprężystych elementów zawieszenia pojazdów. Dobór właściwej charakterystyki zawieszenia pojazdu ma zasadnicze znaczenie, nie tylko dla komfortu jazdy, ale również dla bezpieczeństwa. Obecnie stosuje się coraz szerzej zawieszenia regulowane, gdzie sztywność elementów jest dobierana indywidualnie w zależności od warunków jazdy. Niezbędna jest więc znajomość właściwości tłumiących, lub inaczej lepko-sprężystych, poszczególnych elementów składowych zawieszenia. Jednym z rozwiązań stanowiska do wyznaczania tych właściwości, jest rozwiązanie przedstawione w tym artykule. Prezentowane stanowisko składa się z dwóch zasadniczych części: elektromechanicznej (napędowej) oraz pomiarowej (tory pomiarowe). Wykonano na stanowisku przykładowe badania i dokonano analizy przy wykorzystaniu środowiska obliczeniowo-analitycznego sygnałów otrzymanych z torów pomiarowych. W tym przypadku zastosowano oprogramowanie LabView oraz Matlab.
EN
In this paper results of tests of vertical dynamic wheel loads due to changes of suspension damping level are presented.This research allows to calculate a viscoelastic properties of suspension elements such as dampers and shock absorbers.These elements are essential for drivers comfort and moreover for their safety.At the test stand presented in this work, the changes of damping level were performed using semi-active shock absorbers.Article presents suspension goals, methods of test with information about used apparatus and sensors. At the end of article, the results in the form of characteristics, are presented and interpreted using LabView and Matlab software.
8
Content available remote Hydropneumatyczne zawieszenie pojazdu gąsienicowego z amortyzacją cierną
PL
W artykule przedstawiono koncepcje hydropneumatycznego zawieszenia pojazdu gąsienicowego opartego o zespół cylindra hydropneumatycznego i amortyzatora ciernego zintegrowanego z piast wahacza. Omówiono przeznaczenie, konfigurację , budowę pojedynczego zespołu zawieszenia oraz kinematykę i koncepcję budowy układu zawieszenia pojazdu gąsienicowego.
EN
The paper presents the concept of a hydropneumatic suspension of a tracked vehicle based on the hydropneumatic cylinder arrangement and friction damper integrated with the suspension arm holder. The purpose, configuration, design of single suspension unit and the kinematics and design concept of the suspension system of a tracked vehicle are discussed.
EN
The numerical calculations results of torsional vibration of the multi-cylinder crankshaft in the serial combustion engine (MC), including a viscous damper (VD), at complex forcing, were shown. In fact, in the MC case the crankshaft rotation forcings spectrum is the sum of harmonic forcing whose amplitude can be compared with the amplitude of the 1st harmonic. A significant impact, in the engine operational velocity, on the vibration damping process of MC, may be the amplitude of the 2nd harmonic of a forcing moment. The calculations results of MC vibration, depending on the amplitude of the 2nd harmonic of the forcing moment, for the first form of the torsional vibration, were shown. Higher forms of torsional vibrations have no practical significance. The calculations assume the optimum damping coefficient VD, when the simple harmonic forcing is equal to the base critical velocity of the MC crankshaft.
10
EN
This paper describes the influence of shock absorbers' technical condition on the vehicle braking process on two types of surface with the Anti-Lock Braking System activated and deactivated. During each of the road tests the vehicle stopping distance, the braking deceleration, and the force applied on the brake pedal were determined. The test plan includes various road surfaces and technical conditions of shock absorbers. The established characteristics of the stopping distance and the deceleration allow the determination of the relations between the technical condition of the shock absorbers, the road surface, and the efficiency of the braking system. In addition, this paper presents the principle of operation of the Anti-Lock Braking System, which is one of the basic active safety systems.
