Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UHT cream
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było określenie tempa wzrostu pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki mleka pasteryzowanego i śmietanki UHT. Próbki przechowywano w temp. 3-21°C. Pomiaru liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux) wykorzystującego zjawisko impedancji. Metoda impedymetryczna pozwala na wykrycie zarówno obecności mikroorganizmów, jak i określenie ich liczby w produkcie spożywczym na podstawie analizy zmiany właściwości elektrycznych podłoża. Do badań wykorzystano selektywne, zmodyfikowane podłoże mikrobiolo- giczne BHI (bioMérieux), a urządzenie wykalibrowano w odniesieniu do klasycznej metody płytkowej. Otrzymane dane wprowadzono do aplikacji DMFit – uzyskując modele pierwszorzędowe Baranyi i Robertsa oraz parametry charakteryzujące dynamikę wzrostu L. monocytogenes. Wygenerowane w DMFit dane porównano z prognozami w programie ComBase Predictor (CP) oraz WaMa Predictor (WMP). Porównując uzyskane wyniki z modelami prognostycznymi (CP i WMP) zaobserwowano margines bezpieczeństwa pozwalający na wykorzystanie tych aplikacji w szacowaniu ryzyka mikrobiologicznego.
EN
The purpose of the study was to determine the rate growth of Listeria monocytogenes, which purposefully contaminated the samples of pasteurized milk and cream. The samples were stored at temperatures ranging from 3 to 21°C. The measurement of L. monocytogenes cells was performed by Bactometer M64 (bioMérieux) using phenomenon of impedance. Impedimetric method allows detecting the presence as well as determining the number of microorganisms in the food product by analysis of the changes in electrical properties of the microbial medium. There was used selective, modified microbiological BHI (bioMérieux) culture medium; the employed device was calibrated against the classical plate method. The obtained data were introduced into DMFit application, receiving Baranyi and Roberts primary models and also, parameters determining the growth rate of L. monocytogenes. The data, generated in DMFit, were compared with the prognosis from ComBase Predictor (CP) and WaMa Predictor (WMP) programs. When comparing the obtained results with the prognostic models (CP and WMP), the safety margin enabling to use the mentioned applications in microbiological risk assessment was observed.
2
Content available remote Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych
PL
W pracy przedstawiono badania efektu homogenizacji śmietanki UHT o zawartości tłuszczu 18% od trzech producentów. Badania przeprowadzono dwiema metodami: mikroskopową i podstojową. Zgodnie z metodą mikroskopową wyznaczono średnie średnice kuleczek tłuszczowych dla trzech badanych śmietanek, które wynosiły odpowiednio 1,935; 2,212; 2,109 μm oraz wyznaczono średnie efekty homogenizacji, które wynosiły odpowiednio 77,70; 68,53 i 71,89%. Efekty homogenizacji wyznaczone metodą podstojową były nawet do 30% wyższe od wyników uzyskanych met. mikroskopową.
EN
The paper presents a study dealing with the result of homogenization < UHT cream with a fat content of 18% originated from three producers. The research was carried out by two methods: microscopic and delamination. According to the microscopic method an average diameter of fat globules studied for three creams amounted respectively to 1.935, 2.212 and 2.109 microns and the average result of homogenization amounted respectively to 77.70, 68.53 and 71.89%. Homogenization results determined using delamination were up to 30% higher than those obtained by microscopic method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.