Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Palestyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with the issue of shaping Israel's specific fencing policy towards the Palestinians, which was manifested, among others, by the construction of the so-called security barrier and the commencement of building an underground wall preventing the population of the Gaza Strip from entering Israel. The above is a continuation of the Israeli-Palestinian dispute, which has lasted several dozen years and whose complexity makes it difficult to achieve a lasting peace.
PL
Artykuł podejmuje tematykę kształtowania przez Izrael specyficznej polityki podziałów względem Palestyńczyków, czego przejawem była między innymi budowa tzw. muru bezpieczeństwa oraz rozpoczęcie budowy podziemnego muru, uniemożliwiającego przedostawanie się ludności ze Strefy Gazy na teren Izraela. Stanowi to kontynuację trwającego już kilkadziesiąt lat sporu izraelsko-palestyńskiego, którego złożoność utrudnia osiągnięcie trwałego pokoju.
PL
Palestyna była i nadal jest krajem związanym z najważniejszymi wydarzeniami w historii świata. Miała wpływ i ulegała wpływom najważniejszych cywilizacji w historii ludzkości, począwszy od cywilizacji starożytnego Egiptu, poprzez cywilizację babilońską, asyryjską, grecką, perską, rzymską, bizantyjską aż po dzisiejszą arabską cywilizację chrześcijańską i muzułmańską oraz żydowski Izrael. Na terenach Palestyny mieszkały przez tysiąclecia różne ludy reprezentujące różne kultury, czego owocem jest jej bogata spuścizna kulturowa. Ludy te szanowały i akceptowały wzajemnie swoją kulturę, lecz ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie miały na to negatywny wpływ i z kolebki kultur Palestyna stała się pretekstem dla innych państw do realizacji swoich partykularnych celów w tym regionie, a dla terrorystów do ataku na Zachód, co niestety przyczyniło się do wzajemnego oddalenia się kultur nie tylko w Palestynie, lecz także na całym świecie.
EN
Palestine was and still is a country associated with the most important events in the history of the world. It had an influence and underwent the influences of the most important civilizations in the history of the mankind since the civilization of Ancient Egyptians, through the Babylonians, Assyrians, Greeks, Persians, Romans, Byzantines civilizations until today’s Arab Christians and Muslims and Jewish Israel civilization. On the territory of Palestine they lived for millennia, different peoples representing different cultures, the result of which is a rich cultural heritage. These peoples respected and accepted each other’s culture, but recent events in the Middle East had a negative impact on tolerance and culture of this country, and from the cradle of cultures Palestine has changed to an excuse for other countries to achieve their particular goals in the region, and for terrorists to attack the West, which unfortunately contributed not only to the mutual distance of cultures in Palestine, but also throughout the world.
3
Content available remote Konflikt izraelsko-palestynski w latach 2004-2007
EN
The aim of the article is to present Izraeli-Palestinian relations after the death of Palestinian Autonomy’s President, Yasser Arafat (11.11.2004) and draw attention to the escalation of the Middle East conflict. Although some circumstances appeared suggesting a break-through and progress in Arab - Jewish relations, i.e. Israel’s withdrawal from the Gaza Strip in 2005 and negotiations in Annapolis in 2007, they did not lead to permanent agreements and resolving the conflict. The Jews left the territory in order to strengthen their positions on the West Bank and continue building the so called “Sharon Wall” exceeding the border established on 5.06.1967 and surrounding eastern Jerusalem. The process of the Autonomy’s political and ideological polarisation and the sides’ of the conflict focusing on one of the groups: Fatah or Hamas have proved unfavourable for the Israeli-Palestinian conflict. Such a situation apparently satisfied the Israeli government which supporting Mahmud Abbas seems to deliberately heat the dispute. The Israeli politicians’ tactics in the light of necessary peace to be introduced in the Middle East appears to be a short-sighted idea. Additionally, the Jewish society’s political split into the faction of “land for peace” supporters and the camp defending Israel’s rights to Gaza and the West Bank (Cisjordan) cannot be avoided. The scenarios of the situation development in 2008 do not look optimistic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.