PL
W pracy określono wpływ stanu technicznego amortyzatorów na proces hamowania pojazdu na dwóch rodzajach nawierzchni, przy aktywnym oraz zdezaktywowanym układzie ABS. Podczas każdej z prób drogowych określane były droga hamowania pojazdu, opóźnienie hamowania oraz siła nacisku na pedał hamulca. W planie badań uwzględniono różne stany nawierzchnie drogi i stany techniczne amortyzatorów. Wyznaczone charakterystyki drogi hamowania i opóźnienia pozwalające na identyfikację zależności pomiędzy stanem amortyzatorów, nawierzchnią drogi, a skutecznością funkcjonowania układu hamulcowego. W pracy przedstawiono również zasadę działania układu ABS, który jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa czynnego.
11
Content available remote Multi-objective model-based design optimization of hydraulic shock absorbers
EN
This paper presents the multi-objective optimization process of a hydraulic damper design based on its interdisciplinary meta-model considering both the properties of a damper and of the testing equipment used for the purpose of design criteria verification, and in particular the tolerance band criterion of damping force characteristics, the criterion of maximum permissible vibration level expressed with the piston rod acceleration and the criterion of fatigue durability for the damper’s hydraulic valve system. The meta-model of a damper and a testing bench include the following models: mechanical model, hydraulic model, electro-hydraulic model and valve system fatigue durability model. The multi-objective optimization method provides an optimal solution by means of Pareto frontier. Furthermore, all potential feasible solutions are ranked according to additional customer preferences to select the most suitable ones. The proposed method is intended to be used to determine the best starting point in a new shock absorber design process.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4392--4397, CD 1
PL
Głównym celem pracy jest metodyka identyfikacji parametrów prawa Perzyny dla cieczy magnetoreologicznej. Estymowany model został zastosowany do symulacji numerycznych, która pozwoliła na opis zachowania cieczy magnetoreologicznej w szczelinie pracującego urządzenia. Porównane wyniki symulacji numerycznych i z danymi eksperymentalnymi potwierdzają metodę identyfikacji parametrów modelu lepkoplastycznego dla badanej cieczy MR.
EN
The main aim of this work is the parameters identificaton methodology of the Perzyna model for magnetorheological fluid. Identified model was used to develop the simulations that verifie the proposed mathematical model which describes the behaviour of an MR fluid in the operating gap of a machine’s head, with data derived from performed experiments.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4382--4391, CD 1
PL
Głównym celem pracy jest analiza właściwości cieczy magnetoreologicznej w eksploatacyjnych warunkach pracy amortyzatora, zrealizowana na podstawie danych eksperymentalnych. Zakres badań został ograniczony do amortyzatora LORD RD 1005-3. Na podstawie wykonanych eksperymentów, wyznaczono m.in. umowną granicę plastyczności oraz maksymalne naprężenia ścinające analizowanej cieczy MR, z uwzględnieniem zmiennej prędkości ścinania, natężenia prądu elektrycznego płynącego w solenoidzie. Przeprowadzona analiza właściwości cieczy MR może zostać wykorzystana w estymacji parametrów modeli lepkoplastycznych.
EN
The main aim of this work is an analysis of properties of a magnetorheological fluid, in operational conditions of a damper’s work. The scope of research has been limited to one device: LORD RD 1005-3 shock absorber. On the basis of performer experiments, it has been estimated i.e.: the conventional yield point and the maximum shear stress of analyzed MR fluid, including variable shear rate, intensity of current flowing in a solenoid. The analysis of MR fluid properties can be used in the estimation of parameters of the viscoplastic models.
EN
The so-called squeeze flow involves a magnetorheological (MR) fluid sandwiched between two planar surfaces setting up a flow channel. The height of the channel varies according to a prescribed displacement or force profile. When exposed to a magnetic field of sufficient strength MR fluids develop a yield stress. In squeeze-mode devices the yield stress varies with both the magnetic field magnitude and the channel height. In this paper an unsteady flow model of an MR fluid in squeeze mode is proposed. The model is developed in Ansys Fluent R16. The MR material flow model is based on the apparent viscosity approach. In order to investigate the material's behaviour the authors prepared a model of an idealized squeeze-mode damper in which the fluid flow is enforced by varying the height of the channel. Using mesh animation, the model plate is excited, and as the mesh moves, the fluid is squeezed out of the gap. In the simulations the model is subjected to a range of displacement inputs of frequencies from 10 to 20 Hz, and local yield stress levels up to 30 kPa. The results are presented in the form of time histories of the normal force on the squeezing plate and loops of force vs. displacement (velocity).
