Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Staphylococci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było wyznaczenie stopnia zanieczyszczenia twarogów mikroorganizmami metycylinoopornymi za pomocą szybkiej metody oznaczania. Analizie mikrobiologicznej poddano 27 asortymentów kwasowych serów twarogowych. Z badanych twarogów izolowano metycylinooporne koagulazododatnie i koagulazoujemne bakterie rodzaju Staphylococcus spp. Ich łączna liczba przekraczała 3 log10 jtk/g w ponad 2% badanych twarogów. Stwierdzono zależność między zawartością tłuszczu a obecnością metycylinoopornych gronkowców w tych produktach. Rodzaj i hermetyka opakowań twarogów wykazywały wpływ na liczbę metycylinoopornych, koagulazoujemnych i koagulazododatnich bakterii rodzaju Staphylococcus spp.
EN
The aim of the study was the determination of the degree of contamination cottage cheese with methicillin-resistant microorganisms belonged to staphylococci genera by the quick metods. Microbiological analysis were 27 selections of the cottage cheese. Methicillin-resistant coagulase positive and coagulase negative Staphylococcus spp. were isolated from cheese. Their total number exceeded 3 log10 cfu / g in more than 2% lactic acid cheese. It was the relationship between fat content and the presence of methicillin-resistant staphylococci in these products . Hermetic packaging cottage cheese showed an impact on the number of methicillin-resistant, coagulase and coagulase positive staphylococci.
PL
Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model probabilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach.
EN
The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream products. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was determined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed 2.5 log CFU / g in all tested samples. The results indicated that the bakery ice cream bacteria count was associated with flavoring additive type. Probabilistic model was constructed to evaluate the likelihood of hazards resulting from the consumption of ice cream containing micro-organisms capable of synthesising enterotoxin depending on the number of staphylococci and interaction in stored ice cream.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.