Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active circuits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a concept of designing active harmonic oscillators, the parameters of which can be controlled by a digital way. The concept presented in this work was verified by designing and testing oscillation circuit. Oscillator described in the paper is designed basing on the admittance matrix method. The amplitude dependence on the harmonic oscillation frequencies was tested, and the sample generated oscillograms are presented. All the results presented were verified using two methods: analytical calculations and computer simulation in PSpice.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania aktywnych oscylatorów harmonicznych, których parametrami można sterować w sposób cyfrowy. Prezentowana metoda została zweryfikowana poprzez zaprojektowanie oraz przetestowanie przykładowego układu oscylacyjnego. Układ oscylatora prezentowany w pracy zaprojektowano w oparciu o metodę macierzy admitancyjnej. Wykonano dla niego badania zależności amplitudy od częstotliwości wytwarzanych drgań oraz zaprezentowano przykładowo wygenerowane oscylogramy. Wszystkie prezentowane wyniki potwierdzono dwoma metodami: metodą analityczną oraz poprzez implementację proponowanego układu w programie PSpice.
PL
Przedstawiono ogólną zasadę działania integratorów jako układów analogowych zewnętrznie liniowych wewnętrznie nieliniowych (ELIN) oraz ich właściwości. Opisano ogólny model integratora typu ELIN dla dowolnej nieliniowej funkcji przetwarzania. Na bazie tych integratorów zaproponowano układy kwadraturowych oscylatorów harmonicznych z możliwością przestrajania pulsacji i warunków wzbudzenia. Opisano model oscylatora typu ELIN dla kwadratowej funkcji przetwarzania z zastosowaniem analogowych układów mnożąco-dzielących.
EN
General principle of externally linear internally nonlinear (ELIN) integrators and his propriety is presented. General model ELIN type integrator for arbitrary nonlinear function is described. Basis on its integrator of quadrature sinusoidal oscillators with frequency oscillation and condition oscillation tuning possibility, has been proposed. ELIN type oscillator model for square function with analog multiplayer and divider applying is described.
PL
Przedstawiono ogólne modele filtrów aktywnych budowanych na bazie prototypów biernych filtrów RLC. Zastosowano w nich modele indukcyjności jako dwójniki typu zewnętrznie liniowe wewnętrznie nieliniowe (ELIN). Omówiono filtr pasmowy (środkowoprzepustowy) oraz filtr zaporowy (środkowozaporowy) z wyjściem górnoprzepustowym. W obu rozwiązaniach zastosowano modele cewki uziemionej typu ELIN. Pokazano także filtr zaporowy z dodatkowym wyjściem dolnoprzepustowym. Zastosowano w nim model cewki nieuziemionej typu ELIN. Opisano realizacje tych filtrów dla funkcji nieliniowej kwadratowej. Zastosowano w nich analogowy układ mnożąco-dzielący jako jeden uniwersalny układ nieliniowy. Pozwala on przestrajać realizowane filtry dodatkowymi napięciami sterującymi.
EN
General model of active filter based on the RLC passive prototype is presented. Externally linear internally nonlinear (ELIN) type inductance model apply in them. Band pass filter and stop band filter with high pas output is presented. ELIN type grounded inductance model apply in both. Also stop band filter with low pas output is presented. ELIN type floating inductance model apply in them. Realization of this filters from square nonlinear function is described. Analog multiplayer and divider as an only one universal nonlinear block apply in them. This block enable tuned of this filters of additional controlled voltage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.