Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PN-EN 1993-1-5
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono normowe zasady wymiarowania poprzecznych żeber blachownic stalowych. Przedstawiono także, niezawarte w normie PN-EN 1993-1-5, propozycje uproszczeń procedur wymiarowania, możliwe do stosowania w specyficznych przypadkach obciążenia żeber poprzecznych, ukazując tło teoretyczne oraz praktyczną interpretację wyników obliczeń weryfikacyjnych.
EN
In the paper code design rules of steel plate girder transverse stiffener were discussed. Proposals of design procedure simplifications, possible to apply in specific transverse stiffener load cases, which are not included in the PN-EN 1993-1-5 were also presented. Theoretical background and practical interpretation of verification calculation results were also shown.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teorii nośności nadkrytycznej. Wskazano niekonsekwencję i niespójność w przepisach normy, których efektem może być znaczne, nawet kilkukrotne [15], przeszacowanie wartości sił podłużnych działających na żebro w nadkrytycznym stadium pracy blachownicy.
EN
Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in code provisions, which could be reason of significant, even several times [15], overestimation of stiffener longitudinal force values which is acting at post-buckling state of plate girder work, were pointed out.
PL
Przedstawiono zasady wymiarowania blachownic stalowych pod obciążeniem skupionym według normy PN-EN 1993-1-5, wskazując przy tym na jej niedostatki. Zaprezentowano alternatywną metodę Davaine’a, którą poddano ocenie statystycznej, korzystając z bazy 140 wyników badań eksperymentalnych. Metoda ta pozwala uzyskać dokładniejsze i nadal bezpieczne oszacowania nośności, które mogą być nawet do 50% większe od wyznaczanych za pomocą metody normowej.
EN
The paper presents design rules of steel plate girders under patch load according to PN-EN 1993-1-5. The shortcomings of the code method are pointed out. Davaine’s alternative method is described and statistically assessed using the database of 140 experimental test results. Davaine’s method allows to get more accurate and still safe resistance estimation, which can be up to 50% larger than the values determined according to the code method.
PL
Podano metodologię sprawdzania warunków stateczności środników klasy 4, nieużebrowanych i z żebrami podłużnymi, na podstawie postanowień zawartych w rozdziale 10 normy PN-EN 1993-1-5. W metodzie naprężeń zredukowanych nawiązuje się do wcześniejszych metod sprawdzania nośności belek podsuwnicowych zawartych w dawnej normie PN-B-03200:1976. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN
The article presents the methodology for checking the stability conditions of class 4 unribbed webs and longitudinal ribs in accordance with the method of reduced stresses based on the provisions of Chapter 10 of the standard EN 1993-1-5. This method of reduced stress reference is made to previous method of testing capacity crane beams which no longer contained in the standard such as PN-B-03200:1976. Numerical example was prepared to determine the stability conditions of monosymmetrical beam class 4.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów zginanych wg części 1-1 i 1-5 PN-EN 1993 z pakietu norm europejskich wdrażanych w Polsce do projektowania konstrukcji stalowych. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia (w 1990 r.) normy polskiej PN-90/B-03200, co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg obecnej normy polskiej i Eurokodu 3 wdrażanego jako pakiet norm PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Design procedures of bending members according to parts 1-1 and 1-5 of PN-EN 1993, from the package of eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200, are included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to currently used national codes and Eurocode 3 parts being now implemented in Poland together with relevant National Annexes.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów osiowo rozciąganych i ściskanych wg części 1-1 i 1-5 PN-EN 1993. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia (w 1990 r.) normy polskiej PN-90/B-03200, co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg tej normy polskiej i Eurokodu 3 wdrażanego w Polsce jako normy PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Design procedures of axially loaded tension and compression members according to parts 1-1 and 1-5 of PN-EN 1993, from the package of eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200, are included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to currently used national codes and Eurocode 3 parts being now implemented in Poland together with relevant National Annexes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.