Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adjustable speed drives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy – wybrane zagadnienia
PL
Artykuł prezentuje hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy, będący połączeniem przekształtnika NPC i przekształtników mostkowych typu H (HB). Przekształtnik asymetryczny to taki przekształtnik, którego napięcia obwodów pośredniczących są różne. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania, przy tej samej liczbie tranzystorów jak w innych topologiach przekształtników wielopoziomowych, większej liczby poziomów napięcia wyjściowego. W artykule omówiono budowę i przeanalizowano wybrane właściwości przekształtnika, np. wpływ wartości napięć obwodów pośredniczących na jego pracę i sterowanie. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych dla przekształtnika hybrydowego pracującego w napędzie z silnikiem indukcyjnym klatkowym.
EN
The hybrid asymmetric multilevel converter is presented in the paper. The converter topology is a connection of three-level NPC converter with H-bridges in each converter phase. In an asymmetric multilevel converter dc voltages are different. The main advantage of the hybrid converter, thanks to its special topology and certain dc voltages, is an increase of the number of output voltage levels compared to other multilevel topologies with the same number of transistors. The paper presents a topology of hybrid asymmetric multilevel converter and the analysis of selected aspects of its operation, e.g. an influence of dc voltages on the converter operation and control. The simulation and experimental results of converter operation being a part of the electric drive system feeding a squirrel cage induction motor are presented in the paper.
2
Content available remote Motor Cable Effect on the Converter-Fed AC Motor Common Mode Current
EN
Investigation of conducted EMI generation in AC motor drives fed by pulse width modulated voltage converters requires to consider parasitic capacitances in converters, motor windings and feeding cables to be taken into account. Motor voltage transients and related common mode currents are significantly correlated with resonance effects occurring in load circuits. The levels of intensity of these phenomena depend noticeably on frequency dependent impedance characteristic of converter load. An analysis of frequency converter load impedance characteristics allows for identification of frequency ranges in which the foremost contributions to EMI noise generation have voltage ringing phenomena associated with load parasitic capacitances. This paper presents a method to model an AC motor with a feeding cable in conducted EMI frequency range up to 30 Mhz. Distributed parasitic capacitances of AC motor windings are modeled as a ladder circuit. The developed circuit model allows for an analysis of the influence of the motor feeding cable parameters on common mode currents generated in AC motor drive system, particularly in AC motor itself. The simulation results obtained based on the proposed model are verified by the experimental tests which were carried out for an exemplary adjustable speed AC motor drive application.
PL
Analiza zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przekształtnikowych układach napędowych wymaga uwzględniania pojemnoci pasożytniczych występujących w przekształniku, uzwojeniach silnika oraz kablu zasilającym silnik. Dynamiczne zmiany napięć na uzwojeniach silników zasilanych z przekształtników częstotliwoci PWM oraz związane bezporednio z nimi składowe współne prądów zaburzeń przewodzonych są istotnie związane z zjawiskami rezonansowymi zachodzącymi w obciażeniu przekształnika. Intensywność występowania tych zjawisk jest zalezna od charakterystyki czestotliwociowej impedancji obciążenia, czyli uzwojenń silnika asynchonicznego wraz z kablem zasilającym. Analiza charakterystyki czestotliwociowej impedancji obciążenia pozwala na identyfikacje˛ zakresów czestotliwoci w których znaczacy wpływ na emisję zaburzen´ przewodzonych mają zjawiska rezonansowe związane z pojemnociami pasożytniczymi w obwodzie obciązenia przekształtnika. W referacie zprezentowano metodę szeropopasmowego modelowania uzwojeń silnka wraz z kablem zasilającym w zakresie częstotliwoci zaburzen´ przeowdzonych do 30 MHz. Pojemnnści pasożytniczne cząstkowe uzwojeń silnika zostały zamodelowane poprzez pojemnoci zastepcze o strukturze drabinkowej. Zaproponowany model obwodowy pozwala na badanie wpływu parametrów kabla zasilajacego silnik na poziomy generowanych prądów zaburzen´ wspólnych generowanych w przekształtnikowym układzie napędowym, a w szczegóności w silniku. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań symulacyjnych z wykorzystaniem opracowanego szerokopasmowego modelu obwodowego zostały zweryfikowane eksperymentalnie dla wybranych układów przekształtnikowych.
EN
The paper presents results of computer simulations and experimental measurements for several topologies of AC adjustable speed drives fitted with selected devices for harmonics mitigation. Simulation models of the drive topologies have been developed using the program EMTP-ATP and tested under adjusted levels of supply voltage distortion. Both experimental measurements and simulations demonstrate high harmonic mitigation effectiveness of broad-band harmonic filter and active front end rectifier.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych dla kilku układów napędowych prądu przemiennego o regulowanej prędkości, wyposażonych w wybrane urządzenia do łagodzenia wpływu harmonicznych. Modele symulacyjne badanych topologii układów napędowych zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania EMTP-ATP i przetestowane w warunkach umożliwiających regulowanie stopnia odkształcenia napięcia zasilającego. Pomiary laboratoryjne jak również symulacje wykazały wysoką efektywność łagodzenia wpływu harmonicznych poprzez stosowanie szerokopasmowych filtrów harmonicznych oraz aktywnych prostowników. (Wpływ jakości napięcia zasilającego na wyższe harmoniczne generowane przez układu napędowe prądu przemiennego o regulowanej prędkości).
4
Content available remote Modelling of Feeding Cable Influence on AC Motor Drives Conducted Emission
EN
Investigation of conducted electromagnetic interference (EMI) in AC motor drives fed by a pulse width modulated (PWM) voltage converter requires that converters', motor windings' and feeding cables' parasitic capacitances have to be taken into account. Motor voltage transients and related EMI emission are substantially correlated with resonance effects occurring in load circuits. Frequency impedance characteristics analysis allows for identification and determination of resonance frequency ranges which have the foremost contribution to voltage ringing phenomena. The paper presents a method of analysis of AC motor windings parasitic capacitances with the particular account of cable influence on it's broadband overall performance. The proposed circuit model allows for analysis of influence of cable parameters on conducted EMI emission of AC motor drives.
PL
Analiza propagacji składowych wspólnych prądów zaburzeń przewodzonych w przekształtnikowych układach napędowych z silnikami prądu przemiennego wymaga uwzględniania pojemności pasożytniczych występujących w przekształtniku, silniku oraz w kablu zasilającym. W artykule przedstawiono metodę analizy charakterystyki częstotliwościowej impedancji obciążenia przekształtnika i zaproponowano model obwodowy, który pozwala na przeprowadzanie analizy wpływu parametrów kabla zasilającego na zmiany poziomów emisji zaburzeń przewodzonych generowanych przez przekształtnikowe układy napędowe.
6
Content available remote Analysis of two adaptive fuzzy logic control concepts for dc drive
EN
Two concepts of adaptive fuzzy logic controllers for DC drive system, robust to changes of inertia torque are presented and compared. The first one is based on the fuzzy logic controller equipped with additional option for mechanical time constant estimation, for on-line tuning chosen controller parameter. As the second possibility, a model reference adaptive speed control using on-line trained fuzzy neural network (FNN) is presented. The FNN speed controller is on-line tuned to preserve favorable model-following performances under various operating conditions. The analysis, design, simulation and experimental implementation of the proposed control schemes are demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono i porównano pod względem właściwości dynamicznych dwie struktury adaptacyjnego sterowania rozmytego dla napędu prądu stałego, odpornego na zmiany momentu bezwładności. W pierwszej z nich regulator rozmyty został wyposażony w dodatkową opcję estymatora mechanicznej stałej czasowej, która służy do automatycznego strojenia wyjściowego współczynnika wzmocnienia. W drugiej zastosowano strukturę z modelem odniesienia do automatycznego strojenia rozmytej sieci neuronowej pełniącej rolę regulatora prędkości kątowej silnika. Przedstawiono sposób projektowania, badania symulacyjne i eksperymentalną realizację proponowanych struktur sterowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.