15
Content available remote Optimization of wheel suspension dampers in off-road rally car
EN
Paper regards a performance increase of an actual off-road (4x4) rally car (FIA–T1) through multiobjective optimization of damping characteristics of wheel suspensions in the car model with 7 degrees of freedom. Focus is put to find the dampers setup enabling for fast and comfortable passing over road unevennesses of a bump (“hopa”) and a wave type. The optimization problem is defined with up to 8 design variables, describing damping characteristics, and two contradictory objectives regarding car performance and driver comfort. Tuning possibilities of damper valve systems enabling changes of 1 to 4 settings are compared. The formulated optimization algorithm aids finding the best setup of rally car for a given road type and it reduces expensive road tests and trial&error methods.
PL
Artykuł obejmuje zwiększanie osiągów rzeczywistego samochodu terenowego (4x4), wykorzystywanego w rajdach, poprzez wielokryterialną optymalizację charakterystyk tłumienia zawieszeń kół w modelu dynamiki o 7 stopniach swobody. Wykazano możliwość zwiększenia prędkości i komfortu kierowcy podczas pokonywania nierówności drogi typu garb (hopa) oraz fala. Problem optymalizacji jest opisany przez 8 zmiennych decyzyjnych opisujących nieliniowe charakterystyk amortyzatorów na obu osiach samochodu. Jako funkcje celu sformułowano sprzeczne wymagania dotyczące osiągów samochodu i komfortu podróży załogi rajdowej. Porównano wyniki optymalizacji przyjmując różne rozwiązania regulacji sił tłumienia w amortyzatorach.
16
Content available remote Ocena możliwości zwiększenia wiarygodności i końcowych wyników testu EUSAMA
PL
Artykuł dotyczy diagnozowania amortyzatorów metodą EUSAMA, ze szczególnym uwzględnieniem sił tarcia w zawieszeniu pojazdu. Przedstawione są tutaj wyniki pomiarów tego rodzaju oporów w dwunastu samochodach osobowych. Zasadniczy fragment pracy poświęcony jest symulacjom komputerowym testu EUSAMA z wykorzystaniem nieliniowego modelu "ćwiartki" pojazdu. Omówiona jest struktura ogólna tego oryginalnego odwzorowania oraz jego formalny opis. Obliczenia numeryczne poprzedza udana weryfikacja eksperymentalna autorskiego modelu. Ocena metody EUSAMA dokonywana jest przede wszystkim na podstawie badań symulacyjnych. Analizowane są końcowe wyniki prób przy zmianach tłumienia wiskotycznego oraz tarcia suchego w zawieszeniu samochodu. Rezultaty badań symulacyjnych poddane są także częściowej weryfikacji eksperymentalnej, która i w tym przypadku wypada pozytywnie. Końcowy fragment artykułu ma aspekt praktyczny i zawiera propozycję korekcji wyniku próby EUSAMA ze względu na zakłócający wpływ tarcia suchego w zawieszeniu samochodu.
EN
The article focuses on diagnosing the shock absorbers using the EUSAMA method, with a particular emphasis on the friction forces in the vehicle suspension. The measurement results of such resistances in twelve passenger cars are shown here. The main fragment of the paper is devoted to the computer simulation of EUSAMA test using non-linear “quarter-car” model. Overall structure of the original model and the formal description are discussed. The numerical computations are preceded by a successful experimental verification of the author’s model. The EUSAMA method assessment is made primarily on the basis of simulation studies. Final results of tests in view of the changing viscous damping and dry friction in the car suspension are analysed. The simulation tests results are also subject to partial experimental verification which also in this case has a favourable outcome. The final part of this dissertation has a practical aspect and contains a proposal to correct the EUSAMA test result due to the distorting effects of dry friction in the car suspension.
PL
Artykuł przedstawia problematykę badań zawieszenia samochodu osobowego, a w szczególności wpływu sposobu ustawienia samochodu na stanowisku kontrolnym na wyniki realizowanych pomiarów. Wyniki prac wskazują, że w niektórych przypadkach urządzenia pomiarowe wykazują związek pomiędzy sposobem ustawienia pojazdu a rezultatami pomiarów, który może mieć znaczenie na ocenę stanu technicznego pojazdu oraz na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EN
The article presents the problem of a passenger car suspension testing, especially focusing on the impact of the car position on the test stand on the performed measurements’ results. The research indicate that in case of one of popular testing devices there is a significant relationship between the way the vehicle stands and the results of measurements. Such situation may be relevant to the evaluation of the technical condition of the vehicle and can affect the road safety.
EN
This article contains a short description of available diagnostic methods according to which the technical condition of car shock absorbers is analysed. In Polish diagnostic stands, the devices operating based on Eusama method are commonly used. This method has many advantages, but it also has certain limitations about which the analyst should know. The paper presents the analysis showing how the failure to observe the accepted in regulations way of examining influences the value of damping of shock absorbers.
PL
Niniejszy artykuł zawiera krótki opis dostępnych metod diagnostycznych według których analizowany jest stan techniczny amortyzatorów samochodowych. W polskich stacjach diagnostycznych powszechnie wykorzystuje się urządzenia działające w oparciu o metodę Eusama. Metoda ta ma wiele zalet ale posiada również pewne ograniczenia, o których diagnosta powinien wiedzieć. W pracy dokonano analizy jak niedostosowanie się do przyjętego przepisami sposobu badania wpływa na wartość tłumienia amortyzatorów.
EN
The paper offers analysis of the effect of different types of tyres and tyre inflation pressure on the measurements of shock-absorber efficiency. Testing was carried out in accordance with the EUSAMA method for testing shock-absorbers' efficiency using test stand "Safeline 400/800". Literature review presents a survey of the most up-to-date studies regarding the topic under consideration in this particular paper. For the purpose of research, heavily used summer tyres and slightly worn winter tyres were selected. The effect of air pressure in tyres (varied in range of [1.6 ... 3.0] bar) on the variation of shock-absorber efficiency has been assessed. The correlation between vibration inducing platform and vertical acceleration of the wheel has been examined. Findings obtained through research are depicted graphically. Results about shock absorbers efficiency variation because of the tyres types and pressure and wheel's replication of the vertical acceleration of the vibrating test plate are summarized and conclusions are drawn at the end.
PL
W artykule opisano pokrótce rolę amortyzatorów ciernych w konstrukcji bębnowej maszyny wirnikowej na przykładzie klasycznej pralki domowej oraz ich wpływ na przenoszenie wibracji między bębnem a podstawą urządzenia. W dalszej części artykułu opisano możliwości zastosowania amortyzatorów ciernych o zmiennej sile tłumienia w celu dostosowania siły tłumienia do aktualnych warunków pracy urządzenia. W artykule zaproponowano autorską konstrukcję tłumika ciernego o regulowanej sile tłumienia za pomocą silnika prądu stałego. Przestawiono analizę transmisji siły w konstruowanym tłumiku oraz zaproponowano metodę sterowania. W artykule zweryfikowano założenia konstrukcyjne oraz wytrzymałość kluczowych elementów. Zaproponowany amortyzator może być stosowany w celu minimalizacji drgań obudowy bębnowych urządzeń wirnikowych.
EN
Article describes shortly the role of friction dampersin construction of drum type rotating machines based as an example on the classic domestic washing machine. The phenomenon of force transmission between rotating drum and device chassis was also included. The applicability of friction force dampers with variable force regulation has been also described in order to adjust the optimal amount of attenuation force based on actual working condition of device. Articles presents author’s design friction damper with variable damping force using electromechanical method based on the DC motor. The force transmission analysis in designed construction has been presented and the method of force controlling has been proposed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.