Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the study SEM, EDS, TEM and UV-vis analysis were used to investigate the biosorption, bioaccumulation and bioprecipitation/bioreduction of silver by freshwater green alga Parachlorella kessleri and to shed light on the reasons of biological silver nanoparticle production. When dead biomass of P. kessleri was used for silver removal, majority of silver (75%) was removed within 2 min. Biosorption was probably the main mechanisms responsible for Ag+ ions removal from aqueous solutions. However, when behaviour of living biomass in the presence of silver ions was studied, the decrease of silver concentration was slower (68% within 24 hours) with subsequent increase of silver concentration in the solution and extracellular formation of silver nanoparticles. The formed AgNPs exhibited a lower toxicity against tested organisms. Algal cells probably used the formation of nanoparticles combined with rapid biosorption as detoxification mechanisms against silver toxicity. Bioaccumulation inside the cells played only a minor role in the detoxification process.
PL
W badaniu wykorzystano analizę SEM, EDS, TEM i UV-vis do zbadania biosorpcji, bioakumulacji i bioprecypitacji/bioredukcji srebra przez słodkowodną zieloną algę Parachlorella kessleri i rzucenia światła na przyczyny biologicznej produkcji nanocząstek srebra. Gdy do usunięcia srebra użyto martwej biomasy P. kessleri, większość srebra (75%) usunięto w ciągu 2 minut. Biosorpcja była prawdopodobnie głównym mechanizmem odpowiedzialnym za usuwanie jonów Ag+ z roztworów wodnych. Jednakże, gdy badano zachowanie żywej biomasy w obecności jonów srebra, spadek stężenia srebra był wolniejszy (68% w ciągu 24 godzin) z późniejszym wzrostem stężenia srebra w roztworze i zewnątrzkomórkowym tworzeniem nanocząstek srebra. Utworzone AgNP wykazywały mniejszą toksyczność wobec badanych organizmów. Komórki glonów prawdopodobnie wykorzystywały tworzenie nanocząstek połączonych z szybką biosorpcją jako mechanizmów detoksykacji przeciwko toksyczności srebra. Bioakumulacja wewnątrz komórek odgrywała tylko niewielką rolę w procesie detoksykacji.
EN
Algal inhibiting materials were synthesized by the co-impregnation method. Cerium was taken as an algal inhibiting agent with copper/sepiolite utilized as the carrier. The algal growth inhibition was assessed based on the form of presence and distribution of Cu2+ and Ce3+ ions on the surface of sepiolite using X-ray diffraction (XRD) and SEM analysis. The results indicate that at 5 wt. % Cu content, 0.8 wt. % Ce and after heat treatment at 400 °C, the materials exhibit the best algal inhibiting capacity of 83.11%.
3
Content available remote Wytwarzanie ekstraktu z biomasy makroglonów do produkcji kosmetyków
PL
Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formalnych, umożliwiających zastosowanie ekstraktu dla celów komercyjnych, w tym jako składnika preparatów kosmetycznych.
EN
A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
4
Content available Algi – przyszłość z morza
PL
Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a także β- karoten i karotenoidy. Ze względu na swój bogaty skład chemiczny, biomasa glonów znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Preparaty z alg, stosowane jako suplementy diety i składniki środków upiększających, cechuje wysoka czystość chemiczna i efektywność działania. Do najlepiej poznanych polisacharydów alg należą: agar oraz alginian. Ponadto, prowadzone są badania dotyczące zastosowania alg jako źródła alternatywnej energii w postaci biopaliw, a także w procesie oczyszczania ścieków.
EN
Algae are photosynthetic prokaryotic or eukaryotic organisms. Their cells contain amino acids, vitamins, minerals, essential fatty acids, aosain, polyphenols, a potent moisturizing acids, polysaccharides, which are stimulating blood circulation, β-carotene and carotenoids. With such a rich chemical composition, biomass of algae has been used in food, pharmaceutical and cosmetic industries. Preparations of algae used as dietary supplements and beauty measures are characterized by high chemical purity and effectiveness. The best known algal polysaccharides are: agar and alginate. In addition, there is a research conducted on the use of algae as an alternative source of energy in the form of biofuels as well as in waste water treatment.
5
EN
This paper presents the most frequently occurring cases of cement paste corrosion caused by living organisms. Concrete is exposed to the effects of corrosive factors. One of the factors which cause corrosion are living organisms. The key role is played by bacteria, algae, fungi, lichen. The role of microorganisms is essential in the destructive processes. The enzymes and metabolites secreted by microorganisms contribute to the destruction of the material by dissolution, hydrolysis, crystallization of the products of corrosion. Also, the settlement of microorganisms on the surface of a material, the biofilm effect, may lead to the processes of destruction.
6
Content available remote Grzyby i glony w obiektach budowlanych
PL
Myli się ten, kto myśli, że z grzybami ma do czynienia tylko jesienią, kiedy zbiera je w lesie, a z glonami tylko podczas czyszczenia akwarium. Grzyby i glony są wszędzie wokół nas i choćbyśmy nie wiem jak starannie dbał o użytkowane przez nas budynki, to i tak z pewnością są one pełne pożywki dla tego typu organizmów.
EN
The article deals with the early stages of research by Jozef Tomasz Rostafinski (1850-1928), one of the greatest Polish biologists, a well-known botanist and humanist. Presented in the article is the correspondence between Rostafinski. and his friend and teacher, the French scientist Jean Baptiste Edouard Bornet (1828-1911). This correspondence is of great value for the assessment of Rostafihski's early research on algae. The correspondence is stored at a library at the Laboratory of Cryptogamy (PC) of the National Museum ofNaural History (MNHN), consituting a small but homogenous and very interesting collection. It consists of eleven well-preserved manuscripts in the French language, which are kept among the materials connected with Edouard Bornet. The letters in the correspondence concern a number of topics, including scientific ilysis, descriptions of J. Rostatinski research on algae, numerous questions connected h Laminariaceae, as well as other issues, relating to Rostafitiski's friend, E. Janczewski, the Villa Thuret in France, and to the problems with his'mail that Rostatinski expended in March 1876. It is well known that a major study by Rostafinski was lost and disappeared before publication - the study in question was a large monograph of the Laminariaceae family of algae, which earned Rostafinski a gold medal in a competition organized by the Royal Academy of Sciences in Brussels in 1877. A new trace of the monograph can be iind in his letters to Bornet, in which there is reflected a fragment of an authentic report the algae research. The letters also contain references of the work of other scientists, e.g., G. Thuret 817-1875), E. Janczewski (1846-1918), A. de Bary (1831-1888), A. de Jolis 823-1904) and M. Woronin (1838-1903). The current article forms part of a research project sponsored by the French government. The author of the article would like to express her gratitude to Dr. P. Daszkiewicz, r. D. Lamy, Prof. J.-M. Drouin, Prof. B. de Reviers and Mr. F. Bouzzat.
9
Content available remote Grzyby i glony na ocieplonych fasadach
PL
W artykule przeanalizowane zostały przyczyny pojawiania się glonów i grzybów na ocieplonych fasadach. Zostały także podane sposoby zapobiegania pojawianiu się nalotu organicznego oraz możliwości naprawy. Według autora, fasady należy pokrywać powłokami maksymalnie nieatrakcyjnymi dla glonów i grzybów. W przypadku, gdy na obiekcie pojawiły się glony i grzyby, należy: w miarę możliwości całkowicie usunąć nalot, powierzchnie pokryte nalotem pomalować jeden do dwóch razy roztworem środka dezaktywującego oraz pomalować fasadę glono- i grzybobójczą farbą fasadową.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.