Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agrofag
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono przykład systemu eksperckiego (doradczego) „Agrofagi roślin sadowniczych” w ochronie roślin sadowniczych. Ze względu na to, że tego rodzaju systemy powinny być dostępne dla większej liczby użytkowników, zastosowano rozproszony system technologii klient-serwer. Interfejs systemu wykonano wykorzystując standardowy język opisu stron internetowych – HTML (HyperTekst Markup Language) wraz ze skryptami CSS (Cascade Style Sheets). Dynamiczne aspekty działania stron zrealizowano za pomocą języka PHP (PHP HypertextnPreprocessor), a podstawową bazę danych zaimplementowano w oparciu o system zarządzania bazą danych MySQL.
EN
The paper presents an example of the expert system (advisory) „Pests of fruit plants” in the protection of fruit plants. Due to the fact that such systems should be available to a larger number of users, the system uses a distributed client-server technology. The system interface is made using a standard description language websites – HTML (hypertext markup language), together with scripts CSS (Cascade Style Sheets). Dynamic aspects of the party were accomplished using PHP (PHP HypertextnPreprocessor), and the primary database is implemented based on database management system MySQL.
2
Content available Straty plonu a próg opłacalności ochrony zbóż
PL
Przedstawiono symulację kosztów chemicznej ochrony pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia jarego i owsa, w aspekcie zastosowanych technologii produkcji. W symulacji uwzględniono zróżnicowaną powierzchnię uprawy wynoszącą 1, 5 i 25 ha, przyjmując średnie plony oraz ceny produktów i środków produkcji z 2010 roku. Stwierdzono, że najwyższe koszty środków ochrony roślin były w przypadku pszenicy ozimej w wysokości 246,23 zł*ha-1, a najniższe w przypadku owsa w wysokości 116,35 zł*ha-1. Najniższy próg opłacalności odnotowano w przypadku pszenicy ozimej, a najwyższy w przypadku owsa.
EN
The work presents simulation of costs incurred for chemical protection of winter wheat, rye, spring barley and oats in the aspect of employed production technologies. The simulation considers diversified cultivation area of 1, 5 and 25 ha, taking average crops and prices of products and production means from 2010. Highest costs of plant pesticides were observed in the case of winter wheat - reaching 246.23 PLN*ha-1, and lowest in the case of oats - 116.35 PLN*ha-1. Lowest profitability threshold was observed for winter wheat, and highest - for oats.
3
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Herbicyd-2" będący bazą środków ochrony roślin. Program zawiera dane na temat roślin uprawnych, agrofagów, środków chemicznych oraz receptur ich stosowania. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej autora.
EN
A custom developed "Herbicyd-2" computer software comprising the base for crop protection agents was presented. The software includes data pertaining to agricultural crops, pests, chemical agents and application methods. The software application may be accessed on the author's website.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.