Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active metabolite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper reports development and validation of a new microemulsion liquid chromatographic (MELC) method for rapid screening of simvastatin and simvastatin acid in human plasma. Plasma samples were injected directly into the HPLC system after appropriate sample dilution with mobile phase. Separations were performed on a 4.6 mm × 150 mm, 5-µm particle, C 18 column, with UV detection at 238 nm. The mobile phase was 0.5% ( w/u ) diisopropyl ether, 1.0% ( w/u ) sodium dodecylsulphate (SDS), 4.0% ( w/v ) n -butanol, and 94.5% ( w/w ) aqueous 25 mM disodium hydrogen phosphate, pH 7.0, at a flow rate of 1 mL min -1 . The method was evaluated according to criteria stated in FDA bioanalytical method validation guidance. The unique approach applied in this paper enables direct analysis of simvastatin and simvastatin acid, so the method can be used to obtain reliable results in a rapid and simple way.
2
Content available remote HPLC determination of active metabolite of leflunomide in plasma
EN
Leflunomide (LFM), commercial name Arava, produced by Aventis Corp., is a drug used in the treatment of rheumatoid arthritis. Recently, its potential application as immunosup-pressant in transplantology has been studied. After oral administration, LFM is rapidly converted into its active metabolite A77 1726. However, A77 1726 causes gastrointestinal irritation, and LFM as a pro-drug is used instead. Pharmacokinetics of A77 1726 significantly differs in particular patients. Due to this fact, monitoring of the level of LFM metabolite in plasma seems to be helpful m the improvement of the treatment with this drug. The aim of this study was to determine A77 1726 concentration in human blood plasma using selective and accurate HPLC method. HPLC analysis was performed using a Spherisorb C8 column. An acetonitrile—methanol-water mixture (40:20:20, v/v) served as a mobile phase. Its flow rate was 1.0 mL min'1. S pectro photo metric detection was performed at the wavelength of 280 nm. Column temperature was kept at 70°C. Retention times of A77 1726 and internal standard (IS) were 9.1 and 5.9 min, respectively. 0.5 mL plasma samples containing oxazepam as an IS were mixed with acetonitrile to precipitate proteins. After l O min of centrifugation at 5°C and 3000 g, 0.5 mL of the supernatant wasadded to methanol-water mixture. 50 μL of the resulting sample were injected into the column. Within the linear concentration range of 20-200 μg mL-1, recovery was above 90% with the coefficient of variation (CV) 8.2%. Calibration plot was constructed for five experimental points corresponding to five concentration values of the analyte in the extracted samples. The dependence was linear up to 200 ug mL-1; correlation coefficient was better than 0.999. Validation studies confirmed accuracy, high precision, and selectivity of the developed method. The method was applicable to the determination of A77 1726 within the therapeutic concentration range of the analyte. The developed procedure can be recommended in further studies on pharmacokinetics of LFM.
PL
Leflunomid (LFM), znany pod nazwą handlową Arava (producent: Aventis) jest stosowany w leczeniu chorób reumatycznych (artretyzmu), a ostatnio prowadzone są badania w kierunku zastosowania go jako immunosupresanta w transplantologii. Po podaniu doustnym, LFM ulega natychmiastowej biotransformacji do aktywnego malonyloamidowego metabolitu (A77 1726). LFM jest więc pro-lekiem i podawanie go w takiej właśnie postaci jest uwarunkowane występowaniem działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Wysoka zmienność osobnicza farmakokinetyki tego leku u różnych pacjentów uzasadnia potrzebę monitorowania poziomu stężenia A77 1726 w osoczu krwi. Celem badań było opracowanie metody oznaczania A77 1726 w osoczu krwi przy zastosowaniu selektywnej i precyzyjnej metody HPLC z elucją izokratyczną na kolumnie Spherisorb C8i. Fazę ruchomą stanowiia mieszanina: acetonitryl-metanol-woda (4:2:2, v/v), która przepływała przez kolumnę z szybkością l mL min. Detekcja spektrofotometryczna była prowadzona przy długości fali 280 nm. Kolumnę termostatowano w temp. 70oC. Czasy retencji A77 1726 i wzorca wewnętrznego (oksazepam) wynosiły odpowiednio 9,1 i 5.9 min. Badany lekwyizolowano z próbki osocza o obj. 0.5 mL drogą odbiałczania acetonitryiem. Po odwirowaniu w temp. 5°C przez 10 min, supernatant dodano do mieszaniny metanol-woda (1:1) i w obj. 50 μ L nanoszono na koumnę. Odzysk leku w zakresie stężeń 20-200 μgmL-1 wyniósł powyżej 90% przy współczynniku zmienności (Wz) 8,2%. Krzywą kalibracjyjną sporządzono dla 5 punktów eksperymentalnych odpowiadających 5 różnym stężeniom metabolitu (z zakresu stężeń terapeutycznych); współczynnik korelacji wyniósł 0.999. Walidacja metody potwierdziła czułość, wysoką precyzję, selektywność i liniowość metody. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach farmakokinetycznych LFM